Články / Názory Dnes je 17. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Bílá sobota

Sobota, 3.4.2021
P. Pavel Ambros SJ o tichu Bílé soboty

Pavel Ambros

Slova starověké homilie nás s velkou intenzitou zavádějí do tajemné milosti Svaté soboty. „Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.“ Ticho je nejvhodnějším hudebním a liturgickým doprovodem tajemství, které církev slaví v tento svatý den. Živíme jím všechny naše duchovní smysly. Na jedné straně toužíme uniknout z šílenství života, ale na druhé se toho bojíme, protože víme dobře, že tento „šílený“ život je způsobem, jímž Kristus sestupuje do podsvětí našeho srdce. Přináší mír a radost dětí Božích, který jsme někde ztratili.

Podle knihy Genezis je tichu vyhrazeno čestné místo. Bůh je připravuje pro sedmý den, který má být požehnán a zasvěcen Bohu tím, že se člověk vzdá ruchu práce. Něco podobného nacházíme v tichu Bílé soboty. V den odpočinku není uctíván člověk jako dílo Boží, ale Bůh sám. Ticho je pečetí slávy Boží. Při prožívání odpočinku a zastavení se zažíváme i znepokojení. Je to tak správné? Když si uvědomíme, kolik věcí shromažďujeme, jakých příležitostí se chápeme a jak těžce se všeho „našeho“ vzdáváme, tehdy nám ticho klade otázku po velikosti naši lásky. V tichu Bílé soboty se nám otevírá plodnost zasetého zde na zemi pro věčnost. Všechno Kristus proměňuje, námahu i strpění. Zatímco Kristovo tělo souhlasilo s tím, že ještě zůstane vězněm hrobu a smrti, jeho duch mohl sestoupit do předpeklí navštívit ty, kteří byli stále otroky hříchu a čekali na spásu.

To je ovoce lásky, která ví, jak kráčet až do vítězného finále, uchovat si pokoj a Duchem těšenou duši, a navíc pomáhat druhým na jejich cestě. Láska může nabídnout sdílení radosti z lásky. Ticho má schopnost tuto lásku prohlubovat.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.6.2021 Dary a plody Ducha jsou základní podmínkou, abychom mohli následovat Ježíše
28.5.2021 Svátek Trojice je svátek těch, kteří se radují z přebývání v druhých
21.5.2021 Duch dává nahlížet z druhé strany
14.5.2021 Jednota v rozdílnosti
13.5.2021 Cesta církve následuje směřování mrtvého a vzkříšeného těla KristovaIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil