Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 20. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Konrád Kubeš

Datum narození:25.11.1890
Datum vstupu do řádu:  14.8.1915
Datum úmrtí:10.4.1967

O. Kubeš byl rodem Pražan. Narodil se na Smíchově. V jeho útlém dětství se rodina přestěhovala z Prahy do Hradce Králové. Tam chodil malý Konrád do obecné školy a potom studoval na tamním gymnáziu. Býval vždy prvním žákem, všechny roky s vyznamenáním. Jeho velikou studentskou zálibou byla matematika a astronomie. V roce 1909 v Hradci Králové maturoval a rozhodl se stát knězem. Nevstoupil však do kněžského semináře v Hradci Králové, ale do kněžského semináře v Praze. Na kněze byl vysvěcen 6. 7. 1913. Rok byl katechetou v Praze - Michli a další rok v Praze - Košířích. 14. 8. 1915 nastoupil na Velehradě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. První rok zůstal na Velehradě, ale druhý rok už byl poslán do Rakouska, kde dokončil noviciát už při dvouletém doplnění filosofických studií. Po návratu v roce 1918 byl jeden rok operářem u sv. Ignáce v Praze, další rok spirituálem v pražském kněžském semináři, dva roky operářem v Opavě a rok opět u sv. Ignáce v Praze. V roce 1923 byl poslán na třetí probaci do Tronchienes Belgii. Po návratu působí dva roky na sv. Hostýně jako lidový misionář. V letech 1926 - 1931 byl exercitátorem na Velehradě - Stojanově. Na tři roky by opět přeložen na sv. Hostýn, aby se mohl věnovat své činnosti spisovatelské. V roce 1934 - 1937 byl opět exercitátorem na Velehradě. Znovu v r. 1937 byl poslán na Sv. Hostýn. Byl hostýnským operářem a do zajištění v dubnu 1950 psal své knihy.

Napsal především své nejzávažnější dílo, třídílnou mariologii "Maria". I. díl vyšel v roce 1936, měl 412 stran, II. díl v roce 1936 a obsahoval 420 stran, III. díl v roce 1941 s obsahem 336 stran.

Velmi zkušený exercitátor věnoval řadu spisů exerciční tématice. Vznikala tak vlastní exerciční knihovna. Tiskem s tímto exercičním námětem vyšly tyto knihy:
"Ve škole Kristově" ? Vyškov, nákladem P. Velíska 1941, 296 str.
"Za pravdou Kristovou" ? Vyškov 1938, P. Velísek, 336 str.
"Pod korouhví Kristovou" ? Občanská tiskárna Brno, 1947, - 3 vydání, 808 str.
"Poutník" ? 1. vydání, Vyškov, P. Velísek, 1941, 656 str.; 2. vydání, Tasov, Rosa Junová, 650 str.
"V záhonech Mariiných" ? Tasov, Rosa Junová, 1947, 650 str. "Se štítem pravdy" - "Apologetická abeceda" ? Brno, 1948 Svaz katolických žen, jen první díl, 384 stran

Další spisovatelskou činností P. Kubeše byly práce homiletické:
"Sbírka homiletických příkladů" - jen první díl ve třech částech ? Příklady o víře, Olomouc 1940, 345 stran.
Druhá část ? Příklady života z víry, Olomouc 1947, stran 448.
Třetí část ? Příklady o církvi ? Olomouc 1948, 495 stran.

Další práce O. Kubeše jsou z oboru teologie asketické a modlitby.
?Ve šlépějích Neposkvrněné? ? I. vydání Brno, občanská tiskárna, 1935, 987 stran; II. vydání Praha ? Vyšehrad, 1947, 746 stran.
"Miniaturní asketika" - Praha ? Vyšehrad, 1948, stran 130
"Mariánská Postila" ? (čtení věřícího lidu na neděle). Brno, brněnské tiskárny, 1947, 750 stran
?Dětský ráj? ? modlitební knížka pro děti, která vyšla k příležitosti posvěcení sochy Pražského Jezulátka ve Vnorovech. Vydal tamní farní úřad.

O. Kubeš přispíval i do časopisů ? Dorost, Posel Božského Srdce Páně, Hlasy svatohostýnské, Ve službách Královny (a možná i do jiných). Časopisecké příspěvky podepisoval často krycím jménem: Marianus, Speculator, Agatangelos, Alguno, Homobonus, Ignotus, Expertus, aj. Vytištěné práce P. Kubeše čítají celkem 7 a půl tisíce stránek.

P. Kubeš, jezuita přísného, asketického zjevu, byl výborným kazatelem a věhlasným exercitátorem, který kladl vysoké nároky na sobě svěřené duše, ale přesto, nebo právě proto, byl vyhledávaným duchovním rádcem.

V r. 1950 v lágru byl trochu vykořeněn, když byl zbaven zvláště své obsáhlé "silvy" (sbírka výpisků a poznámek) a svých literárních dosud nedokončených prací. Z Bohosudova přišel do Oseka a z Oseka na Králíky. 15.4.1953 byl převezen z Králík na Moravec. Když se naskytla příležitost jít z Moravce ještě kněžsky sloužit řeholnicím, šel rád. Byl u Sester Sv. Hedviky v Břežanech u Mikulova. Z Břežan míval exercicie pro kněze na Vranově u Brna. Exercicie pro laiky v té době nebyly u nás možné. U sester v Břežanech zemřel po kratší akutní nemoci. Byl pochován za účasti mnoha spolubratří v Břežanech na hřbitově sester v areálu ústavu. Tohoto pohřbu se jako prvního, po návratu z vězení na amnestii v r. 1965, zúčastnil P. Provinciál Šilhan. (Životopis P. Kubeše napsal také P. Bernard Pitrun - viz provinční archív).


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Velehrad poutníků


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Raně křesťanské komunity v Řecku


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro jezuitské přátele a spolupracovníky


Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil