Články / Aktuality Dnes je 28. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Koordinátor Panamazonského projektu k Synodě o Amazonii

Pondělí, 14.10.2019
Vatikán. Synoda věnovaná problematice amazonských národů ve světle integrální ekologie byla zahájena v pátek 4. října a potrvá do 27. října. Má čtyři dimenze: pastorační, kulturní, sociální a ekologickou.


Tato synoda odráží touhu papeže Františka dát konkrétní orientaci encyklice Laudato Si. Ke stu osmdesáti pěti členům synody patří téměř všichni biskupové amazonského regionu a také ti, kteří pracují s obyvateli tohoto regionu nebo jsou s ním propojeni vzhledem k životnímu prostředí. Deset jezuitů je řádnými členy shromáždění, další čtyři patří mezi pozvané odborníky, dva jsou „auditory“ a další dva jsou součástí stálého týmu generálního sekretariátu synody.

P. Alfredo Ferro SJ z Kolumbie je koordinátorem Panamazonského projektu. Hovořil o tom, jak důležitá je tato synoda pro lidi žijící v Amazonii, pro katolickou církev a Tovaryšstvo Ježíšovo. Posláním projektu je hájit a podporovat život a udržitelné životní prostředí v Panamazonii v solidaritě s chudými a vyloučenými, zejména s domorodými obyvateli.

„Věřím, že jednou z nejdůležitějších výzev, kterým církev čelí, když nadnese otázku nových cest a zjišťuje, jak by měla vypadat misijní evangelizace, je přehodnocení naší praxe v terénu. Církev se podle mého názoru musí zaměřit na mezikulturní, mezináboženský a ekumenický dialog, který vyžaduje velmi pozorné naslouchání. Pryč jsou dny, kdy jsme se snažili aplikovat přesné modely, vnější logiku postavenou na naší vizi světa, západní obřady, které nezohledňovaly symboly a slavení domorodých obyvatel. Musíme přehodnotit naše aktivity, a proto je nezbytné a naléhavé uznat naše chyby a být pokorně ochotni nejen vést dialog, ale také se učit.

Skutečnost, že se synoda koná v Římě, je konkrétní formou globalizace Amazonie, abychom lépe pochopili, že planeta patří všem lidem a že to, co se děje v Amazonii, ovlivňuje všechny národy a všechna území i mimo tento region.

Současně podnět, který dal papež František synodě, a podpora amazonské církve jako takové vynesla amazonské území a jeho obavy do popředí. Papež bude synodu a její postup intenzivně doprovázet, protože má vážný zájem na podpoře změn a transformace v amazonské církvi. Taková změna bude mít nutně dopad na jiné církve, ať už místní, národní, kontinentální, nebo dokonce na univerzální církev. A konečně, zkušenosti z Panamazonské církevní sítě, která překračuje hranice a usiluje o lepší koordinaci mezi různými místními a národními církvemi v globální perspektivě, přispěla k všeobecnému povědomí o těchto skutečnostech.

Pro Tovaryšstvo Ježíšovo bude synoda velkou výzvou vzhledem k přítomnosti více než šedesáti jezuitů v několika zemích regionu. Tato výzva však není jen pro ty z nás, kteří žijí v Amazonii, ale pro celé Tovaryšstvo. My jezuité musíme přijmout závazek, který začíná větším povědomím o těchto skutečnostech, které nás všechny ovlivňují. Musíme se zavázat, že uskutečníme konkrétní prioritu, kterou Konference jezuitských provincií Latinské Ameriky dala Amazonii. Dnes můžeme říci, že to je příležitost pro nás všechny, navíc je posílena univerzálními apoštolskými preferencemi Tovaryšstva Ježíšova, zde se zvláštním důrazem na čtvrtou preferenci, kterou je „péče o náš společný domov.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2021 Žít v duchu encykliky Laudato si´
15.7.2020 Krakovská akademie Ignatianum vytváří ekologický program
22.5.2020 Páté výročí encykliky Laudato Si
25.10.2019 Setkání domorodých zástupců Severní a Jižní Ameriky
17.10.2019 Svědectví biskupa Alfreda Vizcarry o prvním týdnu Synody o AmazoniiIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil