Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 17. 10. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Tomáš Vítek

Datum narození:2.1.1886
Datum vstupu do řádu:  5.5.1904
Datum úmrtí:31.1.1976

Syn moravského Slovácka, narozený v Nivnici u Uherského Brodu. V Nivnici vychodil obecnou školu a potom studoval v Uh. Brodě na reálce. V roce 1904 nastoupil do noviciátu Tovaryšstva na Velehradě. Poslední dva měsíce noviciátu byl ve Sv. Ondřeji v Korutanech, kde také složil 6. 6. 1906 první řeholní sliby. V Kalksburgu potom dostudoval na gymnáziu v letech 1906 - 1910. Maturoval tam 6. 7. 1910. Na řádová filosofická studia odešel do Bratislavy, kde studoval jen první rok, další dva roky v Innsbrucku, kde ukončil filosofii v r. 1913. Dva roky, až do r. 1915 byl v Bohosudově v konviktu při gymnáziu prefektem studentů. V roce 1915 začal v Innsbrucku teologická studia. Po třetím roce byl dne 15. 5. 1918 vysvěcen na kněze. V roce 1919 skončil studia teologie a stal se na čtyři roky profesorem češtiny na bohosudovském gymnáziu. V roce 1923 byl v Polsku v Dziedzicich na třetí probaci. Z probace byl odvolán, aby ve školním roce 1923 -1924 byl generálním prefektem a prokurátorem domu v Praze - Bubenči. V roce 1924 přišel na Velehrad do duchovní správy - byl pomocníkem administrátora a katechetou na školách. Tuto práci konal 8 let až do roku 1932. Na rok odešel znovu do Prahy - Bubenče a byl tam generálním prefektem. 1933 - 1934 byl operářem v Benešově u Prahy, ale od roku 1934 opět pracoval ve velehradské duchovní správě až do roku 1937. Následující rok byl v Českém Těšíně superiorem.Událostmi r. 1939 Český Těšín přestal být domem české provincie a P. Vítek byl od roku 1939 až do roku 1945 opět na Velehradě jako správce farnosti. Po válce byl rok rektorem v Bohosudově, ale v r. 1946 byl, povolán ke sv. Ignáci do Prahy, a to do provincialátu jako socius P. provinciála.

13. dubna 1950 byl v Praze zajištěn a odvezen do Bohosudova. Z Bohosudova se dostal ještě do lágru v Oseku, v roce 1951 přišel na Králíky. Z Králík byl 15. 4. 1953 převezen na Moravec mezi staré řeholníky. Nepobyl tam však dlouho. Už 23. 1. 1954 se stal duchovním správcem řeholních sester v nedalekém Mitrově. Po téměř dvacetileté službě sestrám a starým lidem v domově důchodců přešel v r. 1972 na Moravec, protože už byl docela hluchý. 31. 1. 1976 na Moravci zemřel. Rodina O. Vítka z Nivnice si velice přála, aby byl převezen do rodiště. Tento převoz se uskutečnil. V Nivnici byl slavně pohřben a na místním hřbitově očekává vzkříšení z mrtvých podle živé víry, kterou žil a vždy poctivě učil, zvláště prostý Boží lid.


Náš tip

Duchovní cvičení

Ignác z Loyoly

Španělsko-české bilingvní vydání představuje revidovaný český překlad Duchovních cvičení, doplněný o tzv. Autograf, nejstarší rukopis exerciční knížky, nacházející se v kritickém vydání Monumenta historica Societatis Iesu. Kniha není asketickou příručkou ani bezprostředním návodem k rozjímání, ale výsledkem duchovních zápisků, které si sv. Ignác (1491–1556) zaznamenával...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288).
více »

Nejbližší akce

Rekolekce s P. Józefem Augustynem


více »

Nejbližší duchovní akce

Boží slovo v životě křesťana


Víkend gregoriánského chorálu


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Založení jezuitské univerzity v Bogotě

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil