Články / Rozhovory Dnes je 23. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

EU dál usiluje o plnění dohod o ochraně klimatu

Sobota, 21.7.2018
Rozhovor s eurokomisařem pro energetiku a ochranu klimatu

Redakce Jesuit.cz

Jaime Camacho García z Jezuitského evropského sociálního centra (JESC) před blížícím se summitem COP24 v Katovicích položil několik otázek Miguelovi Ariasi Cañeteovi, eurokomisaři pro energetiku a ochranu klimatu. Zajímalo ho, nakolik Evropská unie bude nadále usilovat o naplňování Pařížské dohody.


O posledním summitu COP23 v Bonnu se hovořilo hodně. Pokud jde o Pařížskou dohodu, mnoho otázek zůstává nezodpovězeno. Jaké jsou hlavní obavy ze strany Evropské unie?

Poslední konference v Bonnu byla obzvláště obtížná, protože se jednalo o první schůzku poté, co prezident Donald Trump oznámil úmysl opustit Pařížskou dohodu. Byla to však také dobrá příležitost potvrdit závazek ostatních zemí k dohodě a jejich ochotu přikročit co nejdříve k jejímu naplnění.

Jednou z hlavních priorit Evropské unie v současnosti je budoucí zasedání v Katovicích. Tato konference, třetí od vyjednání historické Pařížské dohody, bude mít zvláštní význam, neboť strany budou muset přijmout "Pařížskou knihu pravidel", tedy pravidla, jak dohody realizovat.

Druhou výzvou je otázka financování ochrany klimatu. Stojí před námi řešení dvou důležitých úkolů. Na jedné straně potřebujeme nalézt potřebné finanční prostředky, které budou chybět vzhledem k tomu, že Spojené státy opustily Fond ochrany klimatu. EU zkoumá možnosti, jak tento rozpočtový deficit řešit. Druhým úkolem je ještě větší výzva, a té nemůže Evropská unie čelit sama. Jedná se o nalezení zdrojů pro pokrytí výloh ve výši 100 miliard eur, které budou zapotřebí do roku 2020. Naším účelem je pomoci rozvojovým zemím dosáhnout cílů ve snížení emisí, tak jak bylo v Paříži dohodnuto. EU je ochotna vést úsilí o získání těchto zdrojů, ale nemůže této výzvě čelit sama.

Odstoupení Spojených států z Pařížské dohody je velkým problémem v boji proti změně klimatu. Co si myslíte o rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa? Může Evropská unie převzít vedení a prosadit tyto globální závazky bez takového obra jakým je USA?

Po několika neúspěšných pokusech o dosažení globálního konsenzu o ochraně klimatu je Pařížská dohoda pro mezinárodní společenství velkým úspěchem. Paříž byla výsledkem mnoha let náročných jednání a tvrdé práce nesčetného počtu lidí po celém světě. Jednou věcí je však podepsat pakt a další je uvést ho do praxe. EU a Spojené státy hrály klíčovou roli při zprostředkování Pařížské dohody a aspoň ze strany EU jsme plně odhodláni naši úlohu plnit.

V EU hluboce litujeme toho, že se Spojené státy z dohody stáhly. Toto rozhodnutí však mělo povzbuzující účinek na zbytek světa. Země z celého světa, velké i malé, potvrdily svůj pevný závazek zůstat u této dohody nadále a plnit své cíle.

Takže i když hluboce litujeme rozhodnutí Spojených států, Evropská unie neustane ve své snaze Pařížskou dohodu uvést do života. V posledních měsících jsme proto zvýšili diplomatické úsilí s našimi mezinárodními partnery, abychom pokročili v jednání a na konferenci v Katovicích uzavřeli velmi ambiciózní dohodu.

Uplynuly tři roky od vydání encykliky Laudato si´ papeže Františka, která se zabývá péčí o planetu. Jaké jsou podle vás nyní úkoly, které by měla na sebe vzít katolická církev?

Papežovy úvahy nesmírně pomohly tím, že vytvořily potřebný podnět k řešení změny klimatu. Jeho encyklika Laudato si´ byla klíčovým faktorem pro mobilizaci světové populace, aby vzala ochranu klimatu vážně a dala se do práce.

Je nepopiratelným faktem, že změna klimatu je jednou z největších hrozeb pro naší společnost v 21. století. Z tohoto důvodu bych chtěl připomenout jednu z úvah papeže Františka, když poukázal na to, že "klima je společné dobro všech a pro všechny". Tato myšlenka skvěle shrnuje odpovědnost, kterou má každý z nás, protože jen díky tomu, že se připojujeme k tomuto úsilí, můžeme uvést do života efektivní nástroje ochrany klimatu.

Evropa je dobrým příkladem těchto snah. Díky naší jednotě a solidaritě jsme v popředí úsilí proti změnám klimatu. Papež František povzbudil mnohé země, aby představily nástroje pro snížení emisí. Evropa v tomto úsilí již mnohé předčila. Začali jsme na tom pracovat dlouho před historickou Pařížskou dohodou, abychom splnili závazek snížit emise EU nejméně o 40% do roku 2030.

Rozhodující úloha katolické církve může být v tom, že bude znovu vyzývat mocné tohoto světa, aby se snažili vést dialog a dosáhnout dohody.


Článek v plném znění k dispozici ZDE.
Aktuality o činnosti jezuitů na evropské úrovni lze získat např. na twiterovém účtu.

Přeložil a upravil Juraj Krivošík


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2021 Žít v duchu encykliky Laudato si´
15.7.2020 Krakovská akademie Ignatianum vytváří ekologický program
22.5.2020 Páté výročí encykliky Laudato Si
25.10.2019 Setkání domorodých zástupců Severní a Jižní Ameriky
17.10.2019 Svědectví biskupa Alfreda Vizcarry o prvním týdnu Synody o AmazoniiIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil