Články / Články Dnes je 20. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen

Pátek, 30.4.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Všeobecný úmysl: Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

Dobře známe pořekadlo „mít jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou“. Zkušenost s penězi je různá. O Martinu Středovi se říká, že nevzal peníze do rukou, ale bral je vždy do kapesníku, aby na něm nezanechaly ani stín mamonářství. Když Titus Flavius Vespasianus (†79 po Kr.) nechal zpoplatnit veřejné záchodky, prohlásil, že „peníze nesmrdí“. Je to rčení okřídlené, ale krátkozraké. O financích sv. František Saleský říkal: „Na kapku medu se chytí více much než na sud octa.“ Tři čtvrtiny Čechů přiznávají, že nečtou ani smlouvy, které podepisují, natož další dokumenty, případně tyto informace jen tak zběžně projdou. Lehkovážnost je trestuhodná. Mamonářství je ještě horší. Základním rysem lakomství a chamtivosti je jejich nenasytnost. Podle sv. Jana Zlatoústého je třeba „nahlédnout nicotnost věcí a poznat, že bohatství je sluhou pomíjivým a nevděčným, který své pány uvrhá do velkého množství běd“. Péče řádného hospodáře se v konečné fázi pozná podle jediného měřítka: pozemské proměňuje v nebeské.

Národní úmysl: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.

Maria „kráčí spolu s námi, spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lásky. (…) V mariánských svatyních lze pozorovat, jak Maria kolem sebe shromažďuje děti, které s tolikerou námahou putují, aby ji spatřily a vystavily se jejímu pohledu. Zde nacházejí Boží sílu, aby mohly snášet utrpení a námahy života.“ (Papež František, Evangelii gaudium, 286)


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.6.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen
7.6.2021 Tradiční pouť Apoštolátu modlitby
31.5.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen
6.5.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen
7.4.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc dubenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil