Články / Články Dnes je 8. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Teilhard de Chardin k Božímu Tělu

Čtvrtek, 16.6.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke slavnosti Těla a Krve Páně

Pavel Ambros

Průvod na Boží Tělo nás mění: průvod sám je samotným putujícím oltářem. S ohledem na svatý chléb se shromáždění veřejně vyznává jako putující Boží lid v naději na zaslíbení: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“ (Mt 28,29). Je to řečeno nám, kteří pochybují a jsou skepticky ohromeni. Procesí nikoho nevylučuje, od nikoho nepožaduje výslovné vyznání. Všichni se mohou zúčastnit, pokud neporušují základní řád. Mohou zakoušet při této události, co to znamená být na cestě jako člověk s Božím lidem. Pokusme se přiblížit, co dnes mohou tradiční čtyři oltáře (preferovaná místa Kristovy přítomnosti) znamenat.

První oltář by mohl vyjadřovat přítomnost Krista osobním spojením s biskupem a se všemi pokřtěnými. Pak by bylo hezké, kdyby se projevila rozmanitost naší církve, která se již v naší zemi stala církví univerzální: víra ze všech kontinentů, v pestré rozmanitosti Božích dětí. Povolání žít katolicky musí vždy překonávat národní omezení a skupinový egoizmus.

Druhý oltář by mohl znázorňovat způsob jeho přítomnosti, který ohlásil a upřednostnil sám Ježíš (Mt 25). Mohli bychom se podívat na naše město a farní společenství z periferie a vynést na světlo ty, kteří často žijí ve stínu a jsou zapomenuti: Chudí, nemocní, bezdomovci, oběti našeho životního stylu. Tento projev by pak byl vždy spojen se slibem, že se jich nejen zastane, ale že pomůže utvářet společnost, v níž jde o dobro života lidí. Platí: člověk je cestou církve.

Třetí oltář by měl být věnován netušené, tajemné přítomnosti Krista v naší společnosti mimo zdi kostela. Jsou mezi námi lidé, kteří si z jakýchkoli pohnutek udržují odstup od církve, a přesto mají velmi blízko k evangeliu a Božímu království. Abychom je rozpoznali, měli bychom i my dělat to, co poslední koncil položil na srdce celé církvi jako dlouhodobé poslání: Číst znamení doby ve světle evangelia.

Čtvrtý oltář by měl otevřít všechny představy o nás samotných vzhledem k univerzálnímu Kristu, který přichází a proměňuje celý kosmos. Novozákonní chvalozpěv chválí, že Bůh smířil celý vesmír se sebou ve Slově, které se stalo tělem (Ef 1,3-2,22). Křesťan má za úkol hlásat Kristovo vítězství nad všemi mocnostmi a autoritami na nebi i na zemi (Kol 1,12-20). Jako hlava vykoupeného lidstva se celý vesmír stal Kristovým tělem. Zde bychom se museli nechat ohromit vizí univerzálního smíření, kterou se v nedávné historii křesťanství odvážil vidět snad jen Teilhard de Chardin SJ. Teprve v tomto rozšíření je viditelný chléb skutečně svátostí světa, neboť v něm je vtělena veškerá hmota.

Proto se i my můžeme nechat dojmout modlitbou, kterou Teilhard de Chardin vyslovuje po slovech ustanovení:

„Stalo se. Oheň opět pronikl do země. Nesestoupil hlučně na vrcholky jako blesk ve svém lesku. Otevírá Pán dveře, aby mohl vstoupit? Bez otřesů, bez hřmění, plamen osvítil vše zevnitř. Od srdce nejmenšího atomu až po energii nejobecnějších tvorů pronikla jednotlivě i ve svém celku každým prvkem, každou hybnou silou, každým poutem našeho kosmu tak přirozeně, že by se mohlo zdát, že se samovolně vznítila.“ (Hymne de l‛univers)


Foto: Ivan Dobrovolský.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.8.2022 Písmu svatém je však noc především nocí, v níž jsme povoláni držet stráž
29.7.2022 Život závisí na tom, kolik jsme schopni dát
22.7.2022 Modlitba je zkušeností chudoby
15.7.2022 Bůh je ten druhý, který nečekaně přichází do našeho života
8.7.2022 V srdci vždy nosíme touhu poznat ten hlas, který nás povolal k životuIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil