Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 27. 6. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Jan Nepomuk Svoboda

Datum narození:18.5.1891
Datum vstupu do řádu:  8.11.1911
Datum úmrtí:31.3.1951

P. Svoboda se narodil v malé vesnici Lažínky při státní silnici Znojmo - Jihlava, několik kilometrů před Moravskými Budějovicemi. Jeho rodiče se záhy přestěhovali do Zvěrkovic, vzdálených odtud jen asi 5 km. Tam chodil do obecné školy. Měšťanku navštěvoval v Mor. Budějovicích. Jako dvacetiletý 8.11.1911 vstoupil do noviciátu TJ na Velehradě. V září ještě před ukončením noviciátu v r. 1913 nastoupil na gymnaziální studia do Lince, kde je vykonal v letech 1913 - 1917. Maturoval r. 1917, na jezuitském gymnáziu v Kalksburgu. Až do roku 1920 byl v Bubenči prefektem v konviktě při arcibiskupském gymnáziu. 1920-22 studoval filozofii v Innsbrucku. Na jeden rok se vrací do Prahy - Bubenče jako prefekt. R. 1923 byl poslán na teologická studia do Enghien v Belgii. Kněžské svěcení přijal po třetím roce v Praze. Byl posvěcen na kněze 25.7.1926 pražským světícím biskupem Janem Sedlákem. Dokončil pak ještě rok teologie v Belgii. Po návratu z Belgie byl ustanoven generálním prefektem na Velehradě (2 roky). I další rok (1929-1930) byl na Velehradě, ale jako socius novicmistra. Přitom si vykonal vlastní třetí probaci. Dva roky (1930 - 1932) byl ministrem a ekonomem velehradské koleje .V letech 1932 - 1936 byl superiorem a farářem v Českém Těšíně. V roce 1936 se stal v listopadu sociem P.provinciála v Praze. Zůstal jím až do roku 1941. V té době dvakrát, jednou jeden měsíc, po druhé 5 měsíců byl také viceprovinciálem - zástupcem P. provinciála, který byl nemocen. Od roku 1941 byl rektorem, nejprve půl roku v Benešově, a až do roku 1946 koleje velehradské. Školní rok 1946-1947 působil jako rektor v Bohosudově. Od roku 1947 byl administrátorem bohosudovské farnosti a současně na gymnáziu vyučoval ve dvou třídách náboženství a v jedné třídě matematiku. Administrátorem farnosti byl i další rok, ale už neučil. V r. 1949 se již projevila nemoc. Byl nějaký čas v Praze - Krči. Brzy po soustředění byl převezen do nemocnice pro internované řeholníky v Semilech. Z této nemocnice jej dostal k sobě do Telče jeho bratr - lékař. V Telči O. Svoboda zemřel. Je pochován na hřbitově v Telči, když ne v jezuitském hrobě, tak aspoň v místě velké tradice Tovaryšstva. V Telči ve starém Tovaryšstvu byl terciát - místo konání třetí probace kněží T.J. P. Svoboda byl dobrým představeným a velice svědomitým řeholníkem a pracovníkem v kterékoliv práci, která mu byla svěřena.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi
Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.
Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis


Živé kameny na Svatojakubské cestě


Živé kameny v Santiagu de Compostela


Gotické katedrály ve Francii


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil