Články / Rozhovory Dnes je 29. 11. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

„Jezuita se stává chudým, aby se přiblížil Ježíšovu způsobu života“

Středa, 13.10.2021
Rozhovor s P. generálem Arturem Sosou SJ nad dopisem o chudobě

Alena Rousová

Otec Arturo Sosa jako generální představený napsal dne 27. září všem jezuitům, aby je vyzval k osobní i komunitní reflexi jejich života podle slibu chudoby.


Otče generále, podbarvuje kontext Ignaciánského roku úvahy o řeholní chudobě, ke kterým vyzýváte jezuity?

Výchozí bod tohoto přístupu, který navrhuji, předchází Ignaciánskému roku. Třicátá šestá generální kongregace požádala generála, aby zrevidoval „Statuta o chudobě“ a „Instrukce o správě časných záležitostí“. Zřídil jsem výbor, který na tom bude pracovat. Ale starost o to, jak žít slib chudoby, nejen na osobní rovině, ale i na úrovni samotného Tovaryšstva, je velmi stará. Navrhuji proto, aby tohoto zamyšlení nebylo otázkou pravidel, ale aby se dostalo k jádru věci.

Spojení s Ignaciánským rokem, který připomíná Ignácovo obrácení? Měli bychom si pamatovat, že první věc, kterou Ignác udělal poté, co se rozhodl změnit svůj život, bylo nastoupení radikální chudoby. Symbolicky rozdal své oděvy a odevzdal meč. Poté prošel velmi dlouhým procesem, aby o desítky let později dospěl k definici toho, jak bude vypadat řeholní chudoba v Tovaryšstvu.

Téma chudoby je ve skutečnosti základní dimenzí křesťanského života, protože Ježíš se stal chudým a pokorným. Počátečním bodem vykoupení lidstva je Ježíš, který se stal chudým. Být křesťanem, který následuje Ježíše, ale ještě více skládat slib chudoby v případě řeholních osob znamená stát se chudými, abychom se přiblížili Ježíšovu způsobu života.

Řeholníci a řeholnice ze všech kongregací skládají slib chudoby. Existuje specificky jezuitský způsob, jak jej žít?

Samozřejmě, protože Tovaryšstvo Ježíšovo bylo od svého vzniku velmi specifickým řádem. Do té doby byla chudoba spojena s mnišským životem. Mniši tento slib žili prostřednictvím shromáždění svých zdrojů v klášteře. Tovaryšstvo Ježíšovo je na druhé straně apoštolským řádem, který se skládá z členů rozptýlených po světě podle potřeb církve. Jezuitský životní styl musí být chudý i apoštolský. Svatý Ignác ve skutečnosti řekl, že jezuité by měli žít způsobem života „Ježíše a apoštolů“. Je v tom misijní rozměr, zapojení sil do světa, což ovlivňuje způsob prožívání slibu chudoby.

Je to složité? Ano! Tento cíl života apoštolské chudoby byl vždy zdrojem napětí. Nemít nic, ale zároveň být schopen efektivně pracovat v apoštolátu, který potřebuje velmi konkrétní zdroje.

Jak například jezuité spojují svůj slib chudoby s odhodláním bojovat proti chudobě za spravedlivější svět?

K chudobě jezuitů musíte přidat zásadní přídavné jméno. Je to evangelní chudoba. Můj dopis mým spolubratrům není úvahou o sociální chudobě; jde o slib chudoby. Chudoba není ze své podstaty dobrá. Svatý Pavel řekl: „Ježíš se stal chudým, aby nás učinil bohatými.“ Ježíš nebyl chudý, protože postrádal to podstatné; stal se chudým. Chudoba je výsledkem darování sebe sama, štědrosti, lásky k druhým. Toto je slib chudoby: odevzdat se v řádu a následovat dynamiku, kterou zahájil Ježíš dáváním sebe sama ostatním velkoryse, zcela.

Sociální chudoba je plodem nespravedlnosti, a ne Boží vůle. Bůh tuto chudobu nechce. Evangelní chudoba je naopak obohacující, protože dává život. Nabízí vnitřní svobodu, umožňuje odpoutání se od majetku a otevírá citlivost vůči těm, kteří trpí chudobou způsobenou nespravedlností. Obrazy Božího království jsou bez chudoby; představují hojnost Božích darů.

Papež František během setkání s členy 36. generální kongregace řekl, že řeholní chudoba je „matka“ a „hradba“. Můžete se k tomu vyjádřit?

On není autorem tohoto vyjádření. Připomínal jezuitům obrazy, které Ignác používá v Konstitucích. Musíme si uvědomit, že Ignác nad touto otázkou dlouho přemýšlel a že o ní uvažoval se svými prvními společníky. Tyto obrazy jsou plodem jeho rozlišovací schopnosti. Kdo je matka? Je to ta, která dává život, která dítě živí, která se o ně stará. Chudoba je tedy jako matka, která dává život řeholnímu slibu a živí ho. Pokud jde o hradbu, je tu proto, aby zachovala tento život, protože útoky, plynoucí například z bohatství, se mohou objevit kdykoli.

Tím se dostáváme zpět na začátek našeho rozhovoru o důležitosti stanov a norem. Má-li jezuita naplnit svůj cíl chudoby a pokory, musí mít kritéria, normy, které budou sloužit jako opora. Konkrétně to znamená, že ačkoli Tovaryšstvo nechce, aby jeho členové vlastnili něco osobně, musí poskytnout cesty, jak podpořit ty, kdo se formují pro apoštolské působení, i své nemocné členy.

Ve svém dopise žádáte každého jezuitu a komunitu, aby zkoumali sami sebe, jak plní slib chudoby. Co v tomto ohledu osobně děláte Vy?

Nejprve se musím jako každý jezuita modlit. Ve svém dopise jsem zdůrazňoval, že prvním krokem je poděkovat za dobra, která nám přinesla evangelní chudoba, toto dědictví samotného Ježíše. To také udělám. Poté, jako generální představený, v říjnu až listopadu dám jednodenní duchovní obnovu všem provinciálům světa, region po regionu, a vyzvu je, aby zahájili rozlišování ve svých komunitách. A pak na konci roku 2022 dám další obnovu provinciálům, kde můžeme sdílet plody našeho uvažování a modlitby. Ne s cílem zveřejnit dokument, ale posunout nás vpřed ve způsobu, jakým žijeme svůj slib chudoby.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.8.2021 Výrobky s logem Ignaciánského roku
23.8.2021 Theodoros Kontidis SJ novým athénským arcibiskupem
18.8.2021 „Co mi nikdo nevěří o papeži Františkovi“ (2. část)
17.8.2021 „Co mi nikdo nevěří o papeži Františkovi“ (1. část)
26.7.2021 Umělecká výzdoba chodby na generální kuriiIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Národní úmysl Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
více »

Nejbližší akce

Česko-slovenská víkendovka pro muže od 18 do 35 let


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil