Články / Články Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc srpen

Pondělí, 9.8.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu „vzkříšení“, a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty.

„Rok po strašlivém výbuchu v bejrútském přístavu, který způsobil smrt a zkázu, se v myšlenkách upínám k této drahé zemi a především k obětem, jejich rodinám, mnoha zraněným a těm, kteří ztratili domov a práci. Mnozí také přišli o životní iluze. O Dni modliteb a reflexe za Libanon, který se konal 1. července, jsme společně s křesťanskými náboženskými představiteli přijali za své touhy a očekávání unaveného a zklamaného libanonského lidu a vzývali Boha, aby nám udělil světlo naděje k překonání této těžké krize. Drazí Libanonci, velice toužím po tom, abych vás navštívil, a neochabuji v modlitbě za to, aby se Libanon opět stal poselstvím bratrství a míru pro celý Blízký východ.“

„Svatý stolec si přeje, aby ekonomická podpora Libanonu zabránila dalšímu úpadku této země a naopak vytvořila podmínky k jejímu postupnému vzestupu, jenž bude k užitku všech jejích obyvatel,“ prohlásil mons. Wachowski. Mezinárodní donátoři shromáždili částku zhruba 370 milionů dolarů (100 milionů darovaných jak Francií, tak USA), čímž překonali vytyčený cíl 357 milionů dolarů (i loňskou donaci 330 milionů). „Rovněž Svatý stolec a humanitární organizace katolické církve poskytly zásadní pomoc obětem výbuchu v bejrútském přístavu a podílely se na obnově obytných domů, nemocnic a škol,“ připomněl vatikánský diplomat a poukázal na trvalou pozornost, kterou papež František při různých příležitostech věnuje situaci v „zemi cedrů“. „Libanon je veliký stát, který svědčí o jedinečné zkušenosti společného soužití, upevňované v běhu staletí, a již z toho důvodu nemůže být ponechán napospas osudu anebo v síti dílčích zájmů,“ zdůraznil zástupce sekretáře pro vztahy se státy, „což ovšem vyžaduje úsilí všech zúčastněných, jak v rámci Libanonu, tak za jeho hranicemi. Pomozme Libanonu, aby našel východisko ze stávající vážné krize, a dejme Libanoncům možnost, aby se stali protagonisty lepší budoucnosti ve své zemi, bez nepatřičného vměšování. Pomáhejme konkrétními gesty, aby tato země nastoupila cestu ke vzkříšení,“ citoval mons. Wachowski papeže Františka na mezinárodní konferenci o Libanonu.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.10.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc říjen
30.9.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc říjen
31.8.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září
19.8.2021 Pět let videí s úmysly papeže Františka na každý měsíc
29.7.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil