Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Objeveny rukopisy her ze sedmnáctého a osmnáctého století

Úterý, 23.3.2021
Lublaň. Monika Deželak Trojar je výzkumnou pracovnicí slovinské akademie věd a umění, je projektovou manažerkou bádání o jezuitských hrách či dramatech. Během svého výzkumu objevila mimo jiné dvacet šest jezuitských dramat ze sedmnáctého a osmnáctého století. Byla vytvořena a hrána na jezuitské koleji v Lublani, jsou napsána v latině, němčině a slovinštině. Monika Deželak našla dokumenty v archivu Auerspergovy rodiny ve Vídni.


Sama o tomto cenném objevu píše:

„Výzkum ukázal, že jezuité v Lublani v letech 1597 až 1773, stejně jako na jiných kolejích v celé Evropě, věnovali přípravě divadelních představení velkou pozornost. Jejich divadelní dramata úzce souvisela s jejich vzdělávací činností. Studenti získali procvičováním divadelních her rétorické a jazykové znalosti, a proto byli dobře vyškoleni v projevu na veřejnosti. Představení se konala nejméně jednou za rok, zpravidla častěji. Většina z nich byla určena pro širší publikum. Jezuité v Lublani organizovali školní a náboženská představení a průvody. Školní představení byla spojena se začátkem a koncem školního roku, masopustním obdobím, návštěvami významných osobností, významnými výročími a událostmi města. Náboženská vystoupení patřila k pastoračnímu působení a byla spojena s oslavou nejvýznamnějších náboženských slavností.

Výzkum vedl k objevu nového primárního dramatického materiálu lublaňských jezuitů. Mimo jiné objev dvaceti šesti rukopisných dramatických textů, šesti tištěných a šesti rukopisných perioch dramat vytvořených na lublaňské koleji Tovaryšstva Ježíšova v letech 1640 až 1672.

Dokumenty byly uchovány v archivu Auerspergovy rodiny, který je součástí státního archivu ve Vídni. V seminární knihovně v Lublani se zachovalo dvacet pět perioch, jedenáct nebo dvanáct shrnutí pašijových procesí, jedno z nich je zachováno ve dvou kopiích, a jeden rukopisný dramatický text. Většina zmíněného materiálu, vytvořeného v letech 1647 až 1713, se dochovala do současnosti díky historikovi Janezu Gregorovi Dolničarovi (1655–1719), který vedl sbírku s názvem Miscellanea. V rakouské národní knihovně ve Vídni se dochovalo pět tištěných perioch z let 1674–1708, dvě z let 1725 a 1727 zůstaly mezi materiály národní a univerzitní knihovny v Lublani. Objev této dokumentace má neocenitelnou hodnotu pro slovinské divadelní dějiny a dějiny jezuitského řádu na Slovinsku. Na základě tohoto objevu bude možné zrekonstruovat novou, úplnou kapitolu o počátcích divadla ve Slovinsku.“

Periochy (řecké a latinské) jsou divadelní listy se shrnutím obsahu hry. Periocha často obsahovala i jména lidí, kteří hry hráli.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Slovenia.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.4.2021 Žerotínský zámek v Novém Jičíně zve na výstavu o jezuitech
26.3.2021 Odborný článek o kapli Povýšení sv. Kříže v Knínicích
14.1.2021 Stálá expozice v rámci projektu Telč a jezuité
12.1.2021 Historický knižní fond v Palermu
4.1.2021 Odborné studie v rámci projektu Telč a jezuitéIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

P. Václav Vacek o P. Janu Rybářovi SJ


První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil