Články / Dokumenty Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Pán je blízko

Pátek, 18.12.2020
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ 16. prosince 1945

Alena Rousová

Zamyšlení nad adventem a pravou křesťanskou radostí.


„Pán jest blízko.“ Toť obsah adventu, celý křesťanský život je v těch slovech. Všechno ostatní z nich plyne, a kdybychom je jednou vzali vážně, musil by určitě být na světě ráj. Ráj nebo nebe není totiž nic jiného, než být s Bohem, být navždy nerozlučně s ním. Ale Pán je už nyní blízko. Proto je už nyní možno se radovat, ba neradovat se znamená málo a špatně věřit. Proto píše Pavel: „Radujte se v Pánu neustále, opět pravím, radujte se.“ Sotva kdo kdy lépe rozuměl tomu, co to je být pravým křesťanem.

Ovšem o jaké radosti mluví sv. Pavel? Myslíte o takové, jakou pociťuje někdo, kdo usedá ke stolu bohatě prostřenému, nebo kterou projevuje jiný hlučným výskáním, když se třeba napilý ubírá z hospody, nebo dokonce o takové, kterou někdy oplývají některá srdce, když si, jak se říká, zchladila na někom žáhu? Bude to asi jiná radost, protože nic z toho sv. Pavel neměl, když psal Filipským toto vyzvání, že se mají radovat neustále. Byl tehdy vězněn.

První a nezbytnou podmínkou pavlovské, to jest křesťanské, radosti je mocná víra, pravá, nadpřirozená víra v Boha. „Pán blízko jest.“ Nechápeme-li, kolik bohatství je v těchto třech slovech, marně bychom dále mluvili.

Až dokážeme čekat na příchod Páně tak oddaně a vroucně jako koncentráčník na příchod Američanů, až pochopíme, že bez Pána je nám zrovna tak špatně jako v koncentračním táboře, pak naše zbystřené zraky poznají, že Pán je skutečně blízko, a i nás zavalí pavlovská radost a stane se opravdu tvořivou silou v našem životě a my se staneme tvořivou silou ve světě.

Křesťané mají být světlem světa. Mají být naplněni zdánlivě neskromnou, a přece pravdivou, odůvodněnou hrdostí: Svět trvá kvůli nám – „pro vyvolené“ – my jej chceme a můžeme zachránit, kvůli nám jej Pán zachrání, tak jako byl kdysi ochoten pro deset spravedlivých zachrániti Sodomu.

Ovšem s hrdostí a s touto neochvějnou jistotou se můžeme na svého nebeského Otce obrátiti jenom tehdy, když víra v něho jako očistný proud odplaví z našich srdcí všecko spoléhání na věci, které nejsou on, zkrátka všechny modly a bůžky, kterým se rádi klaníme vedle pravého Boha.

Oslň, Pane, naše oči svojí velikostí a slávou! Jenom tehdy pocítíme, co to je býti Tvým dítkem, pocítíme onu opojnou radost z Tvé blízkosti a dovedeme ji vdechnout i druhým, kteří se často i při nejhlučnější zevní činnosti dusí skličující samotou.

Člověk, který uvěřil jednou doopravdy ve slova „Pán blízko jest“, se nikdy nemůže cítiti sám. Ne že by neviděl lidské sobectví, ale jeho srdce je tak plno Boha, že ho žádné zklamání nemůže zbavit jeho optimismu. A proto se ke každé takové lidské hlouposti nebo i k zradě sklání spíše se soucitem než s malomyslnou zatrpklostí.

„Chudáci nechápou, že Pán je blízko. Proto si tak ztěžují život a rvou se o maličkosti. Musím jim pomoci, musím je vyléčit, aby i oni měli trošku pravé, křesťanské vánoční radosti.“ Tak mluví křesťan.


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 384-386).
Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.6.2021 Osobnosti české církve: Adolf Kajpr
11.5.2021 Maria v každodennosti křesťanské víry
4.4.2021 Život zbavený vší pomíjejícnosti a smrtelnosti, to je Bůh
17.2.2021 Kristova křížová cesta
3.2.2021 Pronikám do Boha / So dringe ich in GottIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil