Články / Aktuality Dnes je 25. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Zemřel německý jezuita P. Alois Parg, rodák z Velkých Kunětic ve Slezsku

Čtvrtek, 17.6.2021
Dne 15. března 2021 k sobě Pán povolal P. Aloise Parga SJ, narozeného 21. srpna 1932 ve Velkých Kuněticích na Jesenicku. Jeho rodištěm je nevelká farnost na hranicích s Polskem, přináležející dnes do Ostravsko-opavské diecéze.


V bývalých Sudetech se obec jmenovala Groß Kunzendorf a měla přibližně tisíc pět set obyvatel. Osobní pojítka mají hlubší význam: sounáležitost kultury německé a české, tvořené nejen společnými, nezřídka vyhrocenými dějinami, ale i životními příběhy. Mnohé osobnosti ve světovém Tovaryšstvu jsou spojeny příbuzenskými pouty s českými zeměmi. Připomeňme jen dva žijící brněnské rodáky: rakouského jezuitu otce Gerwina Kommu (1942) a kardinála Michaela Czerného SJ (1946). K těmto postavám patří i nedávno zemřelý otec Alois Parg. Po odsunu v roce 1946 našla jeho rodina nový domov ve švábském Donauwörthu. Ve svých jednadvaceti letech (v roce 1953) vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a prošel obvyklou formací (Neuhausen, Tisisu/Vorarlberg, Pullach, na gymnáziu v rakouském Feldkirchu a teologii v Innsbrucku). Vysvěcen na kněze byl v Mnichově v kostele svatého Michaela dne 31. července 1965.

Jeho životním heslem se mu stala slova Alfreda Delpa o službě církvi: „Následování a putování i do nejzazších ztrát a zranění člověka.“ „Naučil jsem se putovat,“ napsal do brožurky věnované přátelům, „a tak doufám, že se mi s Boží pomocí podaří putovat až za Pánem.“

V letech 1966–1973 působil otec Parg v práci s mládeží v Norimberku, jako mentor vychovatelů náboženství a laických teologů v Eichstättu (1974–1982) a jako kaplan v Hofu. Po nějakou dobu byl i sociem novicmistra. Od roku 1985 se plně věnuje doprovázení umírajících. Z Norimberku a Regensburgu vedl mimo jiné duchovní obnovy pro kněze, řeholníky a jezuity v Kazachstánu, Rusku, Tádžikistánu a Litvě. Naučil se dobře rusky, a proto mu byla v Norimberku svěřena pastorace rusko-německých emigrantů. V roce 2009 se přestěhoval do Novosibirska na Sibiři, kde působil jako spirituál u sester karmelitánek. Dodnes katolíci v této sibiřské metropoli vzpomínají na jeho osobní nasazení při stavbě exercičního domu.

V roce 2012 se vrátil a připojil se ke komunitě svatého Petra Fabera v Berlíně-Kladově. Odtud se do Ruska častěji vracel, aby tam na různých místech vedl rekolekce a duchovní cvičení. Bylo pro něj těžké rozloučit se s touto pastorační prací, která mu tak přirostla k srdci. Objevil pro sebe i pro druhé bohatství psaní ikon. Staly se mu vhodným prostředkem, jak zvěstovat víru druhým. Tento jeho živý zájem o křesťanský Východ jej provázel až do konce života. Je pochován na jezuitském hřbitově v Pullachu.


Foto: Jesuiten.org.

(pam)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.9.2021 Kardinál Albert Vanhoye SJ ve vzpomínkách indického spolubratra
2.8.2021 Zemřel Bernd Hagenkord, poslušný jezuita a odvážný novinář
7.4.2021 Pevnost, která svítila, až rozjasňovala; byla totiž evangelní
30.3.2021 Zemřel Ivan Dobrovolský
26.3.2021 Zemřel P. František Pevný SJIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil