Články / Názory Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Velký pátek

Pátek, 2.4.2021
P. Pavel Ambros SJ o tajemství kříže

Pavel Ambros

Tichem začíná liturgie Velkého pátku. Kněží a přisluhující leží na zemi na znamení pokory a adorace. Liturgie nám připomíná, že je možné přiblížit se k trůnu kříže jako k tajemství podivuhodného vítězství tehdy, když není pro nás místem osudové porážky. Zdá se nemožné dívat se na nástroj kruté popravy, a představit jej jako jeviště nekonečné lásky a svobody člověka. Přesto zde může zaznít hlas proroka Izaiáše: „Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti.“ (Iz 52,13) Podobně zní i slova Listu Židům: „Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do (nejvyššího) nebe: je to Ježíš, Boží Syn.“ (Žd 4,14) Obě čtení v nás tvoří harmonii tváří v tváři otázkám, které nelze zodpovědět jinak než nasloucháním Bohu, jemuž odpovídáme modlitbou. Pokud otec neušetřil vlastního syna od smrti, jak se zachová k nám? Proto mu nabízíme své slzy, úzkost a volání z hlubin našich útrob. Úděl trpícího syna, který vzal na sebe podobu otroka, nám říká, že ve skutečnosti nás všechny poslouchá Bůh lépe a hlouběji, než si představujeme.

Musíme však obrátit své srdce a přijmout skutečnost, že modlitba neslouží k získání věcí, ale nechává v nás dozrávat ovoce lásky a svobody. To je vlastní cíl modlitby. Učíme se přestat ptát sebe a Boha, co je všeho toho příčinou. On sám v sobě vše nese, a tím obnovuje naše stvoření k obrazu a podobě Boha, nikoli k obrazu pozemského člověka. Je vždy nakloněn k naší záchraně, aniž by se díval na zaplacenou cenu za obnovu našeho života. Při liturgii nám připomene, že v našich osobních dějinách je přítomné svaté třídenní. Při liturgii se stáváme žíznivou a vyprahlou zemí, kterou on skrápí svojí životodárnou krví.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.6.2021 Církev je cesta po moři k přístavu spásy
17.6.2021 Druhý vatikánský koncil a úcta k Božskému Srdci Páně
4.6.2021 Dary a plody Ducha jsou základní podmínkou, abychom mohli následovat Ježíše
28.5.2021 Svátek Trojice je svátek těch, kteří se radují z přebývání v druhých
21.5.2021 Duch dává nahlížet z druhé stranyIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil