Články / Názory Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (4. část)

Středa, 13.4.2022
Za církev synodální (13)

Pavel Ambros

Porady prvních otců

8. Dosvědčují jednomyslný souhlas

Po mnoha dnech, kdy jsme dlouze diskutovali o řešení otázek, které probouzely pochybnosti, kdy jsme dále zvažovali a zkoumali nejsilnější a nejdůležitější důvody na jedné i na druhé straně, jsme se přitom věnovali jako obvykle modlitbě, meditaci a rozjímání. Nakonec s Boží pomocí jsme dospěli k tomuto závěru (nikoliv pluralitou hlasů, ale naprostou shodou názorů), že pro nás je vhodnější, ba přímo nutné, abychom slíbili poslušnost jednomu z nás, a to:

– abychom lépe a přesněji uskutečnili naše první přání naplnit ve všem Boží vůli;
– abychom zachovali Tovaryšstvo jistěji;
– a konečně abychom řádně zajistili v konkrétních případech veškeré záležitosti duchovního i časného života, které se objeví.

9. Další diskutované otázky

Při všech našich jednáních o právě zmíněných a dalších otázkách jsme postupovali stejným způsobem. Zkoumali jsme je odděleně, vždy z jedné i z druhé strany, a to po dobu téměř tří měsíců, od poloviny půstu do svátku svatého Jana Křtitele. V tento den, nikoli však bez dlouhých bdění, mnoha modliteb a duševních i tělesných námah, které projednávání a rozhodování předcházely, byla celá naše činnost dokončena a završena vzájemnou dobrou vůlí a jednomyslným srdečným souhlasem nás všech.


Pracovní překlad z: Deliberatio primorum patrum, in Monumenta Ignatiana, Series III, Constitutiones Societatis Jesu, I, Monumenta Constitutionum praevia, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae 1934, s. 1–4.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (3. část)
8.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (2. část)
6.4.2022 Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (1. část)
25.3.2022 Zasvěcení Panně Marii, jednoznačný odpor vůči válce i touha po smíření
21.3.2022 Papež svěří Ukrajinu a Rusko pod ochranu Panny MarieIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil