Články / Aktuality Dnes je 28. 7. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Být jezuitou v Pamploně

Středa, 9.6.2021
Pamplona. Město Pamplona ve španělské Navaře je známé bitvou, v níž byl roku 1521 vážně zraněn Ignác z Loyoly. Sídlí zde jezuitská komunita. Tovaryšstvo Ježíšovo má v Pamploně od roku 1580 školu, která však byla uzavřena roku 1767, když byli jezuité vyhnáni ze Španělska. V roce 1946 byla otevřena nová vzdělávací instituce „Colegio San Ignacio“, ve které se původních třicet dva studentů rozrostlo na téměř tisíc osm set.


Jako učitelé a animátoři zde pracují laici, ředitelem je P. Carlos Moraza SJ. Na pastorační činnosti školy se podílejí ještě další dva členové pamplonské komunity. Celkem má komunita osm členů. Při návštěvě otce generála hovořil ředitel školy a jeho dva spolubratři o tom, co pro ně znamená, zvláště na spirituální rovině, žít v tomto historickém městě.

Carlos Moraza SJ

Život v Pamploně a práce ve škole svatého Ignáce z Loyoly je něčím, za co jsem vděčný každý den. Škola není jen vzdělávací institucí, ale také apoštolskou prací, a ještě více životodárným prostředím.

Slavný španělský básník a architekt Joan Margarit říkal, že „rána je také místem k životu“. Líbí se mi to vyjádření, když se použije pro Ignáce (a také pro nás všechny), protože jeho zranění v Pamploně dne 20. května 1521 bylo pro něj po jeho rekonvalescenci v Loyole a jeho obrácení životodárným místem. Ignác však nezůstal u té rány, ale poučil se z ní; jeho jizva, jak to chápu, mu každý den připomínala, kam se musí dívat: ne na minulost, ale na přítomnost a budoucnost plnou naděje a novosti, kterou mu ukázal Bůh.

Kéž tento Ignaciánský rok, který začíná, je pro nás všechny - laiky i jezuity, kteří jsme se zavázali ke stejnému poslání, příležitostí uzdravit naše rány a kéž bychom jako Ignác zažili, že se na nás Duch usmívá, když se vzdáváme zloby a starých ran. Kéž nás naučí milovat sami sebe, křehké a rozporuplné; a kéž nás také pobízí, když navzdory strachu nebo konfliktu nebo ranám nebo jizvám povstaneme tváří v tvář porážce, strachu, noci a chladu.

Carlos María Fraile SJ

Jako jezuitovi mi pobyt v Pamploně dává příležitost být součástí komunity laiků a jezuitů zapojených do evangelizace prostřednictvím vzdělávání; objevit existenci a přitažlivost, kterou má dnes ignaciánská spiritualita pro mnoho zdejších obyvatel; a také se blíže a lépe seznámit se svatým Františkem Xaverským a poděkovat Bohu za jeho povolání být jezuitou.

Ranou, kterou utrpěl Ignác z Loyoly v Pamploně, bylo selhání, zničení jeho snů a plánů; po procesu, který následně podstoupil zejména v Loyole a Manrese, se otevřel novému plánu, založenému na jiných hodnotách, s jiným způsobem, jak vidět svět, lidi, sebe a Boha. Tato změna, tento nový smysl života, který Ignác objevil, může být světlem při opětovném nastolení krizí, osobních a sociálních roztržek, které můžeme zažít. Dnes žijí mladí lidé ve světě rychlých změn, osobních otázek na svoji budoucnost a budoucnost lidstva. Když se přiblíží Ignáci zraněnému v Pamploně, jeho proces může být pozváním k nahlížení života s jinou hloubkou, z úhlu jiných hodnot, pro jiné plány a také k hledání prostředků pro jejich dosažení.

Ricardo José Sada SJ

Počátky mého povolání mají kořeny v Xaverově seminární škole. Od té doby pro mě byla postava Ignáce spojena, řekl bych, se životem Františka Xaverského, který jsem sledoval intenzivně od doby, kdy jsem vstoupil do Tovaryšstva: nejprve s velkou naivitou, pak s obrovským idealismem a jako trvalý závazek.

Poté, co jsem vstoupil do Tovaryšstva, se směr obrátil, a ačkoli Xaver byl i nadále součástí mého duchovního života, začala se ve mně formovat postava Ignáce, která rostla znalostmi, oddaností a obdivem, a až do dodnes se upevňuje jako základ mé spirituality. Skutečnost, že nyní opět žiji v Pamploně, mi pomáhá znovu vidět, promýšlet a upevňovat kořeny mého vlastního povolání.

Je pravda, že zranění v Pamploně bylo pro Ignáce osobním neúspěchem, ale příběh, který se z něho odvinul, byl tak - duchovně vzato - důležitý a pozitivní, že zprávy o skutečné historické události se staly bezprecedentní historicko-duchovní zkušeností.

Věřím, že takto žili a žijí lidé víry, a ještě více všichni ti, kteří znají a snaží se žít ignaciánskou spiritualitu. Od zdánlivého neúspěchu ke skutečnému úspěchu, od vedlejšího k podstatnému, od pozemského k duchovnímu. Toto je sdělení, které dává pamětní deska na ulici svatého Ignáce a které ze zvědavosti nebo zájmu čte každý den mnoho lidí z Pamplony i mimo ni. Pro některé to zůstává bez povšimnutí, u jiných to vyvolává zvědavost, otázky a ... možná volání po zlepšení.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.7.2021 Umělecká výzdoba chodby na generální kurii
12.7.2021 Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova se hovořilo o restorativní spravedlnosti
3.6.2021 Koordinátor Ignaciánského roku Pascal Calu SJ
20.5.2021 Ignaciánský rok: Rozhovor s P. Arturem Sosou
12.5.2021 Nová kniha otce generála Artura Sosy SJIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.
Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce

Památka Petra Fabera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil