Články / Rozhovory Dnes je 21. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Rozhovory

         A     A     A

Jezuitské školy

Úterý, 20.10.2020
Prezident jezuitské vzdělávací nadace P. Jimmy Bartolo SJ odpovídá na otázky

Alena Rousová

Jedenáct institucí, šest tisíc čtyři sta žáků, téměř tisíc pedagogických a nepedagogických pracovníků. Jezuitské školy, jejichž cílem je vychovávat „muže a ženy pro druhé“, se mohou ohlédnout za dlouhou tradicí a specifickou metodou, která je podrobně popsána v Ratio Studiorum. Pět fází, které se vzájemné ovlivňují a spojují v cyklickém sledu: kontext, zkušenost, reflexe, činnost, hodnocení. Školy různého stupně sídlí v Turíně, Miláně, Neapoli, Římě, Palermu, Messině, ale také na Maltě a ve Shkodëru. Jsou spojeny v síti s dalšími vzdělávacími institucemi Tovaryšstva Ježíšova v jezuitské vzdělávací nadaci.


Kteří studenti jsou vhodní pro jezuitské školy?

Osm škol, které jsou součástí jezuitské vzdělávací nadace, se nachází v zemích a městech, které se vyznačují různým kontextem, jazykem a národními rámcovými osnovami. Přijímací řízení v Itálii, na Maltě a v Albánii je také velmi odlišné. Tato přijímací řízení také závisejí na sociálně-politickém scénáři každé země.

Motivace pro vstup do jezuitské školy se může lišit. Vstupní kritéria by měla být jasná a transparentní. Rodiče potřebují vědět, za čím si stojíme, tedy že naší vizí je formovat studenty, kteří by se stali muži a ženami pro druhé. Jedná se o dlouhodobý proces, který vyžaduje kompetence a trpělivost. Potřebujeme rodiny a studenty, kteří chápou naši vizi a poslání a vybírají si naše školy kvůli hodnotám, které se studentům snažíme předávat.

S jakým konkrétním návrhem se na své cestě setkávají?

Cílem formačního programu nabízeného na našich školách je dosažení lidské kvality. To znamená, že se studenti stanou osobami, které jsou svědomité, oddané, soucitné a kompetentní. Nejde jen o známky; jde o lidský a duchovní růst a otevřenost pro Boha a ostatní. Rád bych vyzval vaše čtenáře, aby si přečetli poslední dokument generální kurie týkající se naší vize pro vzdělávání. Jmenuje se Jezuitské školy: Živá tradice v 21. století - neustálé rozlišování.

Jak probíhá úsilí o zvýšení počtu studentů se stipendiem?

Pracujeme na fundraisingovém programu, který studentům nabízí možnost získat stipendium. Pro školy v Itálii je velkou výzvou být přístupné všem kvůli nedostatku finančních prostředků od vlády. Jedním z velmi dobrých příkladů inkluze v Itálii je naše škola v Turíně. Prostřednictvím jezuitské vzdělávací nadace je zde přibližně šedesát studentů, kteří dostávají finanční pomoc. Malta má velmi inkluzivní povinné vzdělání díky dohodě mezi Svatým stolcem a Maltskou republikou, která byla ratifikována v roce 1991. Naše škola v Albánii nedostává státní finanční pomoc, ale má velký počet studentů, kteří pocházejí z nižšího socioekonomického prostředí. Tuto skutečnost si musíme neustále připomínat, a to i během velmi náročného období Covid-19!

Jak probíhá registrace letos?

Některé naše školy zahájily tento školní rok s nižším počtem studentů. Abych byl upřímný, očekával jsem mnohem horší scénář kvůli obrovským finančním potížím spojeným s krizí Covid-19. Jezuitská vzdělávací nadace vyvinula úsilí o dialog s politiky a biskupy kvůli podpoře katolických škol v Itálii. Finanční podpora od státu zůstává pro katolické školy v Itálii minimální. Mnoho škol se potýká s nedostatkem a značný počet z nich končí.

Jak prožíváte období Covid? Jaké jsou největší výzvy?

Naše školy virtuálně pokračovaly ve svém formačním programu. Všechny školy jsou opět otevřené prezenčně za dodržování přísných pravidel. Naše vysoká škola na Maltě se otevře s online výukou a přejde k prezenční výuce. Nic nenahradí osobní formaci poskytovanou ve škole. Existují výhody online metodik, které, jak doufám, budeme používat i po koronavirovém období. Mám obavy o psychické zdraví mnoha studentů a zaměstnanců, zejména tam, kde nejsou rodinné vztahy funkční. Pro naše školy je to příležitost oslovit je. Na druhou stranu mě překvapila velkorysost vedoucích a vyšších řídících týmů našich škol, které se postavily čelem k výzvám koronavirového období a napomáhají mnoha iniciativám solidarity. Děkuji jim za pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Euro-Mediterranean province.


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
15.9.2021 Jezuité pomáhají po zemětřesení na Haiti
7.9.2021 Mezi migranty v Moskvě
1.9.2021 Dětské centrum v Kyrgyzstánu
26.8.2021 Pomoc migrantům ve Španělsku
14.7.2021 Schody podporují dodržování zákonů



Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022






Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

P. Václav Vacek o P. Janu Rybářovi SJ


První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil