Články / Rozhovory Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Kardinál Czerny hovořil o encyklice Fratelli tutti

Pátek, 9.10.2020
Odpovědi na otázky tiskového střediska generální kurie Tovaryšstva Ježíšova

Alena Rousová

Dne 4. října vydal papež František nový dokument, adresovaný všem věřícím a všem mužům a ženám dobré vůle, o lidském bratrství. Kardinál Michael Czerny SJ jako jeden z papežových blízkých spolupracovníků odpovídal na otázky o významu tohoto dokumentu v celku papežova učení. Kardinál Czerny stojí v čele sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Dikasteria pro integrální lidský rozvoj.


Pane kardinále, papež František napsal encykliku Laudato si' o životním prostředí, a to v době, kdy bylo velmi zapotřebí hlasitého volání kvůli stavu přírody. Proč v současné historické etapě napsal encykliku o lidském bratrství?

Naléhavé volání ve prospěch našeho společného domova je stále nutné a možná zní s větším důrazem tváří v tvář tolika degradacím životního prostředí a člověka, jak dostatečně dokazuje Covid-19. Můžeme se s velkou dávkou jistoty domnívat, jakou měl Svatý otec motivaci napsat Fratelli tutti. Zcela jednoduše, pravděpodobně naléhavé přesvědčení, že jediný způsob, jak bychom měli žít, je rozpoznat sami sebe jako bratry a sestry a podle toho jednat. Fratelli tutti může být varováním a výzvou k naději, paprskem světla, který se snaží zahnat stíny a volá nás, abychom otevřeli své srdce světu.

Proč podepsal encykliku v Assisi u hrobu svatého Františka?

Papež František rád komunikuje nejen slovy, ale také gesty, která vysílají určité signály. Rád bych tedy obrátil tuto otázku zpět ke každému čtenáři: Co mi říká papež František tím, že podepsal tento dokument u hrobu Františka, světce, reformátora, bratra všech a všeho?

Jaké jsou výrazné body této encykliky?

Zve „všechny osoby, které mají víru v Boha a víru v lidské bratrství, aby se spojily a spolupracovaly tak, aby sloužily jako ukazatel pro budoucí generace k rozvoji kultury vzájemného respektu s vědomím velké božské milosti, která činí všechny lidské bytosti bratry a sestrami.“ Je to v souladu s jeho dokumentem o lidském bratrství, zveřejněným u příležitosti papežské návštěvy Spojených arabských emirátů v únoru 2019.

Samotný název Fratelli tutti nastiňuje návrh: znovu objevit hodnotu lidského bratrství, poznat sami sebe jako bratry a sestry, kteří jsou zodpovědní jeden za druhého. Jsme povoláni, abychom stáli při těch, kteří trpí, a nejen abychom na sebe pohlíželi jako na bližní, ale jako na bratry a sestry. Věřím, že její síla spočívá v zapojení všech; je „univerzální“ bez ztráty kontaktu s „konkrétním“ skutečným člověkem, rodinou a komunitou tady a teď.

František z Assisi je připomínán pro své pozoruhodné bratrství. Když nám papež cituje světce v názvu své nové encykliky, říká nám tím něco o tom, proč si vybral jméno František?

Není žádným tajemstvím, že svatý František z Assisi byl inspirací pro papeže Františka. Nyní dvě z jeho tří encyklik citují tohoto chudého bratrského světce, tohoto znovu-budovatele, ve svých názvech. Vzpomeňte si, co obraz Krista Ukřižovaného řekl mladému rytíři: „Františku,“ oslovil ho jménem, „jdi znovu postavit můj dům; jak vidíš, všechno je zničeno.“ Více než o jméno jde o potvrzení způsobu, jak být církví, jejíž podobu nosí Svatý otec v srdci, která se ubírá synodální cestou. Potvrzuje to horizont jeho pontifikátu, který jde ve stopách Druhého vatikánského koncilu.

Jak mohly první tři návštěvy papeže Františka v Assisi inspirovat k vypracování encykliky?

Setkání s lidmi, zdravotně postiženými, nemocnými dětmi a chudými, s náboženstvími... Modlitba, mír a dialog a ticho jsou možná klíčovými body tří předchozích návštěv Svatého otce v Assisi. Nevím, jestli mohu říci, že ho tyto návštěvy inspirovaly k napsání encykliky, nebo zda spíše vyjadřují to, co je v srdci papeže Františka. Jisté je, že Assisi je místem, které Svatý otec často navštěvuje osobně a v duchu.

Měly by se události na ostrově Lesbos, oheň v uprchlickém táboře, a další krutosti jinde považovat za výtku lidskému bratrství?

Tyto tragické události jsou skandální; vyjadřují utrpení, do kterého se můžeme ponořit, když se vnímáme jako cizince. Ukazují nejhorší podobu lidstva. Musíme uvažovat nejen o bolesti a utrpení našich bratrů a sester, ale také o chudobě naší reakce, hanbě naší lhostejnosti, neschopnosti naší správy. Uprostřed takového naprostého selhání - vyjádřeného a symbolizovaného vyhořelými ruinami soustřeďovacího tábora - si uvědomujeme, stejně jako v Osvětimi, že Bůh slyší křik všech těchto lidí a volá nás, volá nás, abychom s ním reagovali na tuto tragédii, na tolik tragédií, na příliš mnoho tragédií. Modleme se, aby nám Bůh dal pro naše bratry a sestry schopnost naslouchání, citlivost, kajícnost, kreativitu, milosrdenství, dobročinnost a spravedlnost.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Archiv.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.5.2021 Papež František slavil bohoslužbu za Myanmar
10.3.2021 Otec Joseph Cassar SJ hovoří o návštěvě papeže Františka v Iráku
9.2.2021 Co přinese rok 2021 v univerzální církvi?
16.6.2020 Papež František napsal dopis do Centra Astalli
4.3.2020 Duchovní cvičení pro římskou kurii dává P. Pietro Bovati SJIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil