Články / Aktuality Dnes je 25. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Arcibiskup Cyril Vasil' jmenován košickým eparchou

Pátek, 25.6.2021
Vatikán / Košice. Svatý otec jmenoval novým řeckokatolickým košickým eparchou arcibiskupa Cyrila Vasila SJ, dosavadního apoštolského administrátora sede plena této eparchie, a zachoval mu osobní titul arcibiskupa. V úřadu vystřídá biskupa Milana Chautura CSsR, jehož demisi 24. června papež přijal.


Arcibiskup Cyril Vasil' se narodil 10. dubna 1965 v Košicích. Vystudoval teologii na cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 1987 byl vysvěcen na kněze. Po krátké pastorační službě byl poslán do Říma studovat kanonické právo, v roce 1990 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a v roce 2001 složil slavné sliby.

Po získání doktorátu byl v roce 2000 jmenován děkanem Fakulty východního kanonického práva na Papežském východním institutu, kde byl poté prorektorem (2004–2007) a rektorem až do svého jmenování sekretářem Kongregace pro východní církve 7. května 2009 a biskupského svěcení 14. září 2009.

Vydal řadu vědeckých publikací a článků zejména z oblasti východního kanonického práva, přednášel na různých papežských fakultách a na Slovensku. V Římě byl několik let duchovním asistentem katolických skautů a skautek a posléze rovněž federálním rádcem jejich organizace.

Dne 20. ledna 2020 ho Svatý otec jmenoval apoštolským administrátorem sede plena Košické eparchie pro katolíky byzantského obřadu.

Je členem Kolegia pro odvolání v kauzách delicta graviora při Kongregaci pro nauku víry, Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury, konzultorem Kongregace pro nauku víry, Papežské rady pro jednotu křesťanů a Papežské rady pro legislativní texty.


Převzato z Vatican News.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.6.2021 Noví členové Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury
19.4.2021 Martin Benko SJ přijal kněžské svěcení
24.11.2020 Vydavatelství Dobrá kniha slaví padesát let od založení
10.11.2020 Slovenští jezuité pomáhali při plošném testování
27.7.2020 Výstava o P. Ferdinandu Takáčovi SJIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil