Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 19. 8. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Jan Smrž

Datum narození:18.6.1892
Datum vstupu do řádu:  7.9.1913
Datum úmrtí:1.8.1965

Na začátku roku zemřel bývalý rektor brněnské koleje P. Zgarbík a uprostřed tohoto roku první a jediný ředitel brněnského biskupského gymnázia svěřeného T. J. - P. Smrž.

P. Smrž byl rodem Jihočech. Narodil se v Hluboké u Čes. Budějovic. Obecnou školu navštěvoval v rodišti a pak studoval gymnázium v Českých Budějovicích. Po maturitě s vyznamenáním se rozhodl studovat teologii. Do kněžského semináře se přihlásil v Praze v r. 1911. Po prvním ročníku se přihlásil do Tovaryšstva Ježíšova. Nastoupil do noviciátu na Velehradě a po dvou letech složil 8.9.1915 své první řeholní sliby. Byl odeslán do Innsbrucku, kde studoval filozofii. Ve školním roce 1918 - 1919 byl prefektem koleje bubenečské. V letech 1919 - 1922 studoval teologii opět v Innsbrucku. Byl mu započten jeden ročník teologie v Praze, takže byl vysvěcen na kněze v Innsbrucku 17. 7. 1921. Poslední rok studoval už jako kněz. Po skončení teologických studií se zapsal O. Smrž na pražské univerzitě pro obor chemie, fyziky a matematiky. V r. 1926 studia zakončil úspěšnou zkouškou profesorskou a také doktorátem přírodních věd. Ještě během studií stačil v posledním roce 1925 - 26 učit v Praze - Bubenči chemii a matematiku. V letech 1926 - 1939 byl po celou dobu profesorem v Praze - Bubenči. V letech 1933 - 1938 byl také rektorem bubenečské koleje a v letech 1933 - 1939 i ředitelem gymnázia. V r. 1939 jej dispozice poslala na Velehrad a do zrušení velehradského gymnázia vyučoval zde svým předmětům, matematice, fyzice a chemii. V r. 1942 bylo zrušeno také gymnázium na Velehradě. Protože byli současně vyhnáni posluchači a profesoři Filosofického institutu z Benešova, pokračoval tento ústav v práci na Velehradě. O. Smrž se stal profesorem na tomto institutu. Učil biologii a fyziku scholastiky - filosofy, a to až do roku 1944. Když v roce 1944 byl v Praze zatčen Němci provinční prokurátor P. Malzer Ondřej, O. Smrž ho nahradil v této funkci až do konce války. V r. 1945 - 1946 se přestěhoval do Brna spolu s Filosofickým Institutem. Byl také prokurátorem nově vzniklé koleje, vyučoval scholastiky jako na Velehradě. Pomalu však také připravoval k chodu brněnské gymnázium. Než mohlo toto gymnázium začít, musel pomoci ještě gymnáziu velehradskému jako profesor. V roce 1947 začalo svou činnost brněnské gymnázium a P. Smrž se stal jeho prvním ředitelem. Při tom učil chemii, fyziku, matematiku, a také mineralogii a geologii.

Po zrušení gymnázia v Brně byl O. Smrž poslední školní rok 1949 - 1950 profesorem v Litoměřicích v kněžském semináři. Učil tam kosmologii a bydlel v semináři. Ale dobře se o něm vědělo, protože i tam byl 14. 4. 1950 zajištěn a odvezen do Bohosudova do lágru. Z Bohosudova putoval do Oseka a odtud do Želivi. 23. 9. 1954 byl transportován z Želivi na Moravec mezi staré. I on, když se hledali kněží k řeholnicím, odešel z Moravce do Budiškovic do domova důchodců. Tam sloužil jako duchovní sestrám rafaelkám, ale také obyvatelům. Navštívil jsem jej tam několikrát po svém návratu z vězení, naposledy 29. července 1965. To se už zcela otevřeně chystal na věčnost. Za zmínku stojí, že si přál znát svůj zdravotní stav. Dozvěděl se, že má rakovinu a že by měl být poslán do Brna na ozařování. Položil lékařům jedinou otázku: "Na jak dlouho mi to může pomoci?" Když s rozpaky říkali něco o nějakém měsíci, odmítl se slovy: "To je mně milejší i potřebnější, abych mohl, jak jen to půjde, sloužit mši svatou, a nakonec denně mít možnost přijímat Nejsv. Svátost?. Na odchod se připravil i tak, že si napsal vlastní rukou adresy na obálky, kam má být zasláno jeho úmrtní oznámení. Když jsme dostali obálku s adresou napsanou pečlivým písmem O. Smrže, těšili jsme se, že nám píše. Když jsme obálku otevřeli, zalil nás, jako první pocit, smutek. Ten se však proměnil v radost z vědomí, jak vážně a poctivě se připravil na setkání s Pánem. Ještě 29. července se těšil, že by mohl být u Pána na svátek sv. Ignáce, a že pod takovou mocnou ochranou by jistě lépe prošel u svého Pána do věčnosti. Nevyšlo to tak docela. Odešel den po svátku sv. Ignáce, ale jsem přesvědčen, že s jeho velikou přímluvou. Byl pohřben v Horní Slatině a jeho hrob je dodnes vždy pečlivě upraven. Zůstal totiž v paměti i věřících farnosti, ve které jak mohl, a bylo mu to církevním tajemníkem na žádost místního pana faráře dovoleno, rád pomáhal.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).
více »

Nejbližší akce

Živé kameny v Santiagu de Compostela


Koncert ke cti P. Martina Středy


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť přátel SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro mladé


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil