Články / Aktuality Dnes je 16. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Zájem svatého Ignáce o západní Afriku

Pondělí, 29.3.2021
Řím. V rámci blížícího se Ignaciánského roku připravil P. Festo Mkenda SJ z římského Archivu Tovaryšstva Ježíšova třetí historický exkurz.

3. Svatý Ignác a západní Afrika

Navázání kontaktu mezi svatým Ignácem z Loyoly a Afrikou vyplynulo z intenzivního propojení mezi portugalským královstvím a Tovaryšstvem Ježíšovým v jeho raných létech. Jezuité šli na ta místa v Africe, která se již rozvíjela v rámci portugalské sféry vlivu. Elmina v dnešní Ghaně, která byla založena jako portugalská faktorie roku 1482, byla již známou evropskou enklávou na západoafrickém pobřeží, když bylo roku 1540 založeno Tovaryšstvo.

Kněží, kteří pečovali o portugalské obyvatele Elminy, byli často zapleteni do obchodu se zlatem, který byl charakteristickým prvkem místního podnikání v této oblasti, a jezuité byli považováni za cestu nápravy této náboženské korupce. Portugalská královna Catarina (1507–1578) naznačila portugalskému jezuitskému provinciálovi, že král Jan III. (1502–1557) si přeje, aby jezuité nahradili ostatní misionáře v Elmině. V dopise datovaném 30. září 1544 provinciál P. Diego Mirón předkládá tuto žádost sekretáři svatého Ignáce P. Juanu de Polancovi následovně:

„Královna mi řekla, že se král rozhodl poslat dva otce Tovaryšstva do části Afriky zvané Mina, která je velmi blízko Guineje; je to místo, odkud přichází zlato. Území má nejvíce nezdravé klima ze všech území v portugalském vlastnictví. Má pouze jeden přístav a jeden správní obvod. Obyvatelé této země jsou černí. Král dospěl k tomuto rozhodnutí kvůli špatným zprávám, které obdržel ohledně duchovenstva, které zprošťuje všeho atd. Rád by tam měl dva otce Tovaryšstva, a nikoho jiného.“

Text P. Miróna je nejlepším důkazem, který naznačuje, že Ignác možná věděl něco o Elmině v západní Africe. Nebyla nalezena žádná odpověď na tento požadavek a neexistují žádné záznamy o prvních jezuitech vyslaných nebo pracujících v této části kontinentu. Teprve v roce 1604 skupina jezuitů pod vedením P. Balthazara Barreiry dosáhla kapverdských ostrovů a zahájila misijní působení na pevnině kontinentu, až po dnešní Guineu-Bissau, Sierru Leone a Benin.

Navzdory nedostatku dalších důkazů o spojení Ignáce a prvních druhů se západní Afrikou působil text P. Miróna na představivost mnoha historiků. Mylná domněnka, která byla vyslovena v La Croix au Dahomey roku 1952, že svatý František Xaverský, jeden z Ignácových prvních druhů, se zastavil v Elmině, byla překonána výzkumem P. Georga Schurhammera na Xaverových cestách. A bez nových důkazů jsou další pokusy spojit první jezuity s regionem před rokem 1604 pravděpodobně zbytečné. Samotná Ghana musela na přijetí svého prvního jezuitského misionáře počkat až do roku 1974. Rezidence byla později postavena na pozemku s výhledem na Atlantický oceán ve městě Cape Coast, asi třináct kilometrů od historického hradu Elmina. Rezidence je pojmenována po svatém Petru Klaverovi a nyní je místem formačního programu pro mladé jezuity.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Hrad Elmina v roce 2010 (Damien Halleux Radermecker).

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2021 Výstava k jubilejnímu roku Tovaryšstva Ježíšova v Petrohradu
10.6.2021 Poštovní známka k Ignaciánskému roku
8.6.2021 Zrnka ze života, poslání a utrpení Jacqua Berthieua
26.5.2021 Proces blahořečení P. Martina Středy SJ pokročil
25.5.2021 Ignaciánský rok byl zahájenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil