Články / Články Dnes je 25. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Druhé uši, které slyší Boží život v nás

Pátek, 30.7.2021
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým čtením 18. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Minulou neděli jsme viděli znamení chleba: byl lámán a nechybělo pro žádného. Slovo zástup nevyvolává příjemný pocit. Od neosobního seskupení lidí můžete očekávat všechno. Hledali, ale nemohli ho najít. Tak jako Marie Magdalena nemohla poznat Krista, myslela, že je zahradník, který Krista schoval. Když Ježíš řekl, že je jedno s Otcem, také se ho chtěli zmocnit. Ale on jim unikl.

V Janově evangeliu je hledání Krista spojeno s něčím, co se nedaří, co dokonce nekončí dobře. Nevidí znamení, vidí jen sebe. Čtou Krista vlastníma očima svých potřeb. Chce nás živit, ale dáváme přednost stále něčemu jinému: dobrý pocit, neurčitý hlad po něčem posvátném, vnější formy náboženství. Neměníme život, protože nejsme s Kristem ve vztahu. Já jsem chléb života! Života jako zoé, to je život dítěte, bios, to je život tělesný. Ale nevíme, jak se do nového života zrodit.

Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu. Přesněji by mělo znít: „Pracujte ne pro pokrm, po kterém člověk hyne, nýbrž pro pokrm uvádějící do života věčného.“ Práce člověka je vlastně to, co je člověku Bohem svěřeno. To znamená, že se mám podívat do sebe, jak Bůh v nás pracuje, a přidat se k Božímu dílu. Máme pracovat s Otcem pro naše dětství. Když se díváme na Krista, pak proto, abychom se u něj naučili ne bezchybnosti, ale tomu být dítětem. Není to tak, že se přibližujeme k Bohu naším úsilím, ale Bůh se ujímá našeho života a objasňuje nám, co znamená to či ono.

Takže přijímat chléb, sytit se znamená vnést náš vnější život do vnitřního života vztahu Otce a mého nejvlastnějšího . Musíme se naučit mít druhé uši, které slyší Boží život v nás. Cílem toho, čím se živíme, je jednota s velkými rozdíly. Ale je důležité, čím se živíme! Tím nacházíme svoji důstojnost.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.9.2021 Vtírává touha vázat Boží tajemství na sebe
17.9.2021 Základem křesťanství je svobodné přilnutí
10.9.2021 Poznání Krista jako jediného Pána se odehrává sdílením životů a poslání
3.9.2021 Ježíš se o něj postará
27.8.2021 Bludiště zákona odtrženého od života a víryIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil