Články / Aktuality Dnes je 16. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Prorocký rozměr řeholního života

Středa, 3.2.2021
Řím. Při příležitosti Dne zasvěceného života 2. února se zamýšlel sekretář Unie generálních představených P. Emili Turú nad smyslem řeholního života v dnešním světě, zejména nad jeho prorockou dimenzí.


Žijeme v době globální krize, ve světě zraněném pandemií koronaviru, rasismem, násilím a rozpory; to vyžaduje prorockou odpověď od řeholních mužů a žen. Výkřiky George Floyda „Nemohu dýchat“ zvětšují boje miliónů lidí nakažených Covidem nebo pošlapávaných represivními strukturami, přičemž navíc mnoho částí planety Země postrádá kyslík potřebný pro život. Jak jsme my jako řeholníci povoláni k tomu, abychom reagovali? Co může náš život podle slibů, prožívaný v komunitě, nabídnout uprostřed tohoto utrpení?

Covid-19 zdůraznil rysy konce éry, změny civilizace. Dějiny nám říkají, že období - někdy dlouhé, někdy krátké - předcházející zrození nové civilizace je obdobím dekadence: časem chaosu a nejistoty přesně jako tento okamžik, ve kterém se nacházíme.

Když jsem hledal inspiraci pro současný okamžik, obrátil jsem svůj pohled k raně křesťanským komunitám, které se nepochopitelně rozvíjely a rozšiřovaly během období, které pro ně bylo velmi obtížné, dokonce více než naše.

V tomto smyslu jsem byl v poslední době překvapen, když jsem četl hlubokou reflexi pastora luteránské církve, když jsem narazil na neologismus „anti-křehký“, který byl aplikovaný na církev. Pastor dělá velmi sugestivní výklad: mechanické systémy jsou křehké ve své složitosti; organické jsou naproti tomu anti-křehké, protože jsou uzpůsobeny tak, aby rostly pod tlakem. Některé části našeho těla, například kosti nebo svaly, potřebují tlak, aby zůstaly zdravé a zesílily. Podobně raná církev byla hluboce anti-křehký systém, který rostl a zesiloval se zvyšujícím se tlakem na něj.

To samé můžeme aplikovat na naše komunity nebo kongregace. Narodili jsme se do podmínek stresu, tlaku a za těchto podmínek se vyvíjíme nejlépe. Na druhou stranu, když takový tlak není, uvolníme se, ztratíme sílu a onemocníme.

Pokud je život pod tlakem součástí běžných podmínek pro rozvoj a upevnění křesťanského společenství, pak je normální, že si první křesťané tolik vážili ctnosti trpělivosti, což je podle slovníku „schopnost trpět nebo snášet něco bez rozrušení“.

Cyprián z Kartága, Justin, Klement Alexandrijský, Origenes, Tertullian, všichni mluví o trpělivosti, považují ji za zvlášť křesťanskou ctnost a za největší a nejvyšší ze všech ctností. Vědět, že jsme v Božích rukou, aniž bychom chtěli ovládat události; žít bez úzkosti nebo spěchu a bez použití síly k dosažení cílů, kterých chceme dosáhnout. Justin popisuje trpělivost jako podivuhodnou a zdůrazňuje, že vedla k mnoha konverzím pohanů.

Její svědectví bylo jako kvas, který se dává do mouky a vede k fermentaci. Raní křesťané i naši zakladatelé a zakladatelky se aktivně podíleli na zrodu něčeho nového v dekadentním světě.

Ačkoli vnější znaky mohou budit dojem opaku, řeholní život má dnes velký význam. Jádrem toho, k čemu jsme povoláni, je přesně to, co dnešní ženy a muži potřebují. Ve středu našeho života je řada ne-nedosažitelných věcí, které, žity autenticky, mají obrovskou zárodečnou sílu. Celek takového života je prorockým kontrastem k dekadentním praktikám přítomného okamžiku a trpělivým kvasem změn.

Spoléhám na vás, že „probudíte svět“, protože charakteristickým znakem zasvěceného života je proroctví. Jak jsem řekl generálním představeným: „Radikální evangelní život není jen pro řeholníky; je vyžadován od každého. Ale řeholníci následují Pána zvláštním způsobem, prorockým způsobem.“ To je priorita, která je právě teď nutná: „být proroky, kteří svědčí o tom, jak Ježíš žil na této zemi; řeholník nesmí nikdy zanechat proroctví“. (Apoštolský list papeže Františka všem zasvěceným osobám, II, 2) Ne radikalita, ale proroctví. Nebo ještě lépe, radikalita proroctví. Je zřejmé, že nejde o proroctví v tom smyslu, že se postavíme jako model pro kohokoli v církvi, ale spíše o proroctví o maličkosti a křehkosti, které svědčí o Božím milosrdenství. Proroctví - říká br. Michaeldavide Semeraro - je schopnost obejmout smrt, selhání, bezvýznamnost, marginalitu, a brát to jako trvalou možnost na celý život.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Champagnat.fms.it.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2021 Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád
22.4.2021 Myšlenky z dopisu otce generála o podpoře jezuitských povolání
20.4.2021 Nová iniciativa pro podporu povolání do Tovaryšstva Ježíšova
2.2.2021 Dynamika vzniku společenství zasvěceného života
21.12.2020 Nový formační program pro mladé jezuity v LibanonuIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil