Články / Rozhovory Dnes je 21. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Kardinál Czerny hovořil o encyklice Fratelli tutti

Pátek, 9.10.2020
Odpovědi na otázky tiskového střediska generální kurie Tovaryšstva Ježíšova

Alena Rousová

Dne 4. října vydal papež František nový dokument, adresovaný všem věřícím a všem mužům a ženám dobré vůle, o lidském bratrství. Kardinál Michael Czerny SJ jako jeden z papežových blízkých spolupracovníků odpovídal na otázky o významu tohoto dokumentu v celku papežova učení. Kardinál Czerny stojí v čele sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Dikasteria pro integrální lidský rozvoj.


Pane kardinále, papež František napsal encykliku Laudato si' o životním prostředí, a to v době, kdy bylo velmi zapotřebí hlasitého volání kvůli stavu přírody. Proč v současné historické etapě napsal encykliku o lidském bratrství?

Naléhavé volání ve prospěch našeho společného domova je stále nutné a možná zní s větším důrazem tváří v tvář tolika degradacím životního prostředí a člověka, jak dostatečně dokazuje Covid-19. Můžeme se s velkou dávkou jistoty domnívat, jakou měl Svatý otec motivaci napsat Fratelli tutti. Zcela jednoduše, pravděpodobně naléhavé přesvědčení, že jediný způsob, jak bychom měli žít, je rozpoznat sami sebe jako bratry a sestry a podle toho jednat. Fratelli tutti může být varováním a výzvou k naději, paprskem světla, který se snaží zahnat stíny a volá nás, abychom otevřeli své srdce světu.

Proč podepsal encykliku v Assisi u hrobu svatého Františka?

Papež František rád komunikuje nejen slovy, ale také gesty, která vysílají určité signály. Rád bych tedy obrátil tuto otázku zpět ke každému čtenáři: Co mi říká papež František tím, že podepsal tento dokument u hrobu Františka, světce, reformátora, bratra všech a všeho?

Jaké jsou výrazné body této encykliky?

Zve „všechny osoby, které mají víru v Boha a víru v lidské bratrství, aby se spojily a spolupracovaly tak, aby sloužily jako ukazatel pro budoucí generace k rozvoji kultury vzájemného respektu s vědomím velké božské milosti, která činí všechny lidské bytosti bratry a sestrami.“ Je to v souladu s jeho dokumentem o lidském bratrství, zveřejněným u příležitosti papežské návštěvy Spojených arabských emirátů v únoru 2019.

Samotný název Fratelli tutti nastiňuje návrh: znovu objevit hodnotu lidského bratrství, poznat sami sebe jako bratry a sestry, kteří jsou zodpovědní jeden za druhého. Jsme povoláni, abychom stáli při těch, kteří trpí, a nejen abychom na sebe pohlíželi jako na bližní, ale jako na bratry a sestry. Věřím, že její síla spočívá v zapojení všech; je „univerzální“ bez ztráty kontaktu s „konkrétním“ skutečným člověkem, rodinou a komunitou tady a teď.

František z Assisi je připomínán pro své pozoruhodné bratrství. Když nám papež cituje světce v názvu své nové encykliky, říká nám tím něco o tom, proč si vybral jméno František?

Není žádným tajemstvím, že svatý František z Assisi byl inspirací pro papeže Františka. Nyní dvě z jeho tří encyklik citují tohoto chudého bratrského světce, tohoto znovu-budovatele, ve svých názvech. Vzpomeňte si, co obraz Krista Ukřižovaného řekl mladému rytíři: „Františku,“ oslovil ho jménem, „jdi znovu postavit můj dům; jak vidíš, všechno je zničeno.“ Více než o jméno jde o potvrzení způsobu, jak být církví, jejíž podobu nosí Svatý otec v srdci, která se ubírá synodální cestou. Potvrzuje to horizont jeho pontifikátu, který jde ve stopách Druhého vatikánského koncilu.

Jak mohly první tři návštěvy papeže Františka v Assisi inspirovat k vypracování encykliky?

Setkání s lidmi, zdravotně postiženými, nemocnými dětmi a chudými, s náboženstvími... Modlitba, mír a dialog a ticho jsou možná klíčovými body tří předchozích návštěv Svatého otce v Assisi. Nevím, jestli mohu říci, že ho tyto návštěvy inspirovaly k napsání encykliky, nebo zda spíše vyjadřují to, co je v srdci papeže Františka. Jisté je, že Assisi je místem, které Svatý otec často navštěvuje osobně a v duchu.

Měly by se události na ostrově Lesbos, oheň v uprchlickém táboře, a další krutosti jinde považovat za výtku lidskému bratrství?

Tyto tragické události jsou skandální; vyjadřují utrpení, do kterého se můžeme ponořit, když se vnímáme jako cizince. Ukazují nejhorší podobu lidstva. Musíme uvažovat nejen o bolesti a utrpení našich bratrů a sester, ale také o chudobě naší reakce, hanbě naší lhostejnosti, neschopnosti naší správy. Uprostřed takového naprostého selhání - vyjádřeného a symbolizovaného vyhořelými ruinami soustřeďovacího tábora - si uvědomujeme, stejně jako v Osvětimi, že Bůh slyší křik všech těchto lidí a volá nás, volá nás, abychom s ním reagovali na tuto tragédii, na tolik tragédií, na příliš mnoho tragédií. Modleme se, aby nám Bůh dal pro naše bratry a sestry schopnost naslouchání, citlivost, kajícnost, kreativitu, milosrdenství, dobročinnost a spravedlnost.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Archiv.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.9.2021 Setkání papeže Františka se slovenskými jezuity
13.9.2021 Papež František na Slovensku odkazuje na Fjodora Michajloviče Dostojevského
28.7.2021 Sny, vzpomínky, modlitba
19.5.2021 Papež František slavil bohoslužbu za Myanmar
10.3.2021 Otec Joseph Cassar SJ hovoří o návštěvě papeže Františka v IrákuIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

P. Václav Vacek o P. Janu Rybářovi SJ


První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil