Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 19. 8. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Adolf Pelikán

Datum narození:2.5.1896
Datum vstupu do řádu:  23.9.1920
Datum úmrtí:18.11.1969

P. Pelikán byl synem Vysočiny. Narodil se v Myslibořicích poblíž Hrotovic. Po základní škole (trojtřídka) studoval klasické české gymnázium v Třebíči. Po maturitě v r. 1915 vstoupil do kněžského alumnátu v Brně a po čtyřletém studiu byl 5. 7. 1919 vysvěcen na kněze. Jeho prvním kaplanským místem, a také jediným, byla Kamenice u Jihlavy. V září 1920 si vyžádal od biskupa dovolení k vstupu do Tovaryšstva Ježíšova. Byl uvolněn a 23. 9. 1920 nastoupil do noviciátu v Trnavě. Druhý rok noviciátu byl na Velehradě jako prefekt konviktu Papežské koleje.

V roce 1923 byl poslán doplnit svá základní studia z brněnského bohovědného učiliště. Filosofii studoval v Polsku / Nowy Sacz/ a teologii v Enghien v Belgii. Třetí probaci konal v Dziedzitich v Polsku. Po návratu z Polska byl v r. 1926 ustanoven v Praze redaktorem časopisu Dorost, spolku SKM. 1931 - 1932 byl ministrem domu v Českém Těšíně, ale po roce opět v Praze sekretářem Mariánských družin při provincialátě a redaktorem časopisu "Ve službách Královny". V tomto čase složil také své slavné poslední sliby 2. února 1935. V letech 1936 - 1938 je spirituálem kněžského semináře v Hradci Králové. Další jeho práce: v letech 1938 - 1941 na Velehradě exercitátor na Stojanově a současně redaktor časopisu ?Velehradské zprávy?. Z Velehradu ještě před zavřením vysokých škol absolvoval zkoušky k doktorátu a byl v Praze na Karlově univerzitě v r. 1939 promován doktorem filosofie. V roce 1941 byl opět spirituálem kněžského semináře, nyní pražského, který v té době byl v arcibiskupském letním sídle v Břežanech. V roce 1943 se vrátil opět na Velehrad jako exercitátor na Stojanově.

Po druhé světové válce vznikl v Olomouci nový náboženský časopis "Rozsévač" s určením pro prostý věřící lid. Jeho redaktorem se stal od počátku v r. 1945 až do zrušení v r. 1948 P. Pelikán. Poslední jeho dispozice před zásahem do života řádů u nás bylo místo spirituála kněžského semináře v Čes. Budějovicích. Tam zůstal nesoustředěn, proto odešel odtud překročením hranic na Šumavě do ciziny. V cizině působil nejdříve v Římě v Radio Vaticana. Když vznikl nový český dům v Kanadě v Montrealu pro práci mezi krajany, odešel do Kanady. Nejdelší úsek jeho apoštolátu mezi krajany byl v Americe v Los Angeles. Zemřel 18. 11. 1969 ve Fresnu v Sev. Kalifornii a je pochován na řádovém hřbitově Tovaryšstva v Santa Clara.

P. Pelikán byl nejen redaktorem Dorostu a Rozsévače, kde měl velký počet svých článků. Byl prvním duchovním vůdcem SKM - Svazu Katolické mládeže. Srostl s mládeží a pro ně hlavně publikoval i některé knihy a brožury.

Spisovatelská činnost P. Pelikána obnáší tyto práce:
"Víno ze sodomských vinic", Praha 1930, 4 vydání, stran 117
"Hra o duši", Praha 1933, 8 vydání, stran 196
"Mladý katolík", Praha 1930, stran 159
"K hvězdě", Praha 1933, stran 133
"Světla na úskalích", Brno 1936, stran 208
"Ovoce ze stromu poznání", Praha 1941, stran 107
"Rodinná výchova", Praha 1941, stran 48
"O původu mravního svědomí" - rozšířená disertační práce
"V Paprscích věčnosti", Brno 1946, 64 stran
"Před svatbou", Frýdek 1946, stran 64
"Šťastný domov" - nad kolébkou, Olomouc 1947, stran 251
"Mexický mučedník P. Michael Pro T. J." Životem, Frýdek, 1932, stran 48
"Přeškolen" - Rod Pelikánů a hlavně život a smrt jeho bratra Jana, Řím 1964, stran 187.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).
více »

Nejbližší akce

Živé kameny v Santiagu de Compostela


Koncert ke cti P. Martina Středy


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť přátel SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro mladé


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil