Články / Aktuality Dnes je 25. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Tradiční pouť Apoštolátu modlitby

Pondělí, 7.6.2021
Hostýn. V pátek 11. června na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se na Hostýně uskuteční tradiční pouť Apoštolátu modlitby.


Od 7 do 10 hodin bude příležitost přijmout svátost smíření. Hlavním bodem programu je mše svatá v 10.15 hodin v bazilice, kterou bude sloužit národní ředitel Apoštolátu modlitby v České republice P. Pavel Ambros SJ. Od 11.30 hodin se můžete těšit na krátké slovo k meditaci v kapli svatého Josefa. Zaměří se na soucit Božského Srdce s naším světem a naši možnost přispět. Od 12 hodin bude prostor k osobnímu ztišení a modlitbě, následně je možnost osobního setkání.

Jak uvažoval o Kristově soucitu P. Adolf Kajpr SJ:

„Kristus nikdy neukazoval svoji moc jen k marné pastvě lidské zvědavosti. Jen takové zázraky dělal, z nichž by trpící člověk mohl vycítit lásku a dobrotu Boží. Vždy hlavním důvodem jeho příchodu mezi nás bylo uzdravení duchovní, uzdravení lidstva. Jeho viditelné zázraky byly tedy náznakem tohoto jeho vnitřního díla v našich duších, v každém z nich se sklání jako milosrdný Samaritán k některé lidské bídě a hojí ji.

Má soucit s lidmi, kteří hladovějí na poušti, a nasycuje je zázračně, má soucit s vdovou, která doprovází na poslední cestě jediného syna a vrací mu život. V každém jeho činu divotvorném probleskuje ona benignitas et humanitas: něžná dobrota a láska k lidem.

Jak dojemně to vysvítá z jedné krásné scény v evangeliu sv. Jana. Je to v Jerusalemě u posvátného rybníka Bethesdy, kolem něhož leží řady nemocných, čekajíce, až se rozvíří vody. První, kdo pak do vody sestupoval, býval uzdraven. Evangelista líčí, že tam byl člověk ochrnulý, nemocný již 38 roků. Ježíš přichází k němu, ví o tom, jak dlouho již tam leží. Táže se ho: „Chceš býti zdráv?“ A nemocný odpovídá: „Pane, nemám nikoho, kdo by mne spustil do vody, jiní mne předejdou.“

„Chceš býti zdráv?“ „Nikoho nemám, Pane.“ Jaké stupnice citů prochvívají těmito krátkými větami. Kolik soucitu je v oné otázce a kolik bídy a žalu v oné beznadějné odpovědi: „Nemám nikoho.“ Ubožákovi snad při ní stály slzy v očích, ba slzely snad i oči Ježíšovy. Proto se k němu sklání a uzdravuje ho, ukazuje mu, že přece jenom někoho má, že žádný člověk není sám, že má Boha, Boha Otce, který nám dal svého Syna jediného.“

Plakát je ZDE.


Zdroj: Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 354-355).
Foto: Ivan Dobrovolský (z kostela sv. Ignáce v Praze).

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.8.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září
19.8.2021 Pět let videí s úmysly papeže Františka na každý měsíc
9.8.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc srpen
29.7.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen
8.7.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenecIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil