Články / Názory Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Jak bychom měli v dnešní době svědčit o tom, čemu věříme?

Středa, 24.3.2021
Jaký životní styl, taková spiritualita

Pavel Ambros

Způsob svědectví není věc metody (znám správné cesty a povedu vás po nich). Je životem Boha v nás, který se stává osobně zjevným těm, kteří se milují. Mohu jako křesťan svědčit tomu, koho miluji. Nejde o lásku, kterou si tím či oním způsobem ohraničím, nýbrž o lásku, na které mohu mít svůj nezaměnitelný, neopakovatelný a výsadní podíl. Jsem volán k tomu, abych měl účast na lásce Boha ke všemu stvoření. A především k tomu, kdo se na mé životní cestě stane mým bližním. Bližním se druhý člověk ve mně stává tím, když ve mně rezonuje milosrdný Samaritán: Čím se pro tuto sestru a bratra v lidském údělu mám stát? Přestanu se ptát, kdo je můj bližní, ale čím pro něj jsem. Boží milostí se mé lidské bytí proměňuje na způsob života Ježíše, pravého Boha a pravého člověka. Ve křtu vodou a Duchem tato blízkost Kristovy lásky otevírá dovršený svět, cíl mého života, jeho smysl, plnost radosti a pokoje. Jak? Jeho přítomnost v Božím lidu se ujímá i mého všedního života, velkých předělů mého lidského dospívání a zrání a ve zkušenosti bezmocnosti, kdy v hloubce síly pokušení, zla, hříchu i ortelu smrti jsem zachraňován láskyplným vedením a objetím. Nechat se obejmout bez zásluh je základní zkušenost Božího dítěte, která určuje povahu jeho svědectví v tomto světě. Zde je člověk – křesťan obdarován darem něžnosti Boží péče projevené Boží nápaditostí překračující jakékoli pomyšlení. To mě jako křesťana činí svobodně a radostně odpovědným vůči svěřeným hřivnám. Ta největší je zjevením světla věčného života, nebeského jasu, který můj život proměňuje. Správně vidíme život z jeho dovršení. Právě toto je veškerým obsahem toho podstatného, co má zaznít v mém životě křesťana v dnešním světě. Nemluvíme o ničem jiném než o lásce Kristova Srdce, které je proniknuto hlubokým soucitem s každým. Je člověku nablízku věrně proto, aby vše přivedlo do Otcovy náruče.

Naše generace se děsivým způsobem a ve velké míře vyznačuje prostředností, šedí života propadlého konzumní spiritualitě. Jaký životní styl, taková spiritualita. Svět je nemocný tím, co se odehrává uvnitř nás, nás samotných: vlastním přičiněním osamocených! Hledáme v nitrech sebe, nebo Slovo pro nás? Mám až úzkost z toho, když se křesťanství hraje kvůli potlesku, kvůli ani nezastírané touze mít vliv, něco znamenat, neodolatelné dychtivosti vládnout, svévolně rozhodovat. Jakou překážkou je neschopnost uznat své hranice, prosit o odpuštění a ze srdce děkovat. Církevnická pýcha a ješitnost stejně jako nezřízenost po majetku se vždy znovu a znovu opakují. Vůbec nejsem chvalořečníkem minulých dob. Útěk do falešné nostalgie minulosti je hlubokým proviněním proti povinné loajalitě, kterou bychom měli mít vůči době, jejímiž jsme dětmi. Platí: normou nemůže být prostřednost. Stále důležitější pro věrohodnost se stává to, jak se stavíme ke svým sebeklamům. Nelze oddělovat oltář a prorocké slovo. Má-li i z mých úst zaznít slovo svědectví, pak můj životní styl bude účinným znamením toho, co Bůh do nás vložil a co převyšuje všechno pozemské zprostředkování. Je to život blahoslavenství!


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.6.2021 Láska jako vášnivé zaujetí Boha pro člověka
11.6.2021 To, co je vevnitř, se nakonec projeví navenek
7.6.2021 Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se
31.5.2021 Stačí někdy jen málo, abych byl před obrazovkou svobodnější
26.5.2021 Vytvářet osobní prostor mimo internetIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil