Články / Aktuality Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuitská provincie v Patně slaví sto let

Čtvrtek, 11.3.2021
Patna. Tovaryšstvo Ježíšovo v Patně je v současné době uprostřed oslav stého výročí existence svojí provincie. Omezení daná pro cestování neumožnila otci generálovi, aby spolubratry navštívil. Poslal jim své poselství ve formě videa, z něhož uvádíme nejdůležitější myšlenky.


„Sto let poslání v Patně, sté výročí služby v lásce, to je to, co dnes slavíte.“

„Dnes si uvědomujeme, že se setkáváme se svými bližními, s lidmi jiných náboženských tradic a kulturního dědictví nikoli jako nadřízení nebo podřízení, ale jako rovnocenní, jako bratři a sestry, a proto nás všechny považujeme za spolupracovníky ve stejném poslání usmíření a spravedlnosti.“

„Tato apoštolská spolupráce, viditelná jako vzájemná podpora mezi duchovenstvem, řeholníky a laiky v této oblasti, je skutečně známkou přítomnosti Ducha a svědectvím pro ostatní o naší jednotě jako křesťanů. Jsme obklopeni lidmi, kteří jsou stoupenci mnoha dalších náboženských a kulturních tradic, a svědectví naší apoštolské spolupráce je výmluvnější než mnoho kázání.“

„Jezuité v Patně určují trendy v jihoasijské asistenci a jsou průkopníky několika iniciativ „apoštolské odvahy“. Od Třicáté druhé generální kongregace se soustavně usilovalo o to, aby se podpora spravedlnosti stala nedílnou součástí služby víře. Během současné pandemie Covidu-19 a následného lockdownu, které ovlivnily miliony lidí, jste byli v popředí pomoci chudým migrujícím pracovníkům.“

„Nyní k vaší proslulé tradici vyvstávají nové výzvy: Výzva Třicáté šesté generální kongregace být „společníky v poslání usmíření a spravedlnosti“, univerzální apoštolské preference, Ignaciánský rok a kontext postpandemického světa. Univerzální apoštolské preference se snaží prohloubit naši osobní, společnou a institucionální konverzi. Jsou vodítkem pro zlepšení jak apoštolské práce Tovaryšstva jako celku, tak mnoha různých způsobů, kterými provádíme své služby a kterými se preference vtělují. Univerzální apoštolské preference vám dodají svěžest ducha a novou odhodlanost.“

Přestože oslava pokračuje za nikoli ideálních okolností, sdílíme společně radost ze sta let významné služby. Můžeme se přidat k modlitbě připravené k tomuto výročí:

„Pane Bože, modlíme se, aby naše nadšení ve službě nikdy nezmizelo, abychom neváhali přijmout nejobtížnější úkoly pro tvé království. Požehnej nám, abychom byli tvořiví v pokorné službě tobě, aby více mladých mužů mohlo být přitahováno, aby se nabídli pokračovat v poslání, které naši předchůdci zahájili před sto lety. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.6.2021 Být jezuitou v Pamploně
3.6.2021 Koordinátor Ignaciánského roku Pascal Calu SJ
20.5.2021 Ignaciánský rok: Rozhovor s P. Arturem Sosou
12.5.2021 Nová kniha otce generála Artura Sosy SJ
29.4.2021 Nová středoevropská provincie začínáIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil