Články / Aktuality Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Zájem svatého Ignáce o subsaharskou Afriku

Úterý, 6.4.2021
Řím. V rámci přípravy na Ignaciánský rok připravil P. Festo Mkenda SJ z římského Archivu Tovaryšstva Ježíšova další historický exkurz.

5. Vliv svatého Ignáce v subsaharské Africe v sedmnáctém století

Odchod jezuitů z Konžského království v roce 1555 jejich přítomnost v subsaharské Africe neukončil. Úsilí svatého Ignáce o Etiopii začalo přinášet určité ovoce, když tam jezuité v roce 1557, tedy rok po smrti světce, založili misii. O tři roky později, v roce 1560, vstoupili tři jezuité do oblastí, které dnes nalezneme na území Mosambiku a Zimbabwe, další čtyři dorazili do Luandy v Angole na jižní hranici Konžského království.

Počáteční snaha Mosambiku a Zimbabwe vydržela jen krátce a skončila umučením tamního představeného P. Gonçala da Silveira (1526–1561) u soudu v Mutapě. Před nástupem do misie v jihovýchodní Africe byl Silveira provinčním představeným v Goa, kam byl jmenován svatým Ignácem. Pravděpodobně na základě této skutečnosti vytvořili umělci díla, která znázorňovala prvního a nejoblíbenějšího jezuitského mučedníka v Africe, který byl na kontinent vyslán samotným zakladatelem Tovaryšstva. I když se tyto představy zdají poněkud přepjaté, nejsou bezvýznamné, protože jezuitské misie ve východních částech Afriky byly vždy pod pravomocí goanské provincie.

Po počátečním neúspěchu v Mosambiku a Zimbabwe byla misie v jihovýchodní Africe obnovena v roce 1610 a trvala až do vyhnání jezuitů z Portugalska a jeho panství v roce 1759. Podobně jezuité mohli kvůli zdlouhavým dobyvačným portugalským válkám v jihozápadní Africe zahájit misii až na počátku sedmnáctého století. Jakmile to však dokázali, jejich misie se značně rozvinuly. Luanda na pobřeží Atlantiku byla jejich hlavním střediskem. Odtamtud své působení rozšířili do nitra Angoly a sloužili přímo africkým populacím. Zatímco Mateus Cardoso (1584–1625) v roce 1624 přeložil základní přehled katolické nauky do konžštiny, angolský jezuita António do Couto († 1666) vydal další katechizmus v latině, portugalštině a kimbundštině v roce 1642.

Jezuité v Angole velice očekávali kanonizaci svatého Ignáce v roce 1622. V tomto roce byla v Luandě otevřena slavná kolej Ježíšova. Věnovala se vzdělávání mnoha studentů portugalského a afrického původu až do vypuzení Tovaryšstva z Portugalska a jím ovládaných oblastí. Ke koleji přiléhal velký jezuitský dům a velkolepý barokní kostel, který byl navržen tak, aby zrcadlil vznešenost jezuitského kostela Jména Ježíš v Římě. Tato budova, pojmenovaná Kostel Ježíšův, byla po dokončení považována za nejvyšší zděnou stavbu na jižní polokouli.

Stavba kostela, která byla zahájena v roce 1612, pokračovala dvacet pět let. Ještě předtím, než byl dokončen, sloužil kostel jako centrum obzvláštních jezuitských událostí. Slavilo se zde blahořečení Františka Xaverského v roce 1619. Nejvýznamnější bylo, že kostel byl dějištěm velkolepých oslav kanonizace svatého Ignáce a svatého Františka Xaverského dne 12. března 1622. Toto je pravděpodobně jediné místo v Africe, kde byla tak velkolepě proveden kanonizace zakladatele jezuitů.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Portugalská poštovní známka z roku 1963 s fotografií bývalého jezuitského kostela Ježíše v Luandě.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.6.2021 Výstava k jubilejnímu roku Tovaryšstva Ježíšova v Petrohradu
10.6.2021 Poštovní známka k Ignaciánskému roku
8.6.2021 Zrnka ze života, poslání a utrpení Jacqua Berthieua
26.5.2021 Proces blahořečení P. Martina Středy SJ pokročil
25.5.2021 Ignaciánský rok byl zahájenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil