Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 28. 11. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Konrád Kubeš

Datum narození:25.11.1890
Datum vstupu do řádu:  14.8.1915
Datum úmrtí:10.4.1967

P. Kubeš byl rodem Pražan. Narodil se na Smíchově. V jeho útlém dětství se rodina přestěhovala z Prahy do Hradce Králové. Tam chodil malý Konrád do obecné školy a potom studoval na tamním gymnáziu. Býval vždy prvním žákem, všechny roky s vyznamenáním. Jeho velikou studentskou zálibou byla matematika a astronomie. V roce 1909 v Hradci Králové maturoval a rozhodl se stát knězem. Nevstoupil však do kněžského semináře v Hradci Králové, ale do kněžského semináře v Praze. Na kněze byl vysvěcen 6. července 1913. Rok byl katechetou v Praze-Michli a další rok v Praze-Košířích. Dne 14. srpna 1915 nastoupil na Velehradě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. První rok zůstal na Velehradě, ale druhý rok už byl poslán do Rakouska, kde dokončil noviciát už při dvouletém doplnění filosofických studií.

Po návratu v roce 1918 byl jeden rok operářem u sv. Ignáce v Praze, další rok spirituálem v pražském kněžském semináři, dva roky operářem v Opavě a rok opět u sv. Ignáce v Praze. V roce 1923 byl poslán na třetí probaci do Tronchienes Belgii. Po návratu působí dva roky na Svatém Hostýně jako lidový misionář. V letech 1926−1931 byl exercitátorem na Velehradě na Stojanově. Na tři roky by opět přeložen na Svatý Hostýn, aby se mohl věnovat své činnosti spisovatelské. V roce 1934−1937 byl opět exercitátorem na Velehradě. Znovu v roce 1937 byl poslán na Svatý Hostýn. Byl hostýnským operářem a do zajištění v dubnu 1950 psal své knihy.

Napsal především své nejzávažnější dílo, třídílnou mariologii "Maria". První díl vyšel v roce 1936, měl 412 stran; druhý díl v roce 1936 a obsahoval 420 stran; třetí díl v roce 1941 s obsahem 336 stran.

Velmi zkušený exercitátor věnoval řadu spisů exerciční tématice. Vznikala tak vlastní exerciční knihovna. Tiskem s tímto exercičním námětem vyšly tyto knihy:
"Ve škole Kristově", nákladem P. Velíska, Vyškov 1941, 296 s.
"Za pravdou Kristovou", P. Velísek, Vyškov 1938, 336 s.
"Pod korouhví Kristovou", Občanská tiskárna, Brno 1947; 3 vydání, 808 s.
"Poutník", 1. vydání, P. Velísek, Vyškov 1941, 656 s.; 2. vydání, Rosa Junová, Tasov, 650 s.
"V záhonech Mariiných", Rosa Junová, Tasov 1947, 650 s.
"Se štítem pravdy - Apologetická abeceda", Svaz katolických žen, Brno, 1948, jen první díl, 384 s.

Další spisovatelskou činností P. Kubeše byly práce homiletické:
"Sbírka homiletických příkladů" - jen první díl ve třech částech: 1. část: Příklady o víře, Olomouc 1940, 345 s.; 2. část: Příklady života z víry, Olomouc 1947, 448 s.; 3. část: Příklady o církvi, Olomouc 1948, 495 s.

Další práce P. Kubeše jsou z oboru teologie asketické a modlitby.
"Ve šlépějích Neposkvrněné", 1. vydání Občanská tiskárna, Brno 1935, 987 s.; 2. vydání Vyšehrad, Praha 1947, 746 s.
"Miniaturní asketika", Vyšehrad, Praha 1948, 130 s.
"Mariánská Postila" (čtení věřícího lidu na neděle), Brněnské tiskárny, Brno 1947, 750 s.
"Dětský ráj", modlitební knížka pro děti, která vyšla k příležitosti posvěcení sochy Pražského Jezulátka ve Vnorovech. Vydal tamní farní úřad.

O. Kubeš přispíval i do časopisů "Dorost", "Posel Božského Srdce Páně", "Hlasy svatohostýnské", "Ve službách Královny" (a možná i do jiných). Časopisecké příspěvky podepisoval často krycím jménem: Marianus, Speculator, Agatangelos, Alguno, Homobonus, Ignotus, Expertus aj. Vytištěné práce P. Kubeše čítají celkem sedm a půl tisíce stránek.

P. Kubeš, jezuita přísného, asketického zjevu, byl výborným kazatelem a věhlasným exercitátorem, který kladl vysoké nároky na sobě svěřené duše, ale přesto, nebo právě proto, byl vyhledávaným duchovním rádcem.

V roce 1950 v lágru byl trochu vykořeněn, když byl zbaven zvláště své obsáhlé "silvy" (sbírka výpisků a poznámek) a svých dosud nedokončených literárních prací. Z Bohosudova přišel do Oseka a z Oseka na Králíky. Dne 15. dubna 1953 byl převezen z Králík na Moravec. Když se naskytla příležitost jít z Moravce ještě kněžsky sloužit řeholnicím, šel rád. Byl u sester sv. Hedviky v Břežanech u Mikulova. Z Břežan míval exercicie pro kněze na Vranově u Brna. Exercicie pro laiky v té době nebyly u nás možné. U sester v Břežanech zemřel po kratší akutní nemoci. Byl pochován za účasti mnoha spolubratří v Břežanech na hřbitově sester v areálu ústavu. Tohoto pohřbu se jako prvního, po návratu z vězení na amnestii v roce 1965, zúčastnil otec provinciál Šilhan. (Životopis P. Kubeše napsal také P. Bernard Pitrun; nachází se v provinčním archivu).


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 372−378.


Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl
Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

více »

Nejbližší akce

Reportáž České televize o předání humanitární sbírky na Ukrajině


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil