Články / Články Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc březen

Pátek, 26.2.2021
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Úmysl evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.

„Zpovědnice nemá být mučírnou, nýbrž místem Pánova milosrdenství, které nás podněcuje ke konání možného dobra.“ Při slavení svátosti smíření se necháváme obejmout Otcem. Když se jako kajícníci necháváme takto obejmout, znamená to, že si přejeme, aby Bůh naše pády proměnil způsobem, který může nabídnout pouze Boží milosrdenství. Žádný hříšník nepřestává být člověkem, který byl křtem naroubován na Krista a také na církev – jestliže sešel z cesty, pak je volán nazpět jako hříšník, který je milován. Ono nechat se obejmout z naší strany znamená vnější gesto pokory a jednoty. Kajícník se skrze své vnitřní zápasy rozhoduje k tomu, aby své pády skrze zpověď přinesl do společenství církve a vyjevil jí své špatné smýšlení, pokušení a slabosti – to, že zapomněl žít jako dítě Boží, nedbal na své Boží dětství, nebo dokonce zcela opomenul, že je milován Otcem. Tehdy putující Boží lid volá po tom, aby církev sdílela situaci jeho duchovní neplodnosti a marnosti jeho sebestředných snah po dokonalosti. A církev je v této chvíli místem, kde se znovu rodí jeho dětství. Je hříšníkem milovaným Otcem.

Úmysl národní: Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

Půst, almužna a modlitba jsou tři prostředky, které mají moc odpouštět hříchy. V této době častěji uslyšíme: „Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli.“ (Kol 3,9–10) Hodnota tohoto „svlečení“ v době postní se ovšem měří podle toho, co se má hned nato obléci: křesťanské „zbraně“, změna smýšlení, všeobecně nový život. O těchto textech meditovaly celé generace křesťanských duší. Plodem jsou naše očištěné smysly: zatímco neproměněnými smysly nenávidím, odmítám lásku a nalézám zejména chyby (ať své nebo druhých), očištěnými smysly v proměněném srdci druhé miluji, přijímám od nich jejich lásku a mohu si uvědomit jejich i své vlastní přednosti. Proměněný zrak a sluch je tou nejvyšší odměnou za postní námahu.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.6.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen
7.6.2021 Tradiční pouť Apoštolátu modlitby
31.5.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen
6.5.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen
30.4.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil