Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 24. 11. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Stanislav Havelka

Datum narození:10.11.1913
Datum vstupu do řádu:  14.8.1931
Datum úmrtí:13.3.1972

P. Havelka byl rodákem ze Zahradiště u Velkého Meziříčí. Po obecné škole byl dán na studia. Nejblíže to měl do Velkého Meziříčí. Tak v letech 1924 - 1931 tam navštěvoval střední školu. Byla to reálka (kdysi typ školy, která připravovala zvláště pro vysokoškolské studium na technice). Studium na reálce bylo o jeden rok kratší, než na gymnáziu. Po maturitě na reálce se P. Havelka přihlásil do Tovaryšstva Ježíšova. Do noviciátu nastoupil 14. 8. 1931 na Velehrad. Po skončení noviciátu udělal s úspěchem doplňovací maturitu z latiny. Tak měl studia jako ostatní, přiměřená pro studium teologie. V letech 1933 - 1936 studoval filosofii v Polsku v Krakově. Rok byl prefektem na Velehradě. V roce 1937 odejel do Itálie do Chieri, kde studoval teologii. V Chieri byl vysvěcen na kněze spolu s P. Úředníčkem dne 30. 5. 1940. Jako kněz dokončil poslední rok studií. To už se začala u O. Havelky vážně projevovat tuberkuloza. Dostal se ještě domů do vlasti a byl určen na sv. Hostýn. V nastávajícím roce 1941 - 1942 byl však převážně celou dobu mimo dům v plicním léčení. V roce 1942 - 1943 konal třetí probaci na sv. Hostýně. V roce 1943 - 1944 byl sociem magistra noviců na Velehradě. Zdravotní stav O. Havelky potřeboval občas léčení a rekonvalescenci. Tuto rekonvalescenci mu poskytovaly Školské sestry de Notre Dame v Praze - Krči a on jim za to sloužil mší sv. a jinými duchovními službami. Tak v letech 1945 - 1947 byl celou dobu v Krči u sester.

V roce 1947 - 1948 se jeho zdravotní stav zlepšil. Byl poslán na sv. Hostýn kde byl správcem meteorologické stanice a pomáhal v poutní duchovní správě, jak mohl. V roce 1948 - 1949 byl sociem novicmistra na Velehradě a redaktorem časopisu "Zprávy Velehradské". V roce 1950 byl v pražské rezidenci u sv. Ignáce, ale převážně byl v Krči u školských sester jako jejich spirituál.

Tak byl jedním z těch otců, kteří se vyhnuli zajištění v dubnu 1950 a nedostal se tedy nikam do lágru. Hned jak se dověděl o naší internaci, organizoval balíčky, které pod fingovanými jmény byly posílány do Bohosudova. Ne všechno jsme dostali, ale většinu snad ano. Velice to usnadnilo zvláště počátky našeho života v lágrech. Stejně, když jsme přišli k PTP, dostávali jsme balíky s přilepšením ke stravě, které nebylo ani tak zapotřebí, spíše přišlo vhod teplejší prádlo, ano, i "khaki" flanelové košile, abychom byli na stavbách chráněni před zimou.

O. Havelka byl vyhledávaným otcem našich mladých, kteří byli v Hájku a postupně se odtud dostávali domů. Pod vedením O. Havelky mnozí dokončili noviciát a skládali u něho své první řeholní sliby. O. Havelka to byl, který také starším scholastikům, kteří nemohli být vysvěceni v Rožňavě, zprostředkovával svatá svěcení včetně kněžství u biskupa Dr. Kajetána Matouška. O. Havelka jezdil také za bratřími na Klíčavu. Sám jsem tam jednou jako voják PTP o dovolence s ním z Krče jel taxíkem, abych se potěšil s bratřími. Krčský ústav byl v r. 1954 přestěhován na Moravu do Šebetova. Tak přešel O. Havelka se sestrami na Moravu. I odtud rozvíjel O. Havelka svou bohatou podpůrnou činnost provincii a sloužil mnohým z našich mladých. Nebylo to dlouho před zatčením, když jsem jej navštívil v Šebetově, kdy pronesl tato památná slova: "Jak já budu jednou před provincií vypadat, když jsem nebyl ani soustředěný v lágrech, ani uvězněn?" V květnu 1955 se dočkal. StB pro něho do Šebetova přijelo. Byl souzen spolu s O. Böhmem a Fr. Jochem v Brně, zatímco většina z nás v téže akci proti jezuitům byla tentýž rok zatčena v Ostravě nebo na Ostravsku a tam také souzena. P. Havelka dostal 8 roků vězení, a byl velmi spokojen, že může přece jen svědčit Kristu. Protože byl "tuberák" - nemocný tuberkulozou, byl poslán hned po soudu na Mírov, kde také zůstal až do amnestie v r. 1960, kdy byl v květnu propuštěn. Odešel ke své sestře, která byla v Benátkách nad Jizerou. Byl tam zaměstnán v Karborundu - zametal dílny a dvůr. Byl i tam sluncem pro mnohé lidi. Rozhodně si získal velkou úctu a vzbudil úctu i ke kněžím a církvi. Navštívil jsem jej tam asi měsíc před smrtí. Byl v nemocenském stavu, připravoval se na odchod, ale v pokoji, ba s radostí. Je pochován v Benátkách nad Jizerou.


Náš tip

Spirituální teologie

Michal Altrichter

Text Spirituální teologie zahrnuje důležitá témata duchovního života a jejich uchopení v každodenním životě. Četné otázky, které vyslovuje současný člověk a které byly důležité i pro předchozí generace, se systematicky vyhodnocují. I když text vyrostl z mnohaleté zkušenosti ve výuce oboru na teologické fakultě, nemá pouze studijní účel. Publikace...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).
více »

Nejbližší akce

Velehradská literární pouť


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské a hasiče


Adventní duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské


více »

Kalendárium

Památka sv. Jana Berchmanse

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil