Články / Články Dnes je 25. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec

Čtvrtek, 8.7.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka na Slovensku.

Den před svátkem sv. Cyrila a Metoděje oznámil papež František konečný termín návštěvy Budapeště (12. září) a Slovenska (13.–15. září). Zavítá do Bratislavy, Prešova, Košic a na mariánské poutní místo Šaštín. Zde je uctívána Panna Maria Sedmibolestná, patronka Slovenska. V místní bazilice se uchovává socha Mater Dolorosa z roku 1564. Hlavní pouť se koná 15. září, v poslední den papežovy návštěvy na Slovensku. Již několik roků je Cyrilometodějskou stezkou propojena šaštínská bazilika s Velehradem. Naposledy navštívil Slovensko papež sv. Jan Pavel II., a to v roce 2003. Tehdy se všech hluboce dotklo svědectví, jak papež snášel utrpení spojené se svou nemocí.

Na otázku, proč bude papež v Maďarsku jen několik hodin a na Slovensku několik dnů, odpověděl německo-maďarský katolický spisovatel, scenárista a maďarský velvyslanec při Svatém stolci Eduard Habsburg-Lothringen: „Papež František sleduje přesně záměr pozvání: slavit eucharistii na závěr eucharistického kongresu v Budapešti a vykonat pastorační návštěvu Slovenska.“ Pozvání přišlo od občanských autorit a Slovenské biskupské konference. Cesta nebude bezstarostná ze dvou důvodů: slovenská společnost i církev se stále více polarizují; postkomunistické země se utíkají do různých extrémů. Reakce vyvolává protireakci. Co můžeme považovat v některých místních církvích oprávněně za rizikové (nové i staré hereze, zneužívání, liberalismus atd.), ať už z toho či onoho důvodu, by mohlo vést v jiných místních církvích k neméně vážným rizikům: k přílišnému lpění na strukturách, které nemají v sobě sílu se měnit. Navíc je může přestat trápit, že již neodpovídají přiléhavě na to, čím žije mladá generace a čím je zranitelná více než v minulosti. Proč Slovensko? Možná i proto, že není neznámé, že dva slovenští kněží jsou papežovými ceremoniáři, další bydlí trvale v domě sv. Marty. Mariánská úcta a věrnost papeži jsou dva silné rysy slovenského katolicismu.

Jednoznačně pozitivně nebo spíše pozitivně papeže Františka vnímá 73,8 % obyvatel Slovenska. Podle výzkumů se i zde potvrzuje, že Svatý otec tématy a stylem svého pontifikátu oslovuje i liberálně smýšlející lidi, aniž by ztratil významnou podporu „konzervativců“. Papež je nepochybně zakotven ve zdravé katolické tradici, která však není natolik zahleděná do sebe, že přehlíží, čím svět dnes prochází. Papež je spojován v občanské společnosti nejvíce se snahami o mír ve světě, s podporou nejslabších, obranou živých křesťanských hodnot a kvalitou manželského a rodinného života. Podle nejnovějších výzkumů i nevěřící jsou přesvědčeni, že mohou spojit jeho mimořádné nasazení a vytrvalou snahu o pokojné soužití, důraz na praktickou službu potřebným a nasazení se za ochranu životního prostředí s takovými formami křesťanství, které oslovují i budoucí generace. V jeho osobě se toto vše stává nedílnou součástí evangelního učení pro dnes a zítra.

„Ze srdce děkuji těm, kteří tuto cestu připravují, a modlím se za ně,“ řekl papež. „Modleme se všichni za tuto cestu a za lidi, kteří pracují na její organizaci.“. Přichází především povzbudit místní církev. Bude významná i pro nekatolické církve, vezmeme-li do úvahy zdánlivou maličkost: pravoslavný metropolita Rastislav s delegací byl ve dnech 9.–12. května 2018 osobním hostem papeže v domě sv. Marty. Osobně papeže zná. Pastorační návštěva se dotýká i nás. I nám může pomoci uvažovat univerzálněji. Může přispět k tomu, abychom například více promýšleli perspektivy spolupráce se sousedními místními církvemi.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.8.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září
19.8.2021 Pět let videí s úmysly papeže Františka na každý měsíc
9.8.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc srpen
29.7.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen
29.6.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenecIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil