Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 24. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek




P. Eduard Křivánek

Datum narození:15.3.1898
Datum vstupu do řádu:  14.8.1915
Datum úmrtí:26.12.1982

P. Křivánek se narodil takřka ve stínu velehradské baziliky, na Modré. Velice celý život k Velehradu lnul. Na Velehradě chodil do obecné školy a v letech 1911 - 1915 navštěvoval v Uherském Hradišti gymnázium. Po čtvrté třídě odešel do noviciátu 14.8.1915. Po prvních svatých slibech 15.8.1917 musel dokončit středoškolská studia. Rok byl v Linci na gymnáziu, rok na Velehradě a dva roky v Praze Bubenči, kde v roce 1921 maturoval. Tím byl připraven na vysokoškolská studia. Řádem předepsaná studia filosofie konal na univerzitě v Innsbrucku (1921 - 1924). Rok potom byl pomocným vychovatelem v Praze Bubenči v konviktu při arcibiskupském gymnáziu. V roce 1926 - 1927 byl generálním prefektem na Velehradě. V roce 1927 odejel na teologická studia do Maastrichtu v Holandsku. 16.7.1930 tam byl vysvěcen na kněze a poslední rok jako kněz dokončil teologii. V roce 1931 byl zapsán jako posluchač Karlovy univerzity v Praze, a to na profesuru matematiky a fyziky. Tato studia úspěšně zakončil v roce 1936. V roce 1937 - 1938 vykonal třetí probaci v Drongen v Belgii. Po návratu domů v roce 1938, tedy jako čtyřicetiletý, začal konečně vyučovat. V roce 1938 - 1942 byl profesorem na gymnáziu na Velehradě a od roku 1939 také ředitelem gymnázia. V roce 1942 zase musel po kratičkém čtyřletém působení zanechat svou profesorskou činnost. Nacisti zrušili všechna jezuitská gymnázia u nás, tedy i velehradské.

Od roku 1942 až do r. 1945 byl operářem na Velehradě, ale převážně byl jako provizor na faře v Domaníně u Mor. Písku. Po válce byl zase určen do své práce profesora. Dva roky byl v Praze Dejvicích a od r. 1947 učil na gymnáziu v Bohosudově. V Bohosudově jej zastihlo zajištění. Žil tam tedy dál, ale ne jako svobodný člověk, tím méně jako profesor. Z Bohosudova byl přemístěn do Oseka a odtud na Králíky. Z Králík se dostal na Modrou do svého rodiště 20. 12. 1960 /do konce prosince 1960 byl zlikvidován poslední koncentrační tábor řeholníků/. P. Křivánek pomáhal na Velehradě a sloužil jako kněz sestrám ve velehradském ústavě sociální péče. Přesně nemohu už zjistit, kdy odešel do Niměřic k Sestrám Vincentkám, které tam sloužily v domově důchodců. Určitě tam byl v době nástupu mého úřadu provinciála, t.j. už v roce 1971. V Niměřicích onemocněl zánětem prostaty. Protože byla zjištěna rakovina, doktoři nechtěli přistoupit k operaci. Bylo třeba se rozhodnout a odejít. Dům, ve kterém bydlel, byl mimo hlavní budovu. V tomto domě sice bydlely také sestry, ale přes den tam byla jen jedna, která byla po noční a spala. Když se stav O. Křivánka zhoršoval, musely jej vzít mezi obyvatele a tam zase neměl vhodné prostředí pro řeholníka a kněze, který se vlastně připravoval na smrt. Zařídil jsem všechno na Moravci a otci jen sdělil, kdy pro něj přijedu. Přijal to jako dispozici a tak jsem jej s nějakými jeho věcmi dovezl 2.6.1980 na Moravec. Už v jeho věku s ním nebyla řeč, aby se přidal a koncelebroval, proto jsem mu dovolil, aby měl mši svatou na pokoji. Obětavě mu tam přisluhoval Fr. Náplava. Všechno nachystal a také jej trochu vedl, aby něco nevynechal. Na Moravci žil až do zhoršení zdravotního stavu. Byl odvezen nejprve do nemocnice v Novém Městě, odtud byl přeložen na Buchtův kopec. Tam zemřel. Příbuzní z Modré si přáli, aby byl pochován na Velehradě. Protože tam máme svůj řádový hrob, byl pochován tedy na Velehradě mezi své spolubratry jezuity. Protože velehradský hřbitov je hřbitovem jeho rodiště - Modré, ani státní úřady neměly námitek.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »






Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Velehrad poutníků


Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Raně křesťanské komunity v Řecku


Současné poznatky astronomie


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro jezuitské přátele a spolupracovníky


Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil