Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 18. 10. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Jan Nepomuk Svoboda

Datum narození:18.5.1891
Datum vstupu do řádu:  8.11.1911
Datum úmrtí:31.3.1951

P. Svoboda se narodil v malé vesnici Lažínky při státní silnici Znojmo - Jihlava, několik kilometrů před Moravskými Budějovicemi. Jeho rodiče se záhy přestěhovali do Zvěrkovic, vzdálených odtud jen asi 5 km. Tam chodil do obecné školy. Měšťanku navštěvoval v Mor. Budějovicích. Jako dvacetiletý 8.11.1911 vstoupil do noviciátu TJ na Velehradě. V září ještě před ukončením noviciátu v r. 1913 nastoupil na gymnaziální studia do Lince, kde je vykonal v letech 1913 - 1917. Maturoval r. 1917, na jezuitském gymnáziu v Kalksburgu. Až do roku 1920 byl v Bubenči prefektem v konviktě při arcibiskupském gymnáziu. 1920-22 studoval filozofii v Innsbrucku. Na jeden rok se vrací do Prahy - Bubenče jako prefekt. R. 1923 byl poslán na teologická studia do Enghien v Belgii. Kněžské svěcení přijal po třetím roce v Praze. Byl posvěcen na kněze 25.7.1926 pražským světícím biskupem Janem Sedlákem. Dokončil pak ještě rok teologie v Belgii. Po návratu z Belgie byl ustanoven generálním prefektem na Velehradě (2 roky). I další rok (1929-1930) byl na Velehradě, ale jako socius novicmistra. Přitom si vykonal vlastní třetí probaci. Dva roky (1930 - 1932) byl ministrem a ekonomem velehradské koleje .V letech 1932 - 1936 byl superiorem a farářem v Českém Těšíně. V roce 1936 se stal v listopadu sociem P.provinciála v Praze. Zůstal jím až do roku 1941. V té době dvakrát, jednou jeden měsíc, po druhé 5 měsíců byl také viceprovinciálem - zástupcem P. provinciála, který byl nemocen. Od roku 1941 byl rektorem, nejprve půl roku v Benešově, a až do roku 1946 koleje velehradské. Školní rok 1946-1947 působil jako rektor v Bohosudově. Od roku 1947 byl administrátorem bohosudovské farnosti a současně na gymnáziu vyučoval ve dvou třídách náboženství a v jedné třídě matematiku. Administrátorem farnosti byl i další rok, ale už neučil. V r. 1949 se již projevila nemoc. Byl nějaký čas v Praze - Krči. Brzy po soustředění byl převezen do nemocnice pro internované řeholníky v Semilech. Z této nemocnice jej dostal k sobě do Telče jeho bratr - lékař. V Telči O. Svoboda zemřel. Je pochován na hřbitově v Telči, když ne v jezuitském hrobě, tak aspoň v místě velké tradice Tovaryšstva. V Telči ve starém Tovaryšstvu byl terciát - místo konání třetí probace kněží T.J. P. Svoboda byl dobrým představeným a velice svědomitým řeholníkem a pracovníkem v kterékoliv práci, která mu byla svěřena.


Náš tip

Duchovní cvičení

Ignác z Loyoly

Španělsko-české bilingvní vydání představuje revidovaný český překlad Duchovních cvičení, doplněný o tzv. Autograf, nejstarší rukopis exerciční knížky, nacházející se v kritickém vydání Monumenta historica Societatis Iesu. Kniha není asketickou příručkou ani bezprostředním návodem k rozjímání, ale výsledkem duchovních zápisků, které si sv. Ignác (1491–1556) zaznamenával...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288).
více »

Nejbližší akce

Rekolekce s P. Józefem Augustynem


více »

Nejbližší duchovní akce

Boží slovo v životě křesťana


Víkend gregoriánského chorálu


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Založení jezuitské univerzity v Bogotě

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil