Články / Aktuality Dnes je 29. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jak farnost naslouchá Bohu?

Úterý, 17.5.2022
Velká Británie. Farnost v Sunderlandu vnímala, že stejně jako přechod do lockdownu kvůli pandemii Covidu-19 i vyjití z něho přináší výzvy a příležitosti. Snad největší výzvou bylo přehodnotit, jak má farnost jít dál, aby to odpovídalo Božímu přání. Otec Christopher Hancock popisuje proces, kterým prošli.


„V březnu 2020 jsme museli všechny aktivity zastavit a najít nové způsoby slavení a vytváření komunity a výsledky byly v mnoha případech překvapivě dobré. Nyní však stojíme před novou volbou: pokusíme se obnovit naše farnosti do podoby, jakou měly těsně před lockdownem, nebo se odvážíme zeptat Boha, jestli chce, abychom udělali něco nového?

Farní pastorační rada u Panny Marie v Sunderlandu se transformovala a během lockdownu se jako mnoho dalších po několik měsíců scházela online. Během těchto počátečních setkání jsme se snažili naslouchat tomu, co nám Bůh říká – což nebyl snadný úkol prostřednictvím Zoomu – a formulovat pastorační strategii pro farnost po lockdownu. Za našimi rozhovory bylo přesvědčení, že žijeme v době plné milosti a že nám Bůh dává příležitost vytvořit s ním něco nového. Během několika setkání nám bylo jasné, že potřebujeme mít písemné prohlášení: prohlášení o poslání.

Prohlášení o poslání: při těchto slovech lidé často koulí očima a vyvolávají si představy nudných schůzek, ze kterých vznikne dokument složený v nesmyslných korporátních řečech, který je po prezentaci vždy zanesen a zapomenut. To jsme rozhodně nehledali! Pokud bychom měli mít prohlášení o poslání, pak to muselo být Boží prohlášení o poslání, ne naše, a muselo být ovocem procesu modlitby a rozlišování. V tom přichází na řadu Jezuitský institut.

Požádali jsme Vronu Smithovou z Jezuitského institutu, aby spolupracovala s naší farní pastorační radou v procesu rozlišování a formulovala misijní prohlášení, které bychom mohli prezentovat farníkům a které by řídilo směřování farnosti v příštích několika letech. Požádali jsme ji, aby nám pomohla jako pastorační radě naučit se naslouchat Bohu a jeden druhému, abychom mohli rozlišovat Boží vůli pro farnost Panny Marie.

Šestitýdenní proces

Dohodli jsme se na šestitýdenním procesu o několika částech. Každou neděli večer po dobu šesti týdnů se pastorační rada scházela, aby diskutovala a sdílela, přičemž diskusi vedla Vron Smithová a prováděla nás celým procesem. Z této diskuse nám Vron příští pondělí posílala několik citátů z Písma, které dodávaly myšlenky našim modlitbám, spolu se shrnutím naší diskuse. Modlili jsme tak každý den a během týdne jsme se online setkali s modlitebním průvodcem, který nám pomohl rozpoznat, kde v nás působí Duch, když se modlíme. Následující neděli večer jsme sdíleli plody naší modlitby a hledali kroky dalšího postupu. Každé setkání bylo zakončeno dobrým jídlem!

Během šesti týdnů jsme měli misijní prohlášení, které bylo ovocem naší modlitby a rozlišování a o kterém jsme byli přesvědčeni, že odráží Boží vizi pro naši farnost. Během adventu 2021 jsme jej představili farníkům a zahájili řadu rozhovorů, ve kterých jsme se farníků zeptali na jejich dojmy a zpětnou vazbu a také jsme se zeptali, zda prohlášení o poslání odráží druh farnosti, do které chtějí patřit. Vron pak s námi spolupracovala, abychom naslouchali tomu, co řekli farníci, a zjistili, zda potřebujeme provést nějaké změny.

Modlitba a rozlišování

Jak jsem řekl, při řečech o prohlášeních o poslání lidé často koulejí očima. Nicméně přesně to nám Ježíš dává v Matoušově evangeliu 28,19-20 – původní prohlášení o poslání. Otázka, se kterou se farní pastorační rada potýkala, byla, co to znamená pro nás v Sunderlandu ve světě po lockdownu a po pandemii? Odpověď může přijít pouze skrze modlitbu a rozlišování a naslouchání Bohu, když jeho Duch působí mezi lidmi ve farnosti Panny Marie. Zůstávám velmi vděčný Vroně a dalším modlitebním průvodcům, kteří nás naučili naslouchat Bohu a jeden druhému a jak rozlišovat Boží vůli pro naši farnost.

Od doby, kdy jsme dokončili tento proces, uběhlo několik měsíců a naše prohlášení o poslání již řídí rozhodnutí, která jako farnost činíme; tento proces navíc změnil způsob, jakým spolupracujeme jako pastorační rada. Lépe nasloucháme, jsme ochotnější říkat to, co si skutečně myslíme, a především se vždy ptáme ‚Co Bůh chce?‘ a v modlitbě čekáme na jeho odpověď.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / United Kingdom.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.11.2022 Adventní duchovní obnovy pro vysokoškoláky
19.10.2022 George Aschenbrenner SJ o zpytování vědomí
12.8.2022 Pokoj začíná pravdou
18.7.2022 Kurz duchovního doprovázení 2022–2023
11.7.2022 Mezinárodní sympozium o duchovních cvičeníchNáš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil