Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 19. 8. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
F. František Juřica

Datum narození:1.9.1899
Datum vstupu do řádu:  11.4.1923
Datum úmrtí:27.3.1976

Fr. Juřica pocházel z Vlachovic u Uherského Brodu. Po školní docházce se vyučil krejčím ve Valašských Kloboukách. Když skončil vojenskou službu, zatoužil zasvětit se Pánu Bohu. Přihlásil se do Tovaryšstva. Byl přijat a noviciát začal 11. 8. 1923 v Trnavě. Druhý rok noviciátu prožil na Velehradě a tam také složil své první řeholní sliby. Půl roku v r. 1925 konal ošetřovatelský kurz v Praze u Milosrdných Bratří. Potom byl rok infirmářem na sv. Hostýně. V roce 1933 byl poslán do Opavy jako kostelník. Potom byl kostelníkem vždy po jednom roce v Praze u sv. Ignáce, v Opavě a v Českém Těšíně. V roce 1938 byl poslán do Říma do Kurie, kde pracoval v jídelně. Domů se vrátil v r. 1946. V r. 1946 - 1947 byl v jídelně v Brně na Filosofickém institutu. V roce 1947 odešel s Filosofickým institutem z Brna do Děčína. Tam byl do r. 1949 infirmářem a nákupčím. V roce 1949 odešel na Velehrad jako infirmář a tam byl zajištěn v r. 1950 a odvezen do Bohosudova. V dalších lágrech byl v Oseku a na Králíkách. V té době však nebyl zdráv, a tak, ač mu bylo teprve 55 roků, byl odvezen na Moravec, a to 26. 4. 1953. Na Moravci pookřál, pomáhal kde se dalo, zvláště , jak i dříve ve svém životě na různých místech, chystal refektář.

V r. 1968, když se dostal P. Václav Pitrun do Vnorov, Fr. Juřica se cítil ještě tak schopen, že vyhověl O. provinciálovi Šilhanovi a staral se o domácnost a kostel ve Vnorovách. I když v r. 1970 došlo ke změně, a do Vnorov přišel po P. Pitrunovi P. František Vojtek, Fr. Juřica rád plnil svůj úkol kostelníka. O domácí záležitosti se v té době staraly tři sestry Cyrilky. Fr. Juřica byl vnorovskou farností velice oblíbený. Byl to vždy laskavý, jemný a velice poslušný bratr. Když v roce 1973 musel O. Vojtek odejít ze Vnorov, Fr. Juřica odešel zpět na Moravec, kde se zbožně připravoval na svůj odchod na věčnost. Zemřel ve věku 77 roků, z toho byl v Tovaryšstvu 50 let. Pochován byl na Moravci.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).
více »

Nejbližší akce

Živé kameny v Santiagu de Compostela


Koncert ke cti P. Martina Středy


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť přátel SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro mladé


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil