Články / Aktuality Dnes je 25. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Zásady ignaciánské spirituality, které přitahují

Středa, 23.6.2021
V souvislosti s Ignaciánským rokem se P. Vernon D’Cunha SJ zamýšlí nad duchovní cestou svatého Ignáce.


Byl svatý Ignác duchovním člověkem? Svatým mužem? Hluboce bohabojným mužem modlitby? Určitě ne přinejmenším prvních dvacet šest let svého života. Sám svatý Ignác říká, že až do věku dvaceti šesti let byl mužem vydaným marnostem tohoto světa a šlo mu především o velkou marnivou touhu získat slávu!

Dva příklady:
Při jedné příležitosti ho skupina mladých mužů přirazila ke zdi. Okamžitě vytáhl meč a zaútočil na ně tak prudce a divoce, že kdyby ho někdo nezastavil, buď by někoho zabil, nebo by zabili jeho.
Ignác by snad mohl být jediným svatým s policejním záznamem: za noční rvačky s úmyslem způsobit vážnou újmu.

Rád bych se podělil o některé principy jeho spirituality, které mě přitahují.

Hledání a setkávání se s Bohem ve všech věcech

Znamená to, že se nic nepovažuje za vyloučené z duchovního života. Ignaciánská spiritualita chápe všechno jako možnost setkat se s Bohem. V principu a fundamentu v duchovních cvičeních si Ignác přeje, abychom byli indiferentní ve vztahu ke zdraví či nemoci, dlouhému či krátkému životu, cti nebo potupě, bohatství nebo chudobě, protože to všechno může být příležitostí setkat se s Bohem. Bůh je přítomen ve všech a ve všem a pracuje pro růst. Nakonec se všechno sdílí ve zdroji, kterým je Bůh - jako sluneční paprsky a slunce, vodní prameny a voda.

Jak se setkáváme s Bohem v souvislosti s druhou tvrdou vlnou pandemie Covidu-19? Jaké je Boží poselství pro nás v těchto obtížných a náročných podmínkách?

Kontemplativní i v činnosti

Jsme povoláni být kontemplativními i v činnosti, to znamená být aktivními lidmi s kontemplativním postojem ke světu. Místo toho, abychom viděli duchovní život jako uzavřený ve zdech kláštera, nás Ignác žádá, abychom viděli svět jako náš klášter. Tento koncept - v té době pro řeholní život zcela nový a radikální - je pro nás dnes výzvou. Je to nezbytná podmínka, pokud se máme ve všem setkat s Bohem.

Svoboda a odstup

Myslím, že to, co nám brání v životě svobody a radosti, je to, že jsme nadměrně připoutáni k lidem a věcem. Máme neuspořádané city. Mít náklonnost a být připoután k určitým lidem a věcem je v pořádku. To, co nám přináší smutek a bolest, je však nadměrné a neuspořádané připoutání. Jelikož je to náklonnost, je přitažlivá. Ale je to neuspořádané, není to životodárné. Způsobuje to smrt. Ignác nás zve k přechodu k uspořádaným náklonnostem. Pokud bychom to udělali, stali bychom se svobodnějšími a šťastnějšími. Ignác určitě chtěl, abychom měli život, a měli život v plnosti!

Rozlišování

Během krize pandemie Covidu-19 jsme neustále voláni činit rozhodnutí. Krize je jednak celosvětová, co se týká jejího šíření a dopadu, a jednak lokální, pokud jde o její pozorovatelnost. Ovlivnila téměř všechno a všechny a přinesla tváří v tvář nepřeberné množství možností. Úkolem je vybrat si správně, když máte před sebou množství vzájemně se vylučujících možností. Za tímto účelem by se mohla ukázat jako užitečná pravidla pro rozlišování podle duchovních cvičení. Jsou platná a významná i dnes po více než čtyřech stech sedmdesáti letech. Jsou hluboce zakořeněna v realitě a obstála ve zkoušce času. Úkolem není jen znát pravidla, ale také mít moudrost a milost vědět, jak a kdy je použít.

Magis

Magis, vše pro větší slávu Boží, je jedním z charakteristických znaků naší spirituality. Průměrnost neměla místo v Ignácově vnímání světa. Spiritualita magis je spiritualita nepřeberných možností. Není to spiritualita, která by vyústila v srdeční příhodu. Je to spíše spiritualita, které by do našich životů přinesla hloubku, radost a závan čerstvého vzduchu. Otec generál, když mluví o magis, říká, že je to výzva nejen dělat více, ale také dělat to lépe.

Závěr

Ignácův život je příběhem o tom, jak se člověk ze zaměřeného na sebe nakonec stane člověkem zaměřeným na Boha. V průběhu let Ignác rostl v tom, jak snadno najít Boha, a to natolik, že na konci svého života mohl říci, mluvíce o sobě jako o poutníkovi: „Kdykoli a kdekoli chtěl nalézt Boha, dokázal to.“ Kéž svatý Ignác požehná každému z nás touto milostí, abychom mohli hořet pro Boha jako on!


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.8.2021 Salvadorská církev bude mít nové blahoslavené
4.8.2021 Loyolská Kaple obrácení byla znovu otevřena
31.7.2021 Film Kulhavý poutník
1.7.2021 Přiblížilo se blahořečení P. Philippa Jeningena SJ
14.6.2021 Výstava k jubilejnímu roku Tovaryšstva Ježíšova v PetrohraduIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil