Články / Aktuality Dnes je 28. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Setkání domorodých zástupců Severní a Jižní Ameriky

Pátek, 25.10.2019
Řím. Domorodí vůdci ze Severní a Jižní Ameriky měli příležitost vyjádřit své názory na výzvy, kterým čelí při obraně své země, svých kultur, svých ritů a způsobů života. Paralelně se Synodou o Amazonii, která sdružuje vatikánské biskupy a další účastníky z velkého amazonského regionu, uspořádala jezuitská Konference Kanady a Spojených států s několika partnery fórum. Setkání se odehrálo v aule generální kurie. Bylo otevřené pro všechny a mělo podporovat projekt Synody. Jezuité a jejich partneři v Kanadě a ve Spojených státech chtěli reflektovat myšlenky papeže Františka, který od vydání encykliky Laudato Si' upozorňuje na přírodní a lidské aspekty Amazonie, která je tak podstatná pro budoucnost světové ekologické rovnováhy.


První čtyři řečníci pocházeli z domorodých obyvatel: jeden z Jižní Dakoty, kde jezuité působili velmi dlouho, další tři z brazilské Amazonie. Všichni podtrhli důležitost své země a boje proti ztrátě svého území ve prospěch mezinárodních společností, které využívají Amazonii, aniž by zohledňovaly práva a hodnoty národů, které tam již dlouho žijí. Každý z nich hovořil o tom, že je důležité, aby byli ve svém úsilí podporováni všemi, kteří jsou si vědomi situace nespravedlnosti, která jim byla způsobena, a že tito lidé i nadále trpí. Vydané svědectví zdůraznilo, co mají společného obyvatelé severu a jihu v jádru těchto bojů, které je spojují přes hranice.

Mnoho odkazů na Boha, Boží stvoření bylo součástí příběhů domorodých mluvčích. Některé příspěvky zahrnovaly i okamžik modlitby. Bylo pozitivně oceněno zapojení katolické církve do otázky Amazonie a důležitá role, kterou hraje papež František, když nás učí slyšet křik chudých.

Do druhé skupiny řečníků patřili: jezuita z amazonského týmu, kanadská řeholnice a arcibiskup z Reginy v Kanadě. V duchu Laudato Si' bylo připomenuto, že „co děláme na Zemi, děláme lidem, a co děláme pro lidi, děláme zároveň pro Zemi.“ Sestra Solomon hovořila o procesu usmíření mezi domorodými obyvateli a dalšími lidmi v Kanadě prostřednictvím ekumenické práce. Jezuita Fernando López potvrdil, že Duch vane v srdci domorodých národů; toto vědomí mu umožňuje žít myšlenku, že „Bůh je ve všem a všechno je v Bohu.“ Jeho zkušenosti v Amazonii mu pomohly pochopit, jak amazonské řeky spojují lidi, zatímco hranice je rozdělují. Arcibiskup Don Bolen zdůraznil, do jaké míry nás encyklika papeže Františka zve k hluboké solidaritě. Prostřednictvím toho, co se může církev naučit ze zkušenosti a moudrosti domorodých obyvatel, může najít nové způsoby, jak mluvit o své historii a hlásat poselství evangelia.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2021 Žít v duchu encykliky Laudato si´
15.7.2020 Krakovská akademie Ignatianum vytváří ekologický program
22.5.2020 Páté výročí encykliky Laudato Si
17.10.2019 Svědectví biskupa Alfreda Vizcarry o prvním týdnu Synody o Amazonii
14.10.2019 Koordinátor Panamazonského projektu k Synodě o AmazoniiIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil