Články / Názory Dnes je 21. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Jak jsem prožil Den země

Čtvrtek, 13.5.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Přiznám se, že už nevkládám příliš velkou důvěru v masově organizované akce, které navíc nesou všechny typické znaky komercializace. To se stává každé dobré myšlence. Bylo mi až líto, co všechno byli schopni udělat mediální vizážisté a různé prapodivné autority utvářející veřejné mínění s Gretou Thunbergovou, ať už její příznivci nebo její odpůrci. Čirou náhodou jsem slyšel v Rádiu Proglas pěknou relaci na téma Den země spojený s citátem papeže Františka. Rozhodl jsem se následně, že Dnu země budu osobně věnovat 15 minut. V paměti jsem vydoloval vzpomínku na text Dostojevského. Jen pro zajímavost: letos slavíme dvě stě let od jeho narození a sto čtyřicet let od jeho úmrtí:

„Milujte všechno boží stvoření - i celek i každé písečné zrnko. Milujte každý lístek, každý paprsek božího světla. Milujte zvířata, milujte rostliny, milujte každou věc. Budeš-li milovat každou věc, postihneš ve věcech božské tajemství. A když je postihneš jednou, budeš je už neustále a každý den poznávat víc a lépe. A dojdeš konečně k úplné vše-obsáhlé lásce k celému světu. Milujte zvířata: Bůh jim dal počátek myšlenky a pokojnou radost. Neznepokojujte je, netrapte je, neberte jim radost, neprotivte se myšlence boží!“ (Bratři Karamazovi)

Vlna popularizace ekologie, ať už v katolické církvi nebo mimo ni, nemůže být nesena pouhými proklamacemi, nýbrž poznáním, proč je naše planeta stále více ovládána lidmi. Jinak se i dobrá myšlenka stává pouhým klišé jen proto, že máme ambice vecpat se do názorového hlavního proudu. Riziko, že se podbízíme, nelze jen tak přehlédnout. Kritika (často ne neoprávněná) křesťanství ekology má spíše platnost historickou než aktuální. Nedá mi, abych neodkázal na knihu Překročit práh ekologie od sestry Luisy Karczubové, která upozorňuje, jak v modelu teologie zahrnujícím „starost o stvoření“ je lidská bytost považována za imago Dei (Boží obraz) a capax Dei (schopný Boha). Je stvořena k tomu, aby byla ve vztahu lásky k Bohu, a proto i k Božímu stvoření. Proč odkazuji? Protože výše zmíněný citát jsem v této knize našel. Ta čtvrthodina se stala plodnou.

A kvítek na závěr! Po kázání svatého Františka z Assisi „se ptáčci po svém zaradovali. Natahovali krčky, rozpínali křídla, otevírali zobáčky a dívali se po světci. Ten mezi nimi chodil a jeho hábit hladil jejich hlavičky a tělíčka. Pak jim znamením svatého kříže požehnal a dovolil jim, aby si letěli jinam. Blažený František pak s druhy putoval dál a radostně děkoval Bohu, kterého ctí všichni tvorové, pokornou chválou.“ (První život a podivuhodné činy svatého Františka z Assisi, 58)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.9.2021 Kurz duchovního doprovázení 2021–2022
16.8.2021 Duchovní cvičení v Bělorusku
3.8.2021 Centrum spirituality ve španělské Manrese
11.6.2021 Láska jako vášnivé zaujetí Boha pro člověka
11.6.2021 To, co je vevnitř, se nakonec projeví navenekIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

P. Václav Vacek o P. Janu Rybářovi SJ


První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil