Články / Články Dnes je 22. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec

Úterý, 29.6.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Všeobecný úmysl: Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

Jestliže Platón považoval osobní přátelství za něco vyššího než ostatní lidské vztahy, církev musí dnes ukázat světu, že tento ideál čerpá ze svého účastenství na Božím životě a že je uskutečnitelný. Zištné přátelství se zakládá na společném zisku. Pokud se jeho členové nedopouštějí ničeho nečestného, je samo v sobě tedy morálně dovolené a dobré. Ale takové přátelství je velmi vratké. Přijde doba úpadku, nastanou ztráty, a v jediném okamžiku ti, co byli tak úzce spojeni, se rozejdou, jako by se byli nikdy předtím neznali. Jednota a přátelství vzaly rychle za své. Bude-li jednota mezi lidmi vybudována jen na hospodářských zájmech a společném prospěchu, stačí malá přírodní katastrofa, někdy i jeden suchý a nepříznivý rok, a jsme zase tam, kde jsme byli na počátku. Již Josef Čapek upozorňoval na to, že „peníze jsou hnací, produktivní silou korupce.“ Když promluví peníze, pravda zmlkne. Je proto potřeba hledat i jiné pouto spojení mezi lidmi. Jsou také tzv. přátelství nezištná, z pouhé náklonnosti. Stále globalizovanější společnost nás navzájem přibližuje, ale nečiní z nás bratry. „Postup tohoto globalismu,“ dodává František, „v běžném případě podporuje identitu silnějšího, který chrání sám sebe, avšak snaží se rozložit identitu slabších a chudších oblastí“ (Fratelli tutti, 12). Člověk proto touží po tom, aby se svěřoval, aby chápal druhé, četl jejich myšlenky a přání, ale také aby sám byl pochopen, aby se mohl na druhého spolehnout. Přichází zklamání, i v církvi, pokud je zde na zemi. Zklamání však není a nemá být pohoršení. Slouží nám jako napomenutí, abychom nebrali obraz za skutečnost. Všechno pomíjející je jen symbol věčného.

Národní úmysl: Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.

Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covidu-19 a rozhodnutí biskupů se Celostátní setkání mládeže přesouvá na srpen 2022. Žijeme v době kulturního přelomu a tento odklad je příležitostí přemýšlet o nových začátcích. K tomu dobře poslouží i nezapomenutelná slova papeže Františka při mimořádné pobožnosti Urbi et Orbi dne 27. března 2020: „Bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli své programy a plány, zvyky a priority. Ukazuje nám, že jsme nechali usnout a opustili to, co živí, podporuje a posiluje náš život a naši komunitu. Bouře odkrývá všechny snahy o vytěsnění a opominutí toho, co oživuje duši našich národů, odhaluje každý pokus o umrtvení pomocí zdánlivě spasitelných návyků, neschopných dovolávat se našich kořenů a evokovat paměť našich starců, čímž se zbavujeme imunity nezbytné pro vyrovnání se s protivenstvím. Bouří spadly masky oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje ego ve stálé snaze o vlastní image, a znovu byla odhalena ona (požehnaná) sounáležitost, od níž se nelze odtrhnout: sounáležitost bratří.“


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.10.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc říjen
30.9.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc říjen
31.8.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září
19.8.2021 Pět let videí s úmysly papeže Františka na každý měsíc
9.8.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc srpenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil