Články / Názory Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Velikonoční vigilie a Hod Boží velikonoční

Neděle, 4.4.2021
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k hlubšímu prožití liturgie

Pavel Ambros

Bohoslužba slova Bílé soboty je odpočinkem. Je tichem a čekáním, protože král spí a zároveň je pozorný ke každému. Proto křesťan navštěvuje Kristův hrob. V byzantské liturgii se hovoří o tom, že Kristův hrob je šťastný, protože přijal Stvořitele, který v něm spí. Tím se stal pokladnicí života. Hrob byl vytesán ve skále, a tak i celá stvořená příroda má podíl na tam, co se děje při vzkříšení. Přijímá svého Stvořitele tím, že přijímá jeho spánek. Ale tento spánek je aktivním odpočinkem, protože v něm se odehrává osvobození celé říše zemřelých, těch, kteří od Adama čekali na toho, kdo je vyvede z říše smrti. Hrob je pokladnicí nového života, života pro zmrtvýchvstání. Bílá sobota je mezistavem, který odráží dobře naši podmíněnost v čase. My křesťané slavíme. Oslava vzkříšení Krista je skutečnost, která se již stala, a mezitím doufáme v naše vzkříšení, které ještě není úplné, probíhá, jsme v aktu vzkříšení. Přetrvává ještě ono naše časem podmíněné kolektivní sociální (i osobní) podsvětí, které vyžaduje, aby do něj Kristus vstoupil a hluboce do něj zasáhl.

Od vstupu světla zářícího ze vzkříšeného Krista do našich hlubinných propastí je zde proto přítomná ona nutná podmíněnost horoucího ticha, odpočinku, čekání. Ona připomíná obrazem stav nutnosti našeho očištění, které je součástí našeho pozemského putování. Ještě nejsme úplně v dovršeném království Ducha, ale jsou v nás blahoslavenství, která nás prostupují směrem od Krista k nám, vyzařují z našeho srdce a tvoří ochranný plášť, který je v nás projevem aktivní přítomnosti Krista Zmrtvýchvstalého. Toto čekání provází napětí zápasu, který z milosti Boží bude vítězný.

Tato „neděle“ (naše nic nedělání) je klíčovým slovem pro náš přístup do vzkříšení jiné neděle nového času (voskresenije). Vzkříšený Pán zakládá království Boží na zemi a vítězství Krista. V moci vzkříšení se ukazuje, kdo je Syn (který se stal podobným ve všem každému člověku) a kdo je Otec, dárce života a proměny celého lidstva a celého stvoření v Kristu.

Byzantští teologové hovoří o tom, že je vzkříšen Kristus, a proto vládne životu. Kristus je vzkříšen a stává zdrojem veškeré radosti: „Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal, těm, kdo jsou ve hrobech, život daroval!“ Pozdrav „Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!“ byl pozdravem, jímž vítalo křesťanské shromáždění nově pokřtěné. Byli živým důkazem toho, že Kristus vstal z mrtvých a že jeho silou je proměňováno staré lidstvo v nové stvoření.

Ve východní liturgii existuje obřad, který přesně říká, co je síla vzkříšení: je to síla proměny všech nepřátel Božího stvoření, všech těch, kteří zatvrzelostí svého srdce ničí harmonii a pokoj ráje.

Nyní, kdy Kristus „opět“ povstal v našich srdcích, zahnal z nich přítomnost toho, co v nás nenávidí nové stvoření. A toto uklidnění se promítá do našeho tělesného, pozemského života, který již není ponechán sám sobě, nýbrž je stále více připodobňováno Kristovu slavnému vzkříšení.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.6.2021 Církev je cesta po moři k přístavu spásy
17.6.2021 Druhý vatikánský koncil a úcta k Božskému Srdci Páně
4.6.2021 Dary a plody Ducha jsou základní podmínkou, abychom mohli následovat Ježíše
28.5.2021 Svátek Trojice je svátek těch, kteří se radují z přebývání v druhých
21.5.2021 Duch dává nahlížet z druhé stranyIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil