Články / Aktuality Dnes je 28. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Svědectví biskupa Alfreda Vizcarry o prvním týdnu Synody o Amazonii

Čtvrtek, 17.10.2019
Řím. Mezi jezuity, kteří se účastní Synody o Amazonii, je biskup apoštolského vikariátu Jaén na severovýchodě Peru. Zastupuje několik jezuitských konferencí, které působí v tomto Amazonském regionu od roku 1946. Patronem vikariátu je svatý František Xaverský.


Jezuité v průběhu několika desetiletí podporovali integrální vývoj oblasti pomocí projektů, které berou v úvahu především původní obyvatele regionu před ekonomickými zájmy průmyslových sektorů, které Amazonii považují za oblast k vytváření zisku. Vikariátní rádio Marañon se zaměřuje na vzdělávání a informovanost, které podporují hodnoty místních obyvatel.

Biskup Vizcarra je činný v médiích. Vystupuje ve francouzském La Croix, švýcarském Choisir i Vatikánském rádiu. Představuje v nich obtíže a výzvy, jimž čelí obyvatelé jeho regionu: střet mezi určitými zajímavostmi moderního světa a penězi a životem malých amazonských komunit a jejich kultury zděděné po předcích. Odpovědí církve v Jaén je navrhnout rozvojové programy, které jsou přizpůsobeny vztahu domorodých národů a přírody. To znamená velkou investici do školství, zejména v síti regionálních škol Fe y Alegría.

Na začátku synody biskup Vizcarra uvedl, že toto shromáždění je pro katolickou církev příležitostí upozornit na to, co se doopravdy děje v Amazonii. Témata, která jsou nadnesena, pocházejí z nejširších vrstev obyčejných lidí. Rozmanitost amazonských národů je veliká, ale všem je společné to, jak jsou svázány s velkou řekou a lesem. Lidé patřící do církve, od vedoucích představitelů komunit po biskupy, jsou nasměrování na totéž: podporovat a posilovat harmonický vztah mezi lidmi, přírodou a Bohem. Podle názoru biskupa Vizcarry může naslouchání Duchu svatému otevřít nové stezky, což je klíčový prvek úspěchu synody. Biskup Vizcarra hovořil o svých prvních dojmech ze synody:

"Na konci prvního týdne Synody o Amazonii, která hledá nové cesty pro církev a integrální ekologii, bych rád zdůraznil cestu univerzality plynoucí z partikularity, kterou církev kráčí.

Symbolem této zkušenosti by mohla být „pouť", kterou začala synoda v pondělí 8. října. Všichni jsme se shromáždili v majestátní bazilice svatého Petra; zdálo se, že budova neladí s kostýmy, peřím, člunem, písní Božího lidu. Byli jsme požádáni, abychom pokračovali nejprve k synodním otcům a pak k lidem, což odpovídá protokolu, který už byl zrušen. Loď symbolizuje církev na synodální cestě, která odplouvá do stále hlubších vod.

V okamžiku, kdy papež převzal iniciativu, aby vedl synodní otce, lid kráčel s ním, až jsme dorazili do síně Pavla VI. Všichni jsme se přesunuli dopředu: směsice kardinálů, biskupů, kněží, řeholníků, domorodých obyvatel, všichni kolem Svatého otce, a všichni jsme zpívali v portugalštině, španělštině nebo v nějakém domorodném jazyce. Splynuli jsme s duchem Amazoňanů. Loď církve postupuje s Petrem, který otevřel dveře svého domu a svého srdce k „opeřeným“. To, co se děje ve skupinách účastníků kongregace, je naprosto stejné. Je to církev Amazonie, která naslouchá Bohu: "Pravděpodobně původní amazonské národy nikdy nebyly na svém území tak ohrožené, jako jsou teď... je to výkřik, který dosáhne nebe“ (papež František pro domorodé národy v Puerto Maldonado).

V těchto hlubokých vodách musíme objevit nové cesty pro církev a pro integrální ekologii.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2021 Žít v duchu encykliky Laudato si´
15.7.2020 Krakovská akademie Ignatianum vytváří ekologický program
22.5.2020 Páté výročí encykliky Laudato Si
25.10.2019 Setkání domorodých zástupců Severní a Jižní Ameriky
14.10.2019 Koordinátor Panamazonského projektu k Synodě o AmazoniiIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil