Články / Aktuality Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Sté narozeniny otce Františka Pevného SJ

Pátek, 26.2.2021
Žernůvka u Tišnova. V úterý 16. února se v domově svaté Alžběty v Žernůvce u Tišnova dožil P. František Pevný sta let. Za dodržení všech stávajících opatření mu přišli osobně popřát spolubratři z brněnské komunity, do které náleží, P. Vojtěch Suchý a P. Ladislav Nosek. V Brně za oslavence sloužili mši svatou, takže tímto způsobem se mohli připojit i farníci.


Při této příležitosti si můžeme připomenout část rozhovoru s otcem Pevným, který byl otištěn v bulletinu Jezuité 1/2008:

Prošel jste mnoha vyhlášenými komunistickými lágry a věznicemi. Kde jste se setkal s jezuity?

Když jsem byl ve Valdicích, tak tam se provinciál pater Šilhan asi nějak dozvěděl o mém zájmu o jezuitský řád už z dob bohosloví. A i když tam byla přísná separace, tak takový ten muklovský telefon přeci jen fungoval, a pater Šilhan, který byl o dvě cely dál, tak hned projevil zájem. Ale dohromady jsme se nesetkali.

Takže vy jste uvažoval o Tovaryšstvu už předtím?

Ano. Ke konci prvního ročníku bohosloví v semináři jsem dostal do rukou životopis sv. Ignáce od Thompsona. To mě tehdy velmi zaujalo a oslovilo, a tak jsem si říkal, že to by mi jaksi šlo, stát se jezuitou. Ale události života pak běžely hrozně rychle za sebou a jinak, než jsem počítal.

Ale vlastně jsem se setkal s jedním jezuitou už v Berlíně, když jsem byl po prvním ročníku bohosloví za války totálně nasazen. Já jsem se dostal do Berlína a tam jsem se setkal s paterem Fritzem Palmem. On byl v duchovní správě u kostela sv. Bonifáce. Když jsem přijel s ostatními totálně nasazenými z Olomouce, tak jsem byl přiřazen na práci do firmy Hübner Motoren. Byl jsem tam společně s Pepříkem, pozdějším generálním vikářem olomouckým. Společně jsme se šli podívat do města, kde bychom se šli přihlásit na faru. Tam jsme se tedy setkali s paterem Palmem, a když jsme mu řekli, co jsme zač, tak první jeho věc byla: Máte kde bydlet a máte co jíst? Byl velmi praktický. Takže on nám pak zařídil, že jsme po práci (pracovali jsme deset hodin od 6 do 16) chodili jíst k Frau Schulze, která byla ochotná nás živit.

Vaším osobně významným osmičkovým rokem je r. 1958, kdy jste ve vězení vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Jak k tomu došlo?

To bylo v Leopoldově. Tam jsem přišel v březnu 1956. To ještě neexistovalo speciální kněžské oddělení, tzv. Vatikán, ale byli jsme rozstrkaní mezi ostatní vězně. A tam už jsem se setkal s jezuitou paterem Švestkou. A když z ubikací bachařů udělali zvláštní oddělení pro nás, kněze, tak nás tam pak stěhovali v takových vlnách. Lepili jsme sáčky a opravovali pytle. Mívali jsme tam díky tomu zbytky mouky, takže jsme si mohli péct hostie – na pečení jsme používali žehličky.

Můj vstup do Tovaryšstva se odehrál ve spojení se svěcením J. Pilíka, kterého v Leopoldově vysvětil biskup Gojdič. Já už s paterem Šilhanem jsem se tehdy dostal častěji na vycházku, ale neříkal jsem mu nic o své touze. Ale on potom na mě přišel na rovno: Tak chceš být tovaryšem, nebo nechceš? Až jsem se lekl té přímé otázky. Vyžádal jsem si pár dní na rozmyšlenou. To svěcení Pilíka bylo na Vánoce 1958 a do noviciátu nás dva pak přijal na Silvestra 31. prosince 1958, abychom od Nového roku byli již v noviciátě – 1. ledna je totiž velký jezuitský svátek.

Vaším novicmistrem ve vězení byl P. Adolf Kajpr. Jaké na něj máte vzpomínky?

Hned z prvního dne, co mě nastěhovali na kněžské oddělení leopoldovské věznice. Já jsem se tam dostal až asi v druhé vlně, a když jsem tam přišel s rancem na zádech, tak jsem se s ním potkal přímo na té chodbičce, a on se hned představoval: Já jsem ňáký Kajpr. Míval pak pravidelně před nedělí takové duchovní slovo právě na té světnici, kde jsem byl já.


Zdroj: Bulletin Jezuité 1/2008.
Foto: Ladislav Nosek (únor 2019)

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.5.2021 Noc kostelů ve farnostech spravovaných Tovaryšstvem Ježíšovým
3.8.2020 Slavnost svatého Ignáce
26.7.2020 Změny v české řádové provincii
22.7.2020 Česká a Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova mají nové jáhny
10.6.2020 Noc kostelů ve farnostech spravovaných jezuityIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil