Články / Články Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Krása jako prostor svobody – dobrý pastýř

Pátek, 23.4.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgií čtvrté neděle velikonoční

Pavel Ambros

Je před námi neděle Dobrého pastýře, který dává život za své ovce. Doslova biblický text hovoří o krásném pastýři. Slovo dobrý (καλός) není v našem českém překladu „úplné“. V původním jazyce Bible znamenalo zároveň krásný. Ke změně došlo v důsledku právního a morálního výkladu, který v překladu biblických výrazů nezřídka převládl. Hebrejský výraz vyjadřoval propojení: dobré je i krásné. Krása, která není dobrá, je protimluv.

Můžeme si připomenout užití tohoto výrazu v Novém zákoně jen několika odkazy. Vždyť je užit více než stokrát. Křesťané mají mezi pohany vést krásný život, který ostatní budou moci chválit (1Petr 2,12). Kristus vydal před Pilátem příklad krásného života (1Tim 6,13). Krása je tím spojena s pravdou. (Jan 18,37) V podobenství o rozsévači semeno roste v dobré půdě, která se stává krásnou svou plodností (Mr 4,8.20). Krásné je naslouchání, přijetí a působení slova v duchovní plodnosti.

Význam krásy nám darované dobrotou Srdce ponechává nezměrný prostor pro svobodu lásky, protože znamená přijmout primát Slova, kterým je Syn. Je počátkem i mé (!) proměny, která mě vede k obětování sebe sama. Ve skutečnosti je pastýř, onen krásný, ten, kdo ukazuje, že Bůh pro člověka žije, neváhá obětovat Syna a obětuje se. „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ (Jan 10,11). Krása, vše krásné, je něco dynamického, je vždy událostí proměny, která prochází odříkáním, sebeodevzdáním. Ideál zříkání se není sám o sobě křesťanský. Je protikladem buddhistického vyhasnutí ohně. Slovo Dobrého pastýře je krásné právě proto, že ukazuje výhonek v semeni, které musí zemřít. Syn nevede titánský zápas bájného hrdiny, odkazuje na Druhého, nechává se obejmout Otcem. To je ta krása: vznikání a zanikání není koloběhem, nýbrž dějinami spásy. Smutek Buddhy je opakem krásy, protože vysvobození nespočívá v probuzení se, nýbrž je svobodným přilnutím k objetí Otce.

Krása obsahuje vždy i tajemství Velikonoc. A právě z tohoto důvodu je neděle Dobrého pastýře slavena v době velikonoční. Dává nahlédnout do velikonočního života, ke kterému je člověk pozván. Tajemství je skryto v osobě Syna, který svojí dobrotou ukazuje krásu. Krása ukazuje to druhé, toho Druhého, vyvádí nás od sebe samých (narcismus, sebeosvobození či sebe-přijetí) do vztahu: Ty jsi, Tobě se dávám, pro Tebe umírám.

Pokud bychom se zde zastavili a řekli, že budeme místo dobrý překládat krásný, pak by krása byla pouze ideální obdoba dobra. Je jednou z nejhlubších ran naší civilizace, že dobrý a krásný život stavíme vedle sebe, nebo i proti sobě. Krása je často představována separátně od dobrého života, který je vlastně chápán jako hloupost nebo nedostatečná prohnanost. Královna krásy neváhá pojmenovat vesnické děvče jménem zvířete. A spojit krásný život s temnotou samoty, smrti, bezmocnosti? Proč bychom měli žít dobře jako semeno, které umírá, ale ještě nevidí klíčení toho krásného? Krásný pastýř je i dobrý pastýř. Dává se Otci, přechází od viditelného stavu umírání za živa do trvalé krásy objetí Otce. Ukazuje, že každá krása se skrývá v dobru, lásce, která je ochotná pro druhého zemřít. Je v počátku i dovršení vztahu, který nehledá sebe.

Krásný je člověk, který si osvojuje tuto novou existenci, kterou Bůh přinesl v Kristu pro obnovu lidskosti, pro lidství nové v Kristu. Je osvojena jako životní styl, který skrze smrt, během nejtěžších životních okamžiků, odhaluje sílu života, který obdržel, a to je láska Otce.

Právě tehdy, když padnou všechny klasické ideály, když je člověk zničen, klečí na kolenou, je rozdrcen, vyzařuje, exploduje a uvolňuje největší sílu. Oslava Otce vycházela z Krista, který zemřel potupnou smrtí, a tím vydal svědectví krásy před Pilátem. Je to tato krása lásky Otce, které dobro pozemské proměňuje v krásu i před očima lidí, před člověkem čistého srdce.


Foto: Ivan Dobrovolský.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.6.2021 Církev je cesta po moři k přístavu spásy
17.6.2021 Druhý vatikánský koncil a úcta k Božskému Srdci Páně
4.6.2021 Dary a plody Ducha jsou základní podmínkou, abychom mohli následovat Ježíše
28.5.2021 Svátek Trojice je svátek těch, kteří se radují z přebývání v druhých
21.5.2021 Duch dává nahlížet z druhé stranyIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil