Články / Dokumenty Dnes je 21. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Věrnost a celoživotní služba Kristu, církvi, Tovaryšstvu Ježíšovu

Úterý, 26.1.2021
Za české jezuity se s P. Janem Rybářem SJ rozloučil P. František Hylmar SJ

Alena Rousová

Trutnov / Bílovice nad Svitavou. V sobotu 23. ledna při mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Trutnově se konalo poslední rozloučení se zesnulým P. Janem Rybářem SJ. Jejím hlavním celebrantem byl P. provinciál Petr Přádka. Po ní bylo tělo zesnulého převezeno k pohřbení do Bílovic nad Svitavou, kde následující den vedl obřady P. Vojtěch Suchý SJ.


Slovo na rozloučenou za Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova pronesl P. František Hylmar SJ:

„Milý otče Jene,

ještě, prosím, dovol slovo rozloučení jménem českých jezuitů. Když jsi vstoupil do noviciátu, bylo to v srpnu 1949, panoval tam pevný řád. Osm měsíců na to jsi byl z řeholního domu vyhnán. Vnější řád byl ten tam. Temnota zastřela třetinu Evropy, ale v ní po léta tajemně svítila věrnost Tvá i mnoha dalších. Věrnost a celoživotní služba Kristu, církvi, Tovaryšstvu Ježíšovu; věrnost a služba kněze Božímu lidu.

Doba byla tvrdá, ale Tvá věrnost byla citlivá. Byla vtělená. Jako Pán Ježíš jsi viděl člověka, nejen literu, předpis nebo své pohodlí. Řekl koncil: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.“ Jak rád bys tato slova viděl v církvi ještě více žitá!

Ty jsi je žil. A žil jsi je a kázal a psal jsi je tak, že se z toho někteří ošívali. Ale mnohem víc jiných z Tebe vnímalo Ježíšův zájem, Ježíšův zájem o ně, srdečný, neúřední.

Citlivost není snadná, bolí. Dobře jsi to znal. Hořelo Ti srdce, zářily Ti oči, byl jsi všechno, jen ne vlažný. Díky za to.

Bůh Tě postavil jakoby na okraj společnosti, církve i Tovaryšstva, a přesto jsi byl duchem ve středu dění. Poslán na hranice, jak říká jeden náš jezuitský dokument. Že jsi dokázal být blízký mnohým i na dálku, je znamení Božího Ducha.

Ve všem jsi miloval a sloužil, jak si to přál svatý Ignác. Svou radostí evangelia ses podobal papeži Františkovi a zdravě jsi jí nakazil mnohé. I za to, milý Jene, díky.

Zvláštní dík patří paní Heleně Nekulové, která Ti léta pomáhala a umožnila, žes mohl tělem i duší pracovat pro druhé. Díky všem, kdo Tě měli rádi, naslouchali Ti a dávali Ti sílu ke službě.

Loučíme se s Tebou, milý Jene, na zemi a myslíme na nebe. Užij si u Pána trochu pokoje, nech očistit, co bude potřeba, ale pak se, prosím, vrhni znovu do práce, přímluvou za nás. Ještě jednou: za Tvůj život Bohu i Tobě tisícerý dík.“


Foto: František Hylmar.
Fotografie Antonína Forbelského jsou ZDE a ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.9.2021 Kardinál Albert Vanhoye SJ ve vzpomínkách indického spolubratra
2.8.2021 Zemřel Bernd Hagenkord, poslušný jezuita a odvážný novinář
17.6.2021 Zemřel německý jezuita P. Alois Parg, rodák z Velkých Kunětic ve Slezsku
7.4.2021 Pevnost, která svítila, až rozjasňovala; byla totiž evangelní
30.3.2021 Zemřel Ivan DobrovolskýIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

P. Václav Vacek o P. Janu Rybářovi SJ


První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil