Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Karel Šupa

Datum narození:19.1.1912
Datum vstupu do řádu:  7.9.1932
Datum úmrtí:8.3.1981

Rodák z Mutěnic, doma navštěvoval obecnou školu. Potom jej rodiče dali do Brna do chlapeckého semináře. Navštěvoval klasické gymnázium na Legionářské, jak bylo obyčejem studentů malého semináře brněnské diecéze.

Ve školním roce 1931 - 1932 vystudoval v Brně první ročník teologie. Po tomto roce se rozhodl vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova. Noviciát dělal první rok na Velehradě, druhý v Děčíně, kde také složil své první sliby dne 8. 9. 1934. Byl potom poslán do Belgie do Egenhoven studovat "biennium" filosofie (započítal se mu rok z Brna). V roce 1936 - 1937 byl prefektem v konviktě při arcibiskupském gymnáziu v Praze - Bubenči. Na studium teologie byl poslán do Valkenburgu v Holandsku. V roce 1939 se vzhledem k válce vrátil domů a studoval na mimořádném "válečném" teologickém učilišti provincie. Tento ústav byl nejprve na sv. Hostýně, potom v Praze. P. Šupa byl jen na sv. Hostýně. Po třetím ročníku byl v Brně vysvěcen na kněze dne 5. 7. 1940. Když skončil v roce 1941 teologická studia, byl poslán do Prahy, kde na arcibiskupském gymnáziu, tehdy se sídlem na Smíchově, vyučoval náboženství. V roce 1942 - 1943 vykonal na Sv. Hostýně třetí probaci. 1943 - 1945 byl O. Šupa kaplanem na Velehradě. Po válce přešel do Brna. Rok byl duchovním rádcem katolických studentů ve spolku "Moravan" a připravoval se na zkoušku profesora náboženství. Dva roky byl generálním prefektem v nově otevřeném konviktu při brněnském biskupském gymnáziu. 1948 - 1950 potom byl v Bohosudově spirituálem chovanců a učitelem náboženství na gymnáziu. Poslední rok, do dubna 1950, přitom ještě pomáhal v bohosudovské farnosti.

V Bohosudově byl zajištěn. V září odešel s kněžími, bohoslovci a novici povinnými vojnou do vojenského tábora nucených prací k PTP do Komárna. Na vojně dlouho nebyl, snad něco přes půl roku. Z toho byl delší čas ve vojenské nemocnici v Praze - Střešovicích, odkud byl propuštěn do civilu.

Uchytil se na Teplicku. Pracoval tam v civilním zaměstnání. Tajně působil v náboženských kroužcích učitelů a učitelek. Přišlo se na to, a tak byl O. Šupa v r. 1954 zatčen. Dostal 8 roků vězení. Odpykával je ve Valdicích, odkud byl propuštěn na amnestii v roce 1960.

Nejprve pracoval v Chudeřicích jako brusič skla. Potom přišel do Teplic, kde byl zaměstnán v administrativě. Toto lepší zaměstnání snad působilo, že se s námi tolik nestýkal. V r. 1968 na setkání s P. generálem byl poprve na větší ?sešlosti? bratří.

P. Karel Šupa zemřel tragickou smrtí při automobilové nehodě. Při svém pobytu na Moravě v Mutěnicích (jinak žil v Teplicích, nebo spíš na své zahradě v Želanech) chtěl navštívit některé své spolubratry a vykonat si pouť na Velehradě. Nečekaná smrt asi za půl hodiny po jeho převozu do hodonínské nemocnice ukončila jeho život ve věku 69 let po 49 letech v Tovaryšstvu.

P. Šupa byl svéráznou postavou naší dispereze. Každého z nás rád viděl, ale pořád nebyl docela připraven k tomu, aby složil poslední sliby. Zemřel jako scholastik.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil