Hlavní stránka Dnes je 18. 5. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Tovaryšstvo Ježíšovo se zasazuje o spravedlnost při rozdělování vakcín

Pondělí, 17.5.2021
Prohlášení Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii z 10. května 2021
Prohlášení podepsali prezidenti všech šesti jezuitských konferencí po celém světě a tajemníci čtyř sekretariátů na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova. „V návaznosti na růst očkovací kampaně proti Covidu-19 v nejbohatších zemích světa se Tovaryšstvo Ježíšovo připojuje k výzvám ke konkrétnímu úsilí o zajištění spravedlivého rámce při rozdělování vakcín. V současné době se distribuovalo osmdesát sedm procent vakcín do zemí s vysokými nebo středními příjmy, zatímco do zemích s nízkými příjmy se dostaly pouze dvě desetiny procenta dostupných vakcín. Více než tři miliony dvě...

Jednota v rozdílnosti

Pátek, 14.5.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k sedmé neděli velikonoční
Svatost obsahuje z jedné strany jednotu, z druhé strany oddělení. Svatí jsou ti, kdo jsou „jiní“, jsou odděleni od světa, aby se mohli cítit doma v lůně Otce jako Syn: „Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě.“ (Jan 17,21) Kristus prosí o jednotu, která se stává obrazem jednoty, která je mezi Otcem a Synem. Spojka jako (καθὼς) zde může být ve významu právě tak. Mohli bychom volně přeložit smysl výroku následně: „Od okamžiku, kdy já a ty jsme pramenem autentické jednoty...

Cesta církve následuje směřování mrtvého a vzkříšeného těla Kristova

Čtvrtek, 13.5.2021
Otec Pavel Ambros SJ ke slavnosti Nanebevstoupení Páně
Nanebevstoupení! Ježíš, který vystupuje do nebe. Ne sám nebo kvůli sobě! Přináší Otci lidstvo, které k sobě přivtělil. Tento pohled na dovršení života i dějin evangelium úzce spojuje s posláním svěřeným jedenácti apoštolům. „A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ (Jan 12,32) „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16,15) Nikdo nemůže přijít k Otci sám. Je to nesplnitelné, nemáme-li dar Ducha. Duch spojuje vjedno...

Nová kniha otce generála Artura Sosy SJ

Středa, 12.5.2021
Jedná se o první knižní rozhovor s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova, který s ním vedl španělský novinář Darìo Menor; nese název „Walking with Ignatius“ (Kráčet s Ignácem). Zabývá se například těmito tématy: současné výzvy, kterým čelí katolická církev; co to znamená vést Tovaryšstvo Ježíšovo; situace v rodné Venezuele; vztah s papežem Františkem, prvním jezuitským papežem v historii; působení ve světě postiženém pandemií. Vydání knihy je...

Maria v každodennosti křesťanské víry

Úterý, 11.5.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z května 1946
„Apoštolové trvali jednomyslně v modlitbách se ženami a s Marií, matkou Ježíšovou.“ Tato zvláštní zmínka o Marii, matce Ježíšově, je jedním z prvních základů úcty celého křesťanstva vůči Panně Marii, tato zvláštní zmínka naznačuje, že nic, zejména nic vážného a důležitého, se v Církvi a v každé naší jednotlivé duši neděje bez Marie, že ona je a má být vždycky při tom. Nebylo by to pravé křesťanství, kdyby naše úcta mariánská byla jen sentimentální...

Zahájení Ignaciánského roku se blíží

Pondělí, 10.5.2021
Centrální událostí Ignaciánského roku je pětisté výročí zranění svatého Ignáce v bitvě u Pamplony, ke kterému došlo 20. května 1521, a jeho následné obrácení. Ignaciánský rok potrvá od 20. května 2021 do slavnosti svatého Ignáce 31. července 2022. Mše svatá na zahájení Ignaciánského roku bude ve španělské Pamploně 20. května v 18 hodin (SEČ). Bude jí předsedat arcibiskup Francisco Pérez González, homilii pronese P. generál Arturo Sosa SJ. Bude k dispozici...

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád

Pátek, 7.5.2021
Praha. V pražské jezuitské komunitě budou mít možnost prožít červnový víkend 18. – 20. 6. 2021 mladí svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit se životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i dnešní apoštolskou činností. Několik jezuitů se s nimi podělí o to, co je vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu řeholního života a jak tato volba ovlivnila jejich...

Jediný scénář života určeného ke vzkříšení

Čtvrtek, 6.5.2021
Otec Pavel Ambros SJ k biblickým textům šesté neděle velikonoční
Velikonoční období se pomalu schyluje k závěru. Nahlížíme na opětovná zjevení Krista, jimiž vstupuje do života apoštolů. Podobně i do života dnešní církve. To není bez účinku. Kdo nechává Krista vstupovat do svého života a žije způsobem Božím? Ten, kdo odevzdává sebe sama. Kdo je obdarován, sám se chce stát darem. Nejen že dává, daruje se, věnuje druhým čas, odpouští, promíjí, podněcuje svobodu, otvírá prostor modlitby volající po dovršení. Kristus se...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen

Čtvrtek, 6.5.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest. Důrazně opakované výzvy papeže Františka k řešení mezinárodních sporů mírovou cestou se týkají všech ohnisek napětí. Jejich smyslem je zbořit hráz otupělosti, která je zahaluje a vrhá na ně příšeří umožňující nezměrné utrpení nevinných obětí a prohlubující se cynismus agresorů. Týká se to i oblasti východní Ukrajiny a poloostrova Krymu, který byl zabrán vojenskou invazí...

Kurz psaní pro bezdomovce

Středa, 5.5.2021
Londýn. Londýnská komunita Farm Street zajišťuje bezdomovcům a dalším zranitelným osobám během lockdownu dvakrát týdně teplé jídlo. Ale duchovní správce P. Dominic Robinson SJ a jeho spolupracovníci chtěli nabídnout i další možnosti. Mezi ně patří tvořivé psaní, které je příležitostí k vzájemnému seznámení a hlubšímu porozumění sama sobě. Po patnácti lekcích získali organizátoři zajímavé zkušenosti. Byli překvapeni, jak Duch Svatý používá...

další články > 


Názory

Jak jsem prožil Den země

Pavel Ambros
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ
Přiznám se, že už nevkládám příliš velkou důvěru v masově organizované akce, které navíc nesou všechny typické znaky komercializace. To se stává každé dobré myšlence. Bylo mi až líto, co všechno byli schopni udělat mediální vizážisté a různé prapodivné autority utvářející veřejné mínění s Gretou Thunbergovou, ať už její příznivci nebo její odpůrci. Čirou náhodou jsem slyšel v Rádiu Proglas pěknou relaci na téma Den země spojený s citátem papeže...

Náš tip


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.
Národní úmysl Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
více »

Nejbližší akce

Zahájení Ignaciánského roku


Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil