Články / Aktuality Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Zájem svatého Ignáce o Konžské království

Čtvrtek, 1.4.2021
Řím. Čtvrtý historický exkurz P. Festa Mkendy SJ z římského Archivu Tovaryšstva Ježíšova, který hovoří o počátcích Tovaryšstva.

4. Svatý Ignác a Konžské království

Na základě dobově podmíněných znalostí považoval svatý Ignác Konžské království v západní části střední Afriky (nezaměňovat s dnešní Konžskou demokratickou republikou) za další místo v Etiopii. Název „Etiopie“ označoval velkou část afrického kontinentu, která odpovídá subsaharské Africe. Ignác stejně jako ostatní používal výraz „Afriku“, když mluvil o části kontinentu severně od Sahary. Když psal v červenci 1550 dopis sicilskému místokráli Juanovi de Vega (1507–1558), který velel tažení v dnešním Tunisu, hovořil o „armádě v Africe“. Ostatní první jezuité používali termíny podobně a označovali každé místo v subsaharské Africe jako Etiopii. Například v dopise z roku 1561 jezuitský kněz André Fernandes napsal: „Jsem zde v Kaffrarii, tedy v Etiopii, nedaleko mysu Dobré naděje.“

Při tomto chápání si první jezuité vyslaní do Konga mysleli, že odcházejí do Etiopie. Kongo bylo jediné katolické království v celé Africe. Králové z Konga měli přímou kontrolu nad činností církve. Vyzývali kněze v Lisabonu a Římě a nově založené Tovaryšstvo, aby jim poslali misionáře. V roce 1548 dorazili první čtyři jezuité do M´banzy-Konga, hlavního města Konga. Toho bylo do značné míry dosaženo vlivem konžského kněze a velvyslance Dioga Gomese († 1560).

Vazby mezi Ignácem a konžskou misií lze posoudit z několika zdrojů. Jako generál dostával pravidelné informace o Kongu od portugalského provinciála. V dopise z července 1550 Šimonu Rodriguezovi (1510–1579) sám Ignác zapsal Kongo na seznam misií, které by mohly těžit ze zvláštních jubilejních odpustků udělených papežem Juliem III. (1487–1555), které se vztahovaly na Indii, Brazílii a zvláště Afriku.

Velvyslanec Gomes byl nejlepším spojením mezi Ignácem a Kongem. Gomes jako konžský občan portugalského původu vstoupil do Tovaryšstva v roce 1549 pod jménem Cornelius Gomes a stal se pravděpodobně v historii prvním jezuitou narozeným v Africe. V červenci 1552 Gomes informoval Ignáce o nadějích konžské misie, která zažívala problémy. Gomes s největší pravděpodobností hrál hlavní roli při vydání katechismu v konžském jazyce, který byl poprvé vytištěn v roce 1556. Je považován za základ dosud existující verze z roku 1624. V souladu s pokyny, které Ignác připravil pro Etiopii, zřídil Gomes a ostatní jezuité v Kongu školy pro mladé. Ignác si Gomese velmi vážil, a dokonce uvažoval o návrhu na jeho jmenování patriarchou pro Etiopii.

Jezuitská misie v Kongu, nyní pod vedením Gomese, těžce zápolila ve sporech o správný výklad a praktikování víry. Jednalo se o záležitosti s vážnými politickými důsledky. Jezuité se nemohli srovnat s místní církví, která nepřijímala jinou teologii než svou vlastní, a proto v roce 1555 opustili Kongo. První jezuitská misie, která začala v subsaharské Africe za života svatého Ignáce, také za jeho života skončila.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Kříž z doby rané evangelizace Konga.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2021 Výstava k jubilejnímu roku Tovaryšstva Ježíšova v Petrohradu
10.6.2021 Poštovní známka k Ignaciánskému roku
8.6.2021 Zrnka ze života, poslání a utrpení Jacqua Berthieua
26.5.2021 Proces blahořečení P. Martina Středy SJ pokročil
25.5.2021 Ignaciánský rok byl zahájenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil