Články / Aktuality Dnes je 18. 5. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuitská provincie v Patně slaví sto let

Čtvrtek, 11.3.2021
Patna. Tovaryšstvo Ježíšovo v Patně je v současné době uprostřed oslav stého výročí existence svojí provincie. Omezení daná pro cestování neumožnila otci generálovi, aby spolubratry navštívil. Poslal jim své poselství ve formě videa, z něhož uvádíme nejdůležitější myšlenky.


„Sto let poslání v Patně, sté výročí služby v lásce, to je to, co dnes slavíte.“

„Dnes si uvědomujeme, že se setkáváme se svými bližními, s lidmi jiných náboženských tradic a kulturního dědictví nikoli jako nadřízení nebo podřízení, ale jako rovnocenní, jako bratři a sestry, a proto nás všechny považujeme za spolupracovníky ve stejném poslání usmíření a spravedlnosti.“

„Tato apoštolská spolupráce, viditelná jako vzájemná podpora mezi duchovenstvem, řeholníky a laiky v této oblasti, je skutečně známkou přítomnosti Ducha a svědectvím pro ostatní o naší jednotě jako křesťanů. Jsme obklopeni lidmi, kteří jsou stoupenci mnoha dalších náboženských a kulturních tradic, a svědectví naší apoštolské spolupráce je výmluvnější než mnoho kázání.“

„Jezuité v Patně určují trendy v jihoasijské asistenci a jsou průkopníky několika iniciativ „apoštolské odvahy“. Od Třicáté druhé generální kongregace se soustavně usilovalo o to, aby se podpora spravedlnosti stala nedílnou součástí služby víře. Během současné pandemie Covidu-19 a následného lockdownu, které ovlivnily miliony lidí, jste byli v popředí pomoci chudým migrujícím pracovníkům.“

„Nyní k vaší proslulé tradici vyvstávají nové výzvy: Výzva Třicáté šesté generální kongregace být „společníky v poslání usmíření a spravedlnosti“, univerzální apoštolské preference, Ignaciánský rok a kontext postpandemického světa. Univerzální apoštolské preference se snaží prohloubit naši osobní, společnou a institucionální konverzi. Jsou vodítkem pro zlepšení jak apoštolské práce Tovaryšstva jako celku, tak mnoha různých způsobů, kterými provádíme své služby a kterými se preference vtělují. Univerzální apoštolské preference vám dodají svěžest ducha a novou odhodlanost.“

Přestože oslava pokračuje za nikoli ideálních okolností, sdílíme společně radost ze sta let významné služby. Můžeme se přidat k modlitbě připravené k tomuto výročí:

„Pane Bože, modlíme se, aby naše nadšení ve službě nikdy nezmizelo, abychom neváhali přijmout nejobtížnější úkoly pro tvé království. Požehnej nám, abychom byli tvořiví v pokorné službě tobě, aby více mladých mužů mohlo být přitahováno, aby se nabídli pokračovat v poslání, které naši předchůdci zahájili před sto lety. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.5.2021 Nová kniha otce generála Artura Sosy SJ
29.4.2021 Nová středoevropská provincie začíná
1.3.2021 Nová středoevropská provincie má své logo
25.2.2021 Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru
15.2.2021 Otec Ernesto Santucci SJ vzpomíná na dlouhá léta svého řeholního životaNáš tip


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.
Národní úmysl Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
více »

Nejbližší akce

Zahájení Ignaciánského roku


Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil