Články / Články Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Pět let videí s úmysly papeže Františka na každý měsíc

Čtvrtek, 19.8.2021
Slova národního ředitele Celosvětové sítě modlitby s papežem P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Uplynulo pět let (23. května), kdy bylo poprvé zveřejněno video s úmysly papeže Františka. Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby) tímto počinem vstoupila do nové podoby svého působení prostřednictvím moderních sdělovacích prostředků. Bilance je úctyhodná. Video je v současné době šířeno ve dvaceti třech jazycích, především na sociálních sítích. Úmysly Apoštolátu modlitby se týkají nejdůležitějších výzev, kterým čelí lidstvo a poslání církve. Papež František na ně vytrvale upozorňuje.

Tato iniciativa umožňující šíření úmyslů papeže tímto způsobem se zrodila v roce 2016. Pilotní projekt byl spojen s ukončením mimořádného svatého roku na liturgickou slavnost Krista Krále dne 20. listopadu 2016. Jejím cílem je hledat a najít nový jazyk, kterým by se do modliteb na úmysly Svatého otce zapojilo co nejvíce lidí. Zpočátku byly připravovány v devíti jazycích: španělštině, angličtině, portugalštině, italštině, francouzštině, němčině, nizozemštině, arabštině a tradiční čínštině. Postupem času se projekt rozrostl a přibyly další jazyky: vietnamština, zjednodušená čínština, polština, svahilština, rwandština, katalánština, litevština, slovinština, hindština, ruština, korejština a japonština. V letošním roce, tedy při slavení pátého výročí vzniku videí, přibyly dva nové jazyky: filipínština a kekčština. V současné době dosáhla videa s papežovými modlitebními úmysly více než 155 milionů zhlédnutí na vatikánských sociálních sítích a ve spolupracujících médiích. I jejich zásluhou byly jeho úmysly citovány ve více než 17.500 článcích v mezinárodním tisku.

Otec Frédéric Fornos SJ, mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem, vysvětluje, proč je důležité, aby se papežovo poselství dostalo ke všem jazykům a kulturám: „Pokaždé, když zveřejníme nějaké papežské video, dostáváme velmi silnou zpětnou vazbu, která přichází od našich poboček po celém světě, kde jsme přítomni prostřednictvím naší sítě. Píší, jak jim to pomáhá při modlitbě,“ zdůrazňuje otec Fornos. „Je až dojemné slyšet,“ pokračuje otec Fornos, „jak se kromě toho, jak se modlitba stává součástí jejich všedního života, dává podnět k vytváření velkého, vskutku celosvětového společenství v úžasné rozmanitosti kultur, jazyků. Vidím, jak roste smýšlení s církví bojující i vítěznou. Toto společné setkávání, a to i přes rozdíly, které se stávají příležitostí k obohacení toho, co je každé kultuře vlastní, je velmi důležité, že roste povědomí, že modlitbou skutečně přispíváme k uskutečnění poslání církve. Mnohokrát si vzpomenu na Ježíšova slova: ‚Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.‛“ (Mt 11,25)

Kde můžeme najít video s papežovým úmyslem? Zde je několik odkazů:
Papežova oficiální stránka s videem: https://thepopevideo.org/
Papežův videokanál: https://www.youtube.com/channel/UCsmv_x_1263xEa2x3tpcBXA
Facebooková stránka: https://www.facebook.com/thepopevideo/
Video papeže na Twitteru: https://twitter.com/thepopevideo
Papežovo video na Instagramu: https://www.instagram.com/thepopevideo/
Oficiální Twitter @Pontifex_en
Oficiální Instagram @Franciscus

Celosvětová síť modlitby s papežem je nově papežské dílo, jehož posláním je mobilizovat katolíky prostřednictvím modlitby a duchovní aktivity. K čemu? Rozlišovat a odpovídat na výzvy, před kterými dnes lidstvo stojí. Tyto výzvy papež František předkládá ve formě modlitebních úmyslů, které svěřuje celé církvi. Samotné dílo vychází z úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Apoštolát modlitby dnes nabízí tři základní možnosti, jak spolupracovat na díle spásy pro tento svět a připravit jej na Kristův příchod:
– úkon každodenního sebeodevzdání;
– zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně;
– konkrétní skutky tělesného a duchovního milosrdenství, především půst, almužna a modlitba, jako oběť přinášená na smír jako odčinění (smírná oběť).

Kdo přijme nárok osvojovat si modlitbu každodenního sebeodevzdání a následně ji svým vnitřním i vnějším životem naplňovat, přispívá k obrácení světa osobním způsobem. Tato modlitba zní:

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa,
tobě, Otče, v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce.
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Tento vnitřní postoj skutečného apoštola pomáhá světu a obohacuje křesťana. Jak? Tím, že starosti a myšlenky Ježíšova Srdce klade do svého srdce v denní modlitbě. Každý se mění tím, jak se modlí. Stává se modlitbou, která skrze Ježíšovo kněžství, na kterém mám od křtu svatého osobní podíl, tvoří z nás oslavené Kristovo tělo. Platí: „Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení.“ A s tím související: „Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“


Foto: Archiv.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.10.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc říjen
30.9.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc říjen
31.8.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září
9.8.2021 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc srpen
29.7.2021 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpenIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil