Články / Články Dnes je 16. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Misia India 2008

Úterý, 5.8.2008
Do Indie za dětmi nedotknutelných

Jan Regner

Pod názvem Misia India 2008 se skrývá projekt misijní výpravy do jižní Indie, na kterou se vydávají tři jezuité a jedenáct dalších mladých dobrovolníků ze Slovenska a Česka. Skupina bude šest týdnů během měsíce srpna a září tohoto roku pomáhat těm nejposlednějším v jezuitské misii v Manvi (stát Karnataka) se stavbou internátu pro dívky. Kromě toho se bude snažit v tamější škole zabavit děti mimo jiné vyučováním základů angličtiny.


K projektu indické misie, který byl na začátku aktivitou slovenských jezuitů, se nakonec připojila i Česká provincie řádu a po dohodě s provinciálem Františkem Hylmarem jsem se právě já stal zástupcem českých jezuitů. Chceme nyní jít sloužit těm, kteří patří v Indii k těm nejposlednějším, k těm, kteří jsou vytlačeni na okraj tamější společnosti. Kvůli kastovnímu systému jsou "nedotknutelní" v Manvi považováni za nečisté, dostávají jen nejhorší a nejšpinavější práce a není jim dopřáno vzdělání. Snad se nám to společnými silami podaří aspoň trochu změnit.

"Jezuité věří ve víru, která koná spravedlnost a věřit ve spravedlnost v dnešním světě je opravdu těžké. Ale každý z nás máme možnost otevřít se a používat své talenty pro svoje vlastní dobro a dobro druhých," vysvětluje vedoucí projektu, slovenský jezuita Laco Šulík. "Když člověk dokáže zlepšit svoji životní situaci a pomoci i lidem okolo, už tím jedná spravedlivě. Víra se projevuje skutky, proto jezuité a jejich spolupracovníci pracují ve školských zařízeních, v sociálních centrech a na misiích v krajinách třetího světa."

Do Indie se od 6. srpna do 9. září vydávají také slovenští jezuité Ladislav Šulík a Martin Hačák, osm dobrovolníků ze Slovenska a tři z Česka. "Čas od času mě napadne, jestli je vůbec správně dát si po obědě čokoládu, když tolik lidí na světě nemá ani ten oběd," říká Michaela Šedová, která se misijní výpravy účastní. "Prostě se ptám, jestli je to fér a jak jsem k tomu přišla, že jsem se narodila v zemi, kde mi přinejmenším po materiální stránce nic neschází a mám možnost volby. A co s tím?" Samozřejmě si mnozí odpoví různě, ale hledání odpovědi nemusí být zas tak jednoduché. Míšu Šedovou to nakonec přimělo k tomu, přihlásit se na projekt Misia India.

Kastovní systém

Kastovní systém v Indii způsobil hodně nespravedlnosti. Je sice oficiálně zrušen, ale vymítit jej není a nebude snadné. Zakořenilo se příliš hluboko v srdcích a myslích tamějších obyvatel a to především z historických důvodů. Zdá se totiž, že se rozdělení obyvatelstva do čtyř vrstev (varn) objevilo už v době příchodu árijských kmenů do této části světa. Každá varna představuje část lidského těla a má přidělenou barvu. Nejvyšší kastou jsou bráhmani, kněží (ústa, bílá barva), o stupínek níže stojí kšátrijové, válečníci (paže, červená barva), následují vaišjové, obchodníci, řemeslníci a zemědělci (stehna, žlutá barva) a čtvrtou nejnižší vrstvou jsou šúdrové, služebníci a dělníci (chodidla, černá barva). Mimo toto rozdělení stojí daliti (nedotknutelní), nebo také párijové, kteří nepatří do žádné varny. Žijí pod hranicí chudoby a příslušníci ostatních kast je považují za nečisté. Jejich přítomnost, ba dokonce jen jejich stín může poskvrnit příslušníky vyšších vrstev.

"My pojedeme právě pomáhat se stavbou internátu pro děvčata," vysvětluje Míša Šedová. "To, že bude určený výhradně pro dívky není náhodou - asi není neznámý fakt, že ženy to v Indii alespoň v tradičních oblastech nemají jednoduché a narození dívky do rodiny se někdy považuje dokonce za prokletí." Na otázku, zda se na cestu do Indie těší, je s odpovědí brzy hotova: "Musím se přiznat, že přes všechno těšení a očekávání se ve mně také objevují obavy. V okamžiku, kdy člověk zahájí potřebná očkování, mu začnou docházet rizika, kterých vlastně pro zhýčkanou Evropanku není málo."

Vznik a počátky misie v Manvi

Jezuité z jižní Indie, z provincie Karnataka, se už několik roků věnují lidem, kteří žijí v nespravedlivých podmínkách. Lidé označení hinduistickým náboženstvím jako "nedotknutelní" nemohou dokonce ani sedět na místech, která jsou určena pro příslušníky vyšších kast. Mají právo jen na minimální vzdělání, a to jen pokud si to mohou dovolit a nemusejí těžce pracovat na poli pro svou obživu už od útlého dětství. A to vše v oblasti, kde stát nemá žádný zájem na tom, aby se rozvíjel. I proto se indičtí jezuité před několika desetiletími rozhodli zakládat svoje misie právě mezi těmito lidmi, mezi chudými, o které téměř nikdo nemá zájem. Jejich cílem není jen pomáhat, ale také dát tamějším dětem vzdělání, aby se mohla jejich situace zlepšit. I zde platí, že vzdělání je klíč k úspěchu. Jedna z těchto misií se nachází ve městě Manvi Taluk v oblasti Raichur a vede ji P. Eric Mathias SJ. Právě na toto místo se chce náš čtrnáctičlenný tým vydat.

Okres Raichur patří k nejzaostalejším okresům s nejnižší gramotností v severní Karnatace. Celková rozloha okresu je přes 14 tisíc km čtverečních. Okres tvoří pět oblastí. Vzdělání v okrese Raichur District má jen 25 procent obyvatel. Raichur nemá rozvody vody, veřejnou dopravu, elektrickou energii ani komunikační sítě. Výsledkem je, že do oblasti neproudí žádný průmysl.

Lidé na vesnici nejsou jen ekonomicky chudí, společensky zneužíváni a vzdělanostně zanedbáni, ale jsou i bez majetku, jsou nezaměstnaní, hluboce zadlužení, stávají se obětí nucené práce, chorob a špatné výživy. Též mnoho dětí musí pracovat. Rodiče nevidí žádné výhody v tom, aby usilovali o vzdělání svých dětí. Zejména jejich chudoba přivádí je i jejich děti do zaměstnání za velmi nízký plat. Jediná cesta, jak zmírňovat toto společenské zlo, spočívá v tom, pomoci rodičům, aby si mohli postavit lepší domy a poslat své děti do školy.

Proto jsou děti ubytovány v internátech, neboť jen to je vytrhuje z nepříznivého prostředí. Internát je pro ně místem, kde jsou motivovány ke studiu. Projekt indických jezuitů se tímto způsobem pokouší řešit vážný problém nucené práce dětí na venkově.


Více na oficiálních stránkách projektu misia.india.googlepages.com


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.4.2021 Tovaryšstvo Ježíšovo působí v Mikronésii již sto let
15.3.2021 Pozastavení patentové ochrany na vakcíny proti koronaviru
22.6.2020 Misie pod palmami
24.10.2019 Křížová cesta za Amazonii
26.7.2019 P. Hans Putman SJ se ohlíží na léta svého kněžského působeníIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil