Články / Aktuality Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Odborné studie v rámci projektu Telč a jezuité

Pondělí, 4.1.2021
Telč. V souvislosti s projektem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši vznikly další dvě odborné studie.


Ve Zprávách památkové péče 80/2020/1 nalezneme studii o sochařské galerii Na dlážkách v Telči. Tato galerie představuje soubor exteriérových skulptur, které lemují stezku z jádra města k starobylému mariánskému poutnímu kostelu. Sochařské galerii byla dosud věnována pozornost pouze z hlediska datačního a autorského, předkládaný příspěvek shrnuje veškeré dosud známé poznatky, komentuje jejich vývoj a pokouší se dílo interpretovat po jeho ikonologické a významové stránce. Studie taktéž nastíní možné spojení této objednávky se zdejší měšťanskou sodalitou Očišťování Panny Marie.

V Historické geografii 46/2/2020 se nachází studie s názvem Historická kulturní krajina a drobné sakrální památky v Telči a okolí jako síť významů. Pojednává o dílčích aspektech historické kulturní krajiny Telče a jejího bezprostředního okolí. Těžiště tkví v zasazení sakrálních dominant předměstské krajině Telče. Objekty byly nahlíženy v kontextu prostorových souvislostí drobné sakrální architektury. Zájmové lokality jsme srovnávali a částečně rekonstruovali podle dostupných ikonografických zdrojů a relikty zachované v urbanismu místa. Takto hustá síť drobných sakrálních památek na relativně malém území a výrazná čitelnost v historické prostorové struktuře prozrazuje její přes regionální význam.


Převzato: Národní památkový ústav (Telč a jezuité).
Foto: Otmar Petyniak (Telč a jezuité).

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.4.2021 Žerotínský zámek v Novém Jičíně zve na výstavu o jezuitech
26.3.2021 Odborný článek o kapli Povýšení sv. Kříže v Knínicích
23.3.2021 Objeveny rukopisy her ze sedmnáctého a osmnáctého století
14.1.2021 Stálá expozice v rámci projektu Telč a jezuité
12.1.2021 Historický knižní fond v PalermuIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil