Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 29. 11. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Jan Smrž

Datum narození:18.6.1892
Datum vstupu do řádu:  7.9.1913
Datum úmrtí:1.8.1965

Na začátku roku 1965 zemřel bývalý rektor brněnské koleje P. Zgarbík a uprostřed toho roku první a jediný ředitel brněnského biskupského gymnázia svěřeného Tovaryšstvu, P. Smrž.

P. Smrž byl rodem Jihočech. Narodil se v Hluboké u Českých Budějovic. Obecnou školu navštěvoval v rodišti a pak studoval gymnázium v Českých Budějovicích. Po maturitě s vyznamenáním se rozhodl studovat teologii. Do kněžského semináře se přihlásil v Praze v roce 1911. Po prvním ročníku se přihlásil do Tovaryšstva Ježíšova. Nastoupil do noviciátu na Velehradě a po dvou letech složil 8. září 1915 první řeholní sliby. Byl odeslán do Innsbrucku, kde studoval filozofii. Ve školním roce 1918−1919 byl prefektem koleje bubenečské. V letech 1919−1922 studoval teologii opět v Innsbrucku. Byl mu započten jeden ročník teologie v Praze, takže byl 17. července 1921 v Innsbrucku vysvěcen na kněze. Poslední rok studoval už jako kněz. Po skončení teologických studií se zapsal na pražské univerzitě pro obor chemie, fyziky a matematiky. V roce 1926 studia zakončil úspěšnou zkouškou profesorskou a také doktorátem přírodních věd. Ještě během studií stačil v posledním roce 1925−1926 učit v Praze-Bubenči chemii a matematiku. V letech 1926−1939 byl po celou dobu profesorem v Praze-Bubenči. V letech 1933−1938 byl také rektorem bubenečské koleje a v letech 1933−1939 i ředitelem gymnázia.

V roce 1939 jej dispozice poslala na Velehrad a do zrušení velehradského gymnázia vyučoval zde svým předmětům, matematice, fyzice a chemii. V roce 1942 bylo zrušeno také gymnázium na Velehradě. Protože byli současně vyhnáni posluchači a profesoři Filosofického institutu z Benešova, pokračoval tento ústav v práci na Velehradě. P. Smrž se stal profesorem na tomto institutu. Učil biologii a fyziku scholastiky-filosofy, a to až do roku 1944. Když v roce 1944 byl v Praze zatčen Němci provinční prokurátor P. Ondřej Malzer, P. Smrž ho nahradil v této funkci až do konce války. V roce 1945−1946 se přestěhoval do Brna spolu s Filosofickým institutem. Byl také prokurátorem nově vzniklé koleje, vyučoval scholastiky jako na Velehradě. Pomalu však také připravoval k chodu brněnské gymnázium. Než mohlo toto gymnázium začít, musel pomoci ještě gymnáziu velehradskému jako profesor. V roce 1947 začalo svou činnost brněnské gymnázium a P. Smrž se stal jeho prvním ředitelem. Přitom učil chemii, fyziku, matematiku a také mineralogii a geologii.

Po zrušení gymnázia v Brně byl P. Smrž poslední školní rok 1949−1950 profesorem v Litoměřicích v kněžském semináři. Učil tam kosmologii a bydlel v semináři. Ale dobře se o něm vědělo, protože i tam byl 14. dubna 1950 zajištěn a odvezen do Bohosudova do lágru. Z Bohosudova putoval do Oseka a odtud do Želivi. Dne 23. září 1954 byl transportován z Želivi na Moravec mezi staré. I on, když se hledali kněží k řeholnicím, odešel z Moravce do Budiškovic do domova důchodců. Tam sloužil jako duchovní sestrám rafaelkám, ale také obyvatelům. Navštívil jsem jej tam několikrát po svém návratu z vězení, naposledy 29. července 1965. To se už zcela otevřeně chystal na věčnost. Za zmínku stojí, že si přál znát svůj zdravotní stav. Dozvěděl se, že má rakovinu a že by měl být poslán do Brna na ozařování. Položil lékařům jedinou otázku: "Na jak dlouho mi to může pomoci?" Když s rozpaky říkali něco o nějakém měsíci, odmítl se slovy: "To je mně milejší i potřebnější, abych mohl, jak jen to půjde, sloužit mši svatou, a nakonec denně mít možnost přijímat Nejsv. Svátost."

Na odchod se připravil i tak, že si napsal vlastní rukou adresy na obálky, kam má být zasláno jeho úmrtní oznámení. Když jsme dostali obálku s adresou napsanou pečlivým písmem P. Smrže, těšili jsme se, že nám píše. Když jsme obálku otevřeli, zalil nás jako první pocit smutek. Ten se však proměnil v radost z vědomí, jak vážně a poctivě se připravil na setkání s Pánem. Ještě 29. července se těšil, že by mohl být u Pána na svátek sv. Ignáce, a že pod takovou mocnou ochranou by jistě lépe prošel u svého Pána do věčnosti. Nevyšlo to tak docela. Odešel den po svátku sv. Ignáce, ale jsem přesvědčen, že s jeho velikou přímluvou. Byl pohřben v Horní Slatině a jeho hrob je dodnes vždy pečlivě upraven. Zůstal totiž v paměti i věřících farnosti, ve které jak mohl, a bylo mu to církevním tajemníkem na žádost místního pana faráře dovoleno, rád pomáhal.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 367−370.


Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl
Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

více »

Nejbližší akce

Reportáž České televize o předání humanitární sbírky na Ukrajině


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil